Daily Archives: جولای 11, 2016

شیخ‌الحکمایی: اغلب نمایندگان فرهنگی ما در دیگر کشورها شناخت درستی از فرهنگ ایران ندارند

Published by:

شیخ‌الحکمایی: اغلب نمایندگان فرهنگی ما در دیگر کشورها شناخت درستی از فرهنگ ایران ندارند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست نقد و بررسی کتاب «کتیبه‌های خیوه» تالیف مجتبی کرمی با سخنرانی دکتر بهرام امیراحمدیان (استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)، محسن جعفری‌مذهب (عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی)، عمادالدین شیخ‌الحکمایی (مسئول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران) و مولف اثر دوشنبه 21 تیرماه در سرای اهل قلم برگزار شد.
 
کتیبه‌ها در جهان امروز میراث بشری هستند

شیخ‌الحکمایی گفت: متاسفانه اغلب کسانی که به عنوان نماینده فرهنگی ایران در کشورهای دیگر حضور دارند، نه تنها شناخت درستی از فرهنگ ایران دارند بلکه از کشور مخاطب نیز اطلاعات درستی ندارند و بیشتر سیاست‌زده هستند. در حالی که فلسفه وجودی چنین مراکز و نهادهایی در خارج از ایران شناخت فرهنگ و تاریخ ایران و معرفی آن به کشور مخاطب است تا از این میان ارتباط فرهنگی شکل بگیرد.
 
وی با بیان برخی کاستی‌های کتاب «کتیبه‌های خیوه» اظهار کرد: در سخنان شفاهی که مولف بیان کرد به پیشینه تحقیق به طور مفصل پرداخت در حالی که در کتاب برخی از این توضیحات ارائه نشده است. درباره کاتالوگ‌ها و تصاویری که به بازخوانی کتیبه‌ها کمک کرده، نیاز به جزئیات بیشتری است.
 
مسئول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران عنوان کرد: در این کتاب به نقش فرانسوی‌ها در بازخوانی کتیبه‌ها اشاره شده است در این زمینه باید گفت کتیبه‌ها بخشی از میراث بشری هستند و آنها نیز در بازخوانی این میراث سابقه طولانی دارند و سال‌هاست مجموعه مفصلی به نام «گزارش کتیبه‌نویسی عرب» را در دست جمع‌آوری دارند و بخشی از آن را نیز به صورت دیجیتال منتشر کرده‌اند. بنابراین حضورشان در تاشکند برای بازخوانی کتیبه‌های خیوه فارغ از تعلق این میراث به کشور خاصی است و تنها تاکید بر میراث بشری است. البته کارشناسان فرانسوی با تسلط و سابقه‌ای که در این حیطه دارند در تلاشند میراث بشری را بازخوانی کنند.

شیخ‌الحکمایی بیان کرد: چارچوب ویرایشی برای کتاب در نظر گرفته نشده است. از طرفی در تحلیل نقوش و حجاری آنها سخنی به میان نیامده و تنها به انعکاس متن آین آثار بسنده شده است. در کتاب، تصاویر کتیبه‌هایی که نام آنها به میان آمده، وجود ندارد. شاید این خلا به دلیل ملاحظات ناشر لحاظ شده که این کمبود می‌توانست با ضمیمه کردن یک cd برطرف شود. مولف با تکثیر تصاویر کتیبه‌ها این آثار را به مخاطب با کمترین هزینه ارائه می‌کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگری که جای آن در کتاب خالی است، نبود نمایه است. این اثر نیازمند نمایه است تا زمانی که مخاطب کتیبه‌های را مشاهده می‌کند، بتواند با استفاده از نمایه اشخاص به آسانی معمار آن را پیدا کند. در پژوهش‌های امروزی که زمان ارزش بسیاری دارد مخاطب به دلیل کمبود وقت نمی‌تواند صدها کتاب را جستجو کند تا با استفاده از آن آثار نام معمار یا خطاط کتیبه مدنظرش را پیدا کند. بنابراین گذاشتن فهرست می‌تواند سرعت مطالعه یک کتاب را چند برابر کند ضمن اینکه مخاطب با چنین کتابی راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کند. با سپاس از مولف کتاب «کتیبه های خیوه» امیدوارم تمام کسانی که در عرصه سیاست دستی دارند دستی نیز در عرصه فرهنگ داشته باشند.

گزارش تکمیلی به زودی منتشر می شود.

شیخ‌الحکمایی: اغلب نمایندگان فرهنگی ما در دیگر کشورها شناخت درستی از فرهنگ ایران ندارند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست نقد و بررسی کتاب «کتیبه‌های خیوه» تالیف مجتبی کرمی با سخنرانی دکتر بهرام امیراحمدیان (استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)، محسن جعفری‌مذهب (عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی)، عمادالدین شیخ‌الحکمایی (مسئول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران) و مولف اثر دوشنبه 21 تیرماه در سرای اهل قلم برگزار شد.
 
کتیبه‌ها در جهان امروز میراث بشری هستند

شیخ‌الحکمایی گفت: متاسفانه اغلب کسانی که به عنوان نماینده فرهنگی ایران در کشورهای دیگر حضور دارند، نه تنها شناخت درستی از فرهنگ ایران دارند بلکه از کشور مخاطب نیز اطلاعات درستی ندارند و بیشتر سیاست‌زده هستند. در حالی که فلسفه وجودی چنین مراکز و نهادهایی در خارج از ایران شناخت فرهنگ و تاریخ ایران و معرفی آن به کشور مخاطب است تا از این میان ارتباط فرهنگی شکل بگیرد.
 
وی با بیان برخی کاستی‌های کتاب «کتیبه‌های خیوه» اظهار کرد: در سخنان شفاهی که مولف بیان کرد به پیشینه تحقیق به طور مفصل پرداخت در حالی که در کتاب برخی از این توضیحات ارائه نشده است. درباره کاتالوگ‌ها و تصاویری که به بازخوانی کتیبه‌ها کمک کرده، نیاز به جزئیات بیشتری است.
 
مسئول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران عنوان کرد: در این کتاب به نقش فرانسوی‌ها در بازخوانی کتیبه‌ها اشاره شده است در این زمینه باید گفت کتیبه‌ها بخشی از میراث بشری هستند و آنها نیز در بازخوانی این میراث سابقه طولانی دارند و سال‌هاست مجموعه مفصلی به نام «گزارش کتیبه‌نویسی عرب» را در دست جمع‌آوری دارند و بخشی از آن را نیز به صورت دیجیتال منتشر کرده‌اند. بنابراین حضورشان در تاشکند برای بازخوانی کتیبه‌های خیوه فارغ از تعلق این میراث به کشور خاصی است و تنها تاکید بر میراث بشری است. البته کارشناسان فرانسوی با تسلط و سابقه‌ای که در این حیطه دارند در تلاشند میراث بشری را بازخوانی کنند.

شیخ‌الحکمایی بیان کرد: چارچوب ویرایشی برای کتاب در نظر گرفته نشده است. از طرفی در تحلیل نقوش و حجاری آنها سخنی به میان نیامده و تنها به انعکاس متن آین آثار بسنده شده است. در کتاب، تصاویر کتیبه‌هایی که نام آنها به میان آمده، وجود ندارد. شاید این خلا به دلیل ملاحظات ناشر لحاظ شده که این کمبود می‌توانست با ضمیمه کردن یک cd برطرف شود. مولف با تکثیر تصاویر کتیبه‌ها این آثار را به مخاطب با کمترین هزینه ارائه می‌کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگری که جای آن در کتاب خالی است، نبود نمایه است. این اثر نیازمند نمایه است تا زمانی که مخاطب کتیبه‌های را مشاهده می‌کند، بتواند با استفاده از نمایه اشخاص به آسانی معمار آن را پیدا کند. در پژوهش‌های امروزی که زمان ارزش بسیاری دارد مخاطب به دلیل کمبود وقت نمی‌تواند صدها کتاب را جستجو کند تا با استفاده از آن آثار نام معمار یا خطاط کتیبه مدنظرش را پیدا کند. بنابراین گذاشتن فهرست می‌تواند سرعت مطالعه یک کتاب را چند برابر کند ضمن اینکه مخاطب با چنین کتابی راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کند. با سپاس از مولف کتاب «کتیبه های خیوه» امیدوارم تمام کسانی که در عرصه سیاست دستی دارند دستی نیز در عرصه فرهنگ داشته باشند.

گزارش تکمیلی به زودی منتشر می شود.

شیخ‌الحکمایی: اغلب نمایندگان فرهنگی ما در دیگر کشورها شناخت درستی از فرهنگ ایران ندارند

سایت خبری زندگی

«پرنده باران» به کتابفروشی‌ها رفت

Published by:

«پرنده باران» به کتابفروشی‌ها رفت

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «پرنده باران» سروده مهدیه نظری با تصویرگری میثم اربابون از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب مجموعه شعر نوجوان امروز منتشر شده است. این کتاب از نامزدهای نهایی چهاردهمین دوره جایزه قلم زرین، در بخش کودک و نوجوان بوده است.
 
این کتاب دربردارنده 19 شعر کوتاه با عنوان‌هایی مانند بی‌جواب، خشم، تغییر، نامه، امیدواری، گهواره، مرداب، همراهی، رستم سوار جاروبرقی، قطع‌نامه، شیطنت، شوخی، با ابرهایم، مثل سنگ و یادگاری است.
 
در یکی از اشعار این کتاب می‌خوانیم:
«آن ابرها در مشتشان چیزی ندارند
جز داد و فریاد
هرچند دعوا می‌کنند
هرچند قهرند
می‌دانم آخر دوستی می‌آید از راه
با خواهش باد
باران به باران سرخوشی را
می‌آورند آن ابرها
آن ابرهای شاد…»
 
در شعر دیگری از این کتاب می‌خوانیم:
«به گوجه سبزهای کال گفته‌اند:
«برای ماه آخر بهار می‌رسید!
به شاخه‌ها و بسته نمک
برای فصل امتحان
چه وعده‌ها نداده‌ام!»
 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب «هم‌نوازی نسیم و برگ» را در قالب 44 صفحه مصور با شمارگان هشت هزار نسخه و قیمت 25 هزار ریال منتشر کرده است.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:

«پرنده باران» به کتابفروشی‌ها رفت

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «پرنده باران» سروده مهدیه نظری با تصویرگری میثم اربابون از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب مجموعه شعر نوجوان امروز منتشر شده است. این کتاب از نامزدهای نهایی چهاردهمین دوره جایزه قلم زرین، در بخش کودک و نوجوان بوده است.
 
این کتاب دربردارنده 19 شعر کوتاه با عنوان‌هایی مانند بی‌جواب، خشم، تغییر، نامه، امیدواری، گهواره، مرداب، همراهی، رستم سوار جاروبرقی، قطع‌نامه، شیطنت، شوخی، با ابرهایم، مثل سنگ و یادگاری است.
 
در یکی از اشعار این کتاب می‌خوانیم:
«آن ابرها در مشتشان چیزی ندارند
جز داد و فریاد
هرچند دعوا می‌کنند
هرچند قهرند
می‌دانم آخر دوستی می‌آید از راه
با خواهش باد
باران به باران سرخوشی را
می‌آورند آن ابرها
آن ابرهای شاد…»
 
در شعر دیگری از این کتاب می‌خوانیم:
«به گوجه سبزهای کال گفته‌اند:
«برای ماه آخر بهار می‌رسید!
به شاخه‌ها و بسته نمک
برای فصل امتحان
چه وعده‌ها نداده‌ام!»
 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب «هم‌نوازی نسیم و برگ» را در قالب 44 صفحه مصور با شمارگان هشت هزار نسخه و قیمت 25 هزار ریال منتشر کرده است.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:

«پرنده باران» به کتابفروشی‌ها رفت

اس ام اس جدید

شیخ‌الحکمایی: کتیبه‌ها بخشی از میراث بشری هستند/ کاش سیاستمداران دستی در عرصه فرهنگ داشتند

Published by:

شیخ‌الحکمایی: کتیبه‌ها بخشی از میراث بشری هستند/ کاش سیاستمداران دستی در عرصه فرهنگ داشتند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست نقد و بررسی کتاب «کتیبه‌های خیوه» تالیف مجتبی کرمی با سخنرانی دکتر بهرام امیراحمدیان (استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)، محسن جعفری‌مذهب (عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی)، عمادالدین شیخ‌الحکمایی (مسئول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران) و مولف اثر دوشنبه 21 تیرماه در سرای اهل قلم برگزار شد.
 
کتیبه‌ها در جهان امروز میراث بشری هستند

شیخ‌الحکمایی گفت: متاسفانه کسانی که به عنوان نماینده فرهنگی ایران در کشورهای دیگر حضور دارند، نه تنها شناخت درستی از فرهنگ ایران دارند بلکه از کشور مخاطب نیز اطلاعات درستی ندارند و بیشتر سیاست‌زده هستند. در حالی که فلسفه وجودی چنین مراکز و نهادهایی در خارج از ایران شناخت فرهنگ و تاریخ ایران و معرفی آن به کشور مخاطب است تا از این میان ارتباط فرهنگی شکل بگیرد.
 
وی با بیان برخی کاستی‌های کتاب «کتیبه‌های خیوه» اظهار کرد: در سخنان شفاهی که مولف بیان کرد به پیشینه تحقیق به طور مفصل پرداخت در حالی که در کتاب برخی از این توضیحات ارائه نشده است. درباره کاتالوگ‌ها و تصاویری که به بازخوانی کتیبه‌ها کمک کرده، نیاز به جزئیات بیشتری است.
 
مسئول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران عنوان کرد: اشاره به فرانسوی‌ها در بازخوانی کتیبه‌ها شد، باید گفت کتیبه‌ها بخشی از میراث بشری هستند و آنها نیز در بازخوانی این میراث سابقه طولانی دارند و سال‌هاست مجموعه مفصلی به نام «گزارش کتیبه‌نویسی عرب» را در دست جمع‌آوری دارند و بخشی از آن را نیز به صورت دیجیتال منتشر کردند. بنابراین حضورشان در تاشکند برای بازخوانی کتیبه‌های خیوه فارغ از تعلق این میراث به کشور خاصی است و تنها تاکید بر میراث بشری است. البته کارشناسان فرانسوی با تسلط و سابقه‌ای که در این حیطه دارند در تلاشند تا میراث بشری را بازخوانی کنند.

شیخ‌الحکمایی بیان کرد: چارچوب ویرایشی برای کتاب در نظر گرفته نشده است. از طرفی در تحلیل نقوش و حجاری آنها سخنی به میان نیامده و تنها به انعکاس متن آین آثار بسنده شده است. در کتاب، تصاویر کتیبه‌هایی که نام آنها به میان آمده، وجود ندارد. شاید این خلا به دلیل ملاحظات ناشر لحاظ شده که این کمبود می‌توانست با ضمیمه کردن یک cd برطرف شود. مولف با تکثیر تصاویر کتیبه‌ها این آثار را به مخاطب با کمترین هزینه ارائه می‌کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگری که جای آن در کتاب خالی است، نبود نمایه است. این اثر نیازمند نمایه است تا زمانی که مخاطب کتیبه‌های را مشاهده می‌کند، بتواند با استفاده از نمایه اشخاص به آسانی معمار آن را پیدا کند. در پژوهش‌های امروزی که زمان ارزش بسیاری دارد مخاطب به دلیل کمبود وقت نمی‌تواند صدها کتاب را جستجو کند تا با استفاده از آن آثار نام معمار یا خطاط کتیبه مدنظرش را پیدا کند. بنابراین گذاشتن فهرست می‌تواند سرعت مطالعه یک کتاب را چند برابر کند ضمن اینکه مخاطب با چنین کتابی راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کند. با سپاس از مولف کتاب «کتیبه های خیوه» امیدوارم تمام کسانی که در عرصه سیاست دستی دارند دستی نیز در عرصه فرهنگ داشته باشند.

گزارش تکمیلی به زودی منتشر می شود.

شیخ‌الحکمایی: کتیبه‌ها بخشی از میراث بشری هستند/ کاش سیاستمداران دستی در عرصه فرهنگ داشتند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست نقد و بررسی کتاب «کتیبه‌های خیوه» تالیف مجتبی کرمی با سخنرانی دکتر بهرام امیراحمدیان (استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)، محسن جعفری‌مذهب (عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی)، عمادالدین شیخ‌الحکمایی (مسئول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران) و مولف اثر دوشنبه 21 تیرماه در سرای اهل قلم برگزار شد.
 
کتیبه‌ها در جهان امروز میراث بشری هستند

شیخ‌الحکمایی گفت: متاسفانه کسانی که به عنوان نماینده فرهنگی ایران در کشورهای دیگر حضور دارند، نه تنها شناخت درستی از فرهنگ ایران دارند بلکه از کشور مخاطب نیز اطلاعات درستی ندارند و بیشتر سیاست‌زده هستند. در حالی که فلسفه وجودی چنین مراکز و نهادهایی در خارج از ایران شناخت فرهنگ و تاریخ ایران و معرفی آن به کشور مخاطب است تا از این میان ارتباط فرهنگی شکل بگیرد.
 
وی با بیان برخی کاستی‌های کتاب «کتیبه‌های خیوه» اظهار کرد: در سخنان شفاهی که مولف بیان کرد به پیشینه تحقیق به طور مفصل پرداخت در حالی که در کتاب برخی از این توضیحات ارائه نشده است. درباره کاتالوگ‌ها و تصاویری که به بازخوانی کتیبه‌ها کمک کرده، نیاز به جزئیات بیشتری است.
 
مسئول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران عنوان کرد: اشاره به فرانسوی‌ها در بازخوانی کتیبه‌ها شد، باید گفت کتیبه‌ها بخشی از میراث بشری هستند و آنها نیز در بازخوانی این میراث سابقه طولانی دارند و سال‌هاست مجموعه مفصلی به نام «گزارش کتیبه‌نویسی عرب» را در دست جمع‌آوری دارند و بخشی از آن را نیز به صورت دیجیتال منتشر کردند. بنابراین حضورشان در تاشکند برای بازخوانی کتیبه‌های خیوه فارغ از تعلق این میراث به کشور خاصی است و تنها تاکید بر میراث بشری است. البته کارشناسان فرانسوی با تسلط و سابقه‌ای که در این حیطه دارند در تلاشند تا میراث بشری را بازخوانی کنند.

شیخ‌الحکمایی بیان کرد: چارچوب ویرایشی برای کتاب در نظر گرفته نشده است. از طرفی در تحلیل نقوش و حجاری آنها سخنی به میان نیامده و تنها به انعکاس متن آین آثار بسنده شده است. در کتاب، تصاویر کتیبه‌هایی که نام آنها به میان آمده، وجود ندارد. شاید این خلا به دلیل ملاحظات ناشر لحاظ شده که این کمبود می‌توانست با ضمیمه کردن یک cd برطرف شود. مولف با تکثیر تصاویر کتیبه‌ها این آثار را به مخاطب با کمترین هزینه ارائه می‌کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگری که جای آن در کتاب خالی است، نبود نمایه است. این اثر نیازمند نمایه است تا زمانی که مخاطب کتیبه‌های را مشاهده می‌کند، بتواند با استفاده از نمایه اشخاص به آسانی معمار آن را پیدا کند. در پژوهش‌های امروزی که زمان ارزش بسیاری دارد مخاطب به دلیل کمبود وقت نمی‌تواند صدها کتاب را جستجو کند تا با استفاده از آن آثار نام معمار یا خطاط کتیبه مدنظرش را پیدا کند. بنابراین گذاشتن فهرست می‌تواند سرعت مطالعه یک کتاب را چند برابر کند ضمن اینکه مخاطب با چنین کتابی راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کند. با سپاس از مولف کتاب «کتیبه های خیوه» امیدوارم تمام کسانی که در عرصه سیاست دستی دارند دستی نیز در عرصه فرهنگ داشته باشند.

گزارش تکمیلی به زودی منتشر می شود.

شیخ‌الحکمایی: کتیبه‌ها بخشی از میراث بشری هستند/ کاش سیاستمداران دستی در عرصه فرهنگ داشتند

خبرگزاری دانشگاه های کشور

جامعه پویا – شماره ۱۱ (نسخه PDF)

Published by:

جامعه پویا – شماره ۱۱ (نسخه PDF)

در این شماره می‌خوانید:
نامداران ثروت و سیاست
مروری بر حاشیه‌های ثروت 5 چهره سیاسی
قاضی زاده هاشمی ثروتمندترین وزیر دولت روحانی
وزیر کشور احمدی‌نژاد حامی مالی جبهه پایداری

جامعه پویا – شماره ۱۱ (نسخه PDF)

(image)
در این شماره می‌خوانید:
نامداران ثروت و سیاست
مروری بر حاشیه‌های ثروت 5 چهره سیاسی
قاضی زاده هاشمی ثروتمندترین وزیر دولت روحانی
وزیر کشور احمدی‌نژاد حامی مالی جبهه پایداری

جامعه پویا – شماره ۱۱ (نسخه PDF)

ابزار رسانه

ترک اعتیاد با طب سنتی _ رویا یا حقیقت

Published by:

ترک اعتیاد با طب سنتی _ رویا یا حقیقت

ترک اعتیاد با طب سنتی _ رویا یا حقیقت

استفاده از گیاهان دارویی همیشه در فرهنگ ما جایگاه خاصی داشته و همه ما از گل گاو زبان و سنبل الطیبی که مادربزرگ‌هایمان دم می‌کردند، خاطره داریم؛ اما امروزه طب سنتی شکل و شمایل تازه ‌ای پیدا کرده و پزشکان متخصصی دارد که با […]

ترک اعتیاد با طب سنتی _ رویا یا حقیقت

(image)

استفاده از گیاهان دارویی همیشه در فرهنگ ما جایگاه خاصی داشته و همه ما از گل گاو زبان و سنبل الطیبی که مادربزرگ‌هایمان دم می‌کردند، خاطره داریم؛ اما امروزه طب سنتی شکل و شمایل تازه ‌ای پیدا کرده و پزشکان متخصصی دارد که با […]
ترک اعتیاد با طب سنتی _ رویا یا حقیقت

دانلود کتاب قوانین جدید فوتبال

Published by:

دانلود کتاب قوانین جدید فوتبال

دانلود کتاب قوانین جدید فوتبال

با توجه به تغییرات گسترده قوانین فوتبال و نبود ترجمه قوانین ،تیم داوران جوان برای اولین بار در ایران اصلاحیات قوانین فوتبال رو ترجمه کرده و خوشحال خواهیم شد در اختیار فوتبال دوستان عزیز قرار بدیم . کتاب قوانین جدید فوتبال را غلامرضا ادیبی […]

دانلود کتاب قوانین جدید فوتبال

(image)

با توجه به تغییرات گسترده قوانین فوتبال و نبود ترجمه قوانین ،تیم داوران جوان برای اولین بار در ایران اصلاحیات قوانین فوتبال رو ترجمه کرده و خوشحال خواهیم شد در اختیار فوتبال دوستان عزیز قرار بدیم . کتاب قوانین جدید فوتبال را غلامرضا ادیبی […]
دانلود کتاب قوانین جدید فوتبال

ساخت بنر

شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب تأسیس شد

Published by:

شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره پایتخت کتاب ایران، برای شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب ایران، هیأت مؤسس متشکل از همایون امیرزاده، مشاور اجرایی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس کرخی، سرپرست اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران، همایون قنواتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، حمیده ماحوزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر و هادی مسلمی، شهردار نیشابور مقدمات کار را فراهم کردند.

در نخستین مجمع عمومی این شبکه که نهادی است ارتباطی برای تبادل تجربه‌ها و همکاری‌های مشترک شهر‌های متعدد، شهرهای نیشابور، اهواز، شهرکرد، تبریز و کاشان با رأی اعضای مجمع عمومی به عنوان شورای هماهنگی این شبکه و شهرهای سبزوار و اصفهان به عنوان شهرهای علی‌البدل، شورای هماهنگی انتخاب شدند و مقرر شد که دبیرخانه این شبکه هر سال در شهر پایتخت کتاب ایران باشد.

همچنین در نشست نخستین مجمع عمومی، اساسنامه‌ پیشنهادی شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب اصلاح و تصویب شد. در این نشست همایون قنواتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به نمایندگی از هیأت مؤسس، بر ضرورت تشکیل چنین نهادی  تأکید کرد و گفت: با راه‌اندازی جشنواره‌ پایتخت کتاب ایران فرصت مهم و مغتنمی برای ایجاد انگیزه و رقابت میان شهر‌های ایران در حوزه‌ کتابخوانی فراهم شده است. پس از برگزاری دو دوره‌ موفق این جشنواره، ضرورت تشکیل نهادی که نامزد‌های معرفی شده در  جشنواره پایتخت کتاب ایران با هم در ارتباط باشند، احساس شد. بنابراین پیشنهاد تشکیل شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب مطرح شد.

همچنین عباس کرخی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور به عنوان پیشنهاددهنده تأسیس شبکه و عضو هیأت مؤسس بیان کرد: به اعتقاد ما هر چقدر روابط و تعامل‌ها در عرصه‌ کتابخوانی بیشتر باشد و برنامه‌ریزان و مدیران فرهنگی در این عرصه با هم مرتبط باشند، بی‌شک به افزایش و گسترش کتابخوانی و اجرای برنامه‌های خلاقانه‌تر در این حوزه می‌توان امیدوار بود. بر همین اساس بود که ما این موضوع را پیشنهاد کردیم.

وی عنوان کرد: جشنواره‌ پایتخت کتاب ایران فرصت رقابت در عرصه‌ ترویج کتابخوانی را فراهم آورد و اکنون شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب فرصت تعامل و تبادل تجربیات را رقم می‌زند.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب از برنامه‌های پیشنهادی نیشابور در دومین دوره جشنواره پایتخت کتاب ایران بوده است. ایده‌ راه‌اندازی شبکه‌‌ای از این دست در جهان سابقه دارد و از جمله نمونه‌ موفق آن می‌توان به ایجاد شبکه‌ شهر‌های خلاق یاد کرد.

علی‌اصغر سیدآبادی، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست هدف از تشکیل این شبکه را تبادل ایده‌‌ها و نظر‌ها میان شهر‌ها، برگزاری برنامه‌های مشترک در حوزه‌ کتابخوانی و فراهم آوردن زمینه‌ تعامل و همکاری در عرصه‌ ترویج کتابخوانی دانست و افزود: هماهنگی میان شهر‌های مختلف و اطلاع از کم و کیف برنامه‌ها و فعالیت‌های شهر‌ها در عرصه‌ کتابخوانی می‌تواند از دیگر مأموریت‌های این شبکه باشد.

راه‌اندازی شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب همزمان با برگزاری نخستین کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی فرهنگی ویژه پایتخت کتاب ایران در نیشابور انجام شد.

شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره پایتخت کتاب ایران، برای شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب ایران، هیأت مؤسس متشکل از همایون امیرزاده، مشاور اجرایی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس کرخی، سرپرست اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران، همایون قنواتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، حمیده ماحوزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر و هادی مسلمی، شهردار نیشابور مقدمات کار را فراهم کردند.

در نخستین مجمع عمومی این شبکه که نهادی است ارتباطی برای تبادل تجربه‌ها و همکاری‌های مشترک شهر‌های متعدد، شهرهای نیشابور، اهواز، شهرکرد، تبریز و کاشان با رأی اعضای مجمع عمومی به عنوان شورای هماهنگی این شبکه و شهرهای سبزوار و اصفهان به عنوان شهرهای علی‌البدل، شورای هماهنگی انتخاب شدند و مقرر شد که دبیرخانه این شبکه هر سال در شهر پایتخت کتاب ایران باشد.

همچنین در نشست نخستین مجمع عمومی، اساسنامه‌ پیشنهادی شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب اصلاح و تصویب شد. در این نشست همایون قنواتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به نمایندگی از هیأت مؤسس، بر ضرورت تشکیل چنین نهادی  تأکید کرد و گفت: با راه‌اندازی جشنواره‌ پایتخت کتاب ایران فرصت مهم و مغتنمی برای ایجاد انگیزه و رقابت میان شهر‌های ایران در حوزه‌ کتابخوانی فراهم شده است. پس از برگزاری دو دوره‌ موفق این جشنواره، ضرورت تشکیل نهادی که نامزد‌های معرفی شده در  جشنواره پایتخت کتاب ایران با هم در ارتباط باشند، احساس شد. بنابراین پیشنهاد تشکیل شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب مطرح شد.

همچنین عباس کرخی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور به عنوان پیشنهاددهنده تأسیس شبکه و عضو هیأت مؤسس بیان کرد: به اعتقاد ما هر چقدر روابط و تعامل‌ها در عرصه‌ کتابخوانی بیشتر باشد و برنامه‌ریزان و مدیران فرهنگی در این عرصه با هم مرتبط باشند، بی‌شک به افزایش و گسترش کتابخوانی و اجرای برنامه‌های خلاقانه‌تر در این حوزه می‌توان امیدوار بود. بر همین اساس بود که ما این موضوع را پیشنهاد کردیم.

وی عنوان کرد: جشنواره‌ پایتخت کتاب ایران فرصت رقابت در عرصه‌ ترویج کتابخوانی را فراهم آورد و اکنون شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب فرصت تعامل و تبادل تجربیات را رقم می‌زند.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب از برنامه‌های پیشنهادی نیشابور در دومین دوره جشنواره پایتخت کتاب ایران بوده است. ایده‌ راه‌اندازی شبکه‌‌ای از این دست در جهان سابقه دارد و از جمله نمونه‌ موفق آن می‌توان به ایجاد شبکه‌ شهر‌های خلاق یاد کرد.

علی‌اصغر سیدآبادی، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست هدف از تشکیل این شبکه را تبادل ایده‌‌ها و نظر‌ها میان شهر‌ها، برگزاری برنامه‌های مشترک در حوزه‌ کتابخوانی و فراهم آوردن زمینه‌ تعامل و همکاری در عرصه‌ ترویج کتابخوانی دانست و افزود: هماهنگی میان شهر‌های مختلف و اطلاع از کم و کیف برنامه‌ها و فعالیت‌های شهر‌ها در عرصه‌ کتابخوانی می‌تواند از دیگر مأموریت‌های این شبکه باشد.

راه‌اندازی شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب همزمان با برگزاری نخستین کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی فرهنگی ویژه پایتخت کتاب ایران در نیشابور انجام شد.

شبکه‌ شهر‌های دوستدار کتاب تأسیس شد

ساخت بنر

برگزاری بیش از 45 نمایشگاه قرآن و عترت در ماه رمضان/ تعویض بیش از 20 هزار جلد قرآن فرسوده

Published by:

برگزاری بیش از 45 نمایشگاه قرآن و عترت در ماه رمضان/ تعویض بیش از 20 هزار جلد قرآن فرسوده

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی‌اصغر امیرنیا، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت درباره برنامه‌های جشن رمضان سال جاری اظهار کرد: هدف دفتر تبلیغ و ترویج در برپایی جشن رمضان، ایجاد شور و نشاط در سراسر کشور است و در این راستا توجه به توسعه فرهنگ قرآنی و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و اقتصاد مقاومتی، خط مشی‌گزاری برای حمایت مادی و معنوی از ظرفیت‌های قرآن و عترت، ارائه روش‌های نوین در اجرا، ارائه برنامه‌ها و بسترسازی لازم به منظور هماهنگی و تعامل موثر دستگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی برای هم‌افزایی فعالیت‌های قرآنی هر استان از سیاست‌های اجرای این برنامه‌هاست.
 
وی افزود: جشن رمضان امسال شامل برنامه‌های متنوعی از جمله نمایشگاه قرآن و عترت (بخش‌های مکتوب ، آثار نفیس، وقفیات و قرآن‌های موزه‌ای، هنرهای تجسمی(آثار و محصولات هنری قرآنی )، کودک ونوجوان، صنایع دستی، عفاف و حجاب، نرم‌افزارهای قرآنی، مطبوعات و رسانه‌های مجازی، پاسخ به  مسائل شرعی و شبهات، نهادها و موسسات فعال و جنبی از جمله تعویض قرآن، رونمایی کتاب و آثار و محصولات)، مجالس انس با قرآن شامل تلاوت، تواشیح و ابتهال، روخوانی و جزء‌خوانی، جلسات تدبیر و تفسیر با حضور و سخنرانی ائمه جمعه و جماعات استان و با دو موضوع مهم اقتصاد مقاومتی و نهضت فهم قرآنی، جلسات تفسیری و تدبری، نشست‌های علمی و تخصصی با محورها و شاخص‌های مطرح نظام در حوزه قرآنی از جمله اقتصاد مقاومتی و اجرای نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی، برگزاری شب شعر و خاطره و داستان‌سرایی قصص قرآنی بود.
 
امیرنیا در ادامه گفت: تجلیل و قدردانی از فعالان حوزه قرآن و عترت، برگزاری مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه، تعویض قرآن، اکران و نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند، کرسی تلاوت (ویژه آقایان و بانوان)، تجهیز کتابخانه اهل تسنن، مسابقه نقاشی کودکان با موضوع قرآن وعترت، قرآن بخوانید جایزه بگیرید، نشست تکریم پیشکسوتان قرآن و عترت در روستاها، طرح مسابقه قرائت ربنا، برگزاری کارگاه نهج‌البلاغه، طرح بزرگ خانواده یاسین، مناجات‌خوانی و سحری‌خوانی، طرح تذهیب کتابت قرآن کریم، طرح کتابت قرآن کریم، روزنامه دیواری (با اولویت موضوعات فهم قرآنی و اقتصاد مقاومتی)، جشنواره هنری قدر (تصویرسازی، تایپوگرافی) و اعزام مبلغ به روستاها، دیگر برنامه‌های جشن رمضان امسال در 10 استان قم، چهارمحال بختیاری، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی، زنجان، همدان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کرمان دیگر برنامه‌های جشن رمضان را تشکیل می‌داد.
 
مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج ادامه داد: در ماه مبارک رمضان امسال حدود ٤٧ نمایشگاه قرآن و عترت، ٢٢٧ محفل و مجلس انس با قرآن، بیش از یک‌هزار جلسه تدبر و تفسیر، حدود ١١٧ نشست تخصصی با رویکرد موضوعات قرآن و عترت و ٩٢ برنامه اجرای نمایش خیابانی در ١٠ استان مذکور برگزار شد.
 
وی افزود: ٢٣٦ مسابقه نیز در قالب این برنامه‌ها برگزار شد که در آن‌‌ها سوالاتی از قرآن و نهج‌البلاغه طرح و به برندگان جوایزی اهدا و از ١١٤ نفر از فعالان عرصه قرآن و عترت تقدیر به‌عمل آمد.
 
امیرنیا با اشاره به طرح تعویض قرآن‌های فرسوده نیز عنوان کرد: طرح تعویض بیش از 20 هزار جلد قرآن مجید در برنامه‌ها گنجانده شد که بازدیدکنندگان نمایشگاه‌ها،‌‌ قرآن‌های فرسوده داخل منازل خود را با قرآن‌های چاپ جدید تعویض کردند. نمایش فیلم‌های کوتاه با موضوعات مرتبط با قرآن و عترت در سینماها، فضاهای آموزشی، مساجد، مدارس و سایر مکان‌های عمومی شهر و فعالیت‌های خاص با محوریت قرآن و سیره ائمه اطهار(ع) نیز از جمله برنامه‌های مشترک جشن رمضان امسال بود که در استان‌های کشور انجام پذیرفت.

برگزاری بیش از 45 نمایشگاه قرآن و عترت در ماه رمضان/ تعویض بیش از 20 هزار جلد قرآن فرسوده

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی‌اصغر امیرنیا، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت درباره برنامه‌های جشن رمضان سال جاری اظهار کرد: هدف دفتر تبلیغ و ترویج در برپایی جشن رمضان، ایجاد شور و نشاط در سراسر کشور است و در این راستا توجه به توسعه فرهنگ قرآنی و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و اقتصاد مقاومتی، خط مشی‌گزاری برای حمایت مادی و معنوی از ظرفیت‌های قرآن و عترت، ارائه روش‌های نوین در اجرا، ارائه برنامه‌ها و بسترسازی لازم به منظور هماهنگی و تعامل موثر دستگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی برای هم‌افزایی فعالیت‌های قرآنی هر استان از سیاست‌های اجرای این برنامه‌هاست.
 
وی افزود: جشن رمضان امسال شامل برنامه‌های متنوعی از جمله نمایشگاه قرآن و عترت (بخش‌های مکتوب ، آثار نفیس، وقفیات و قرآن‌های موزه‌ای، هنرهای تجسمی(آثار و محصولات هنری قرآنی )، کودک ونوجوان، صنایع دستی، عفاف و حجاب، نرم‌افزارهای قرآنی، مطبوعات و رسانه‌های مجازی، پاسخ به  مسائل شرعی و شبهات، نهادها و موسسات فعال و جنبی از جمله تعویض قرآن، رونمایی کتاب و آثار و محصولات)، مجالس انس با قرآن شامل تلاوت، تواشیح و ابتهال، روخوانی و جزء‌خوانی، جلسات تدبیر و تفسیر با حضور و سخنرانی ائمه جمعه و جماعات استان و با دو موضوع مهم اقتصاد مقاومتی و نهضت فهم قرآنی، جلسات تفسیری و تدبری، نشست‌های علمی و تخصصی با محورها و شاخص‌های مطرح نظام در حوزه قرآنی از جمله اقتصاد مقاومتی و اجرای نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی، برگزاری شب شعر و خاطره و داستان‌سرایی قصص قرآنی بود.
 
امیرنیا در ادامه گفت: تجلیل و قدردانی از فعالان حوزه قرآن و عترت، برگزاری مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه، تعویض قرآن، اکران و نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند، کرسی تلاوت (ویژه آقایان و بانوان)، تجهیز کتابخانه اهل تسنن، مسابقه نقاشی کودکان با موضوع قرآن وعترت، قرآن بخوانید جایزه بگیرید، نشست تکریم پیشکسوتان قرآن و عترت در روستاها، طرح مسابقه قرائت ربنا، برگزاری کارگاه نهج‌البلاغه، طرح بزرگ خانواده یاسین، مناجات‌خوانی و سحری‌خوانی، طرح تذهیب کتابت قرآن کریم، طرح کتابت قرآن کریم، روزنامه دیواری (با اولویت موضوعات فهم قرآنی و اقتصاد مقاومتی)، جشنواره هنری قدر (تصویرسازی، تایپوگرافی) و اعزام مبلغ به روستاها، دیگر برنامه‌های جشن رمضان امسال در 10 استان قم، چهارمحال بختیاری، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی، زنجان، همدان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کرمان دیگر برنامه‌های جشن رمضان را تشکیل می‌داد.
 
مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج ادامه داد: در ماه مبارک رمضان امسال حدود ٤٧ نمایشگاه قرآن و عترت، ٢٢٧ محفل و مجلس انس با قرآن، بیش از یک‌هزار جلسه تدبر و تفسیر، حدود ١١٧ نشست تخصصی با رویکرد موضوعات قرآن و عترت و ٩٢ برنامه اجرای نمایش خیابانی در ١٠ استان مذکور برگزار شد.
 
وی افزود: ٢٣٦ مسابقه نیز در قالب این برنامه‌ها برگزار شد که در آن‌‌ها سوالاتی از قرآن و نهج‌البلاغه طرح و به برندگان جوایزی اهدا و از ١١٤ نفر از فعالان عرصه قرآن و عترت تقدیر به‌عمل آمد.
 
امیرنیا با اشاره به طرح تعویض قرآن‌های فرسوده نیز عنوان کرد: طرح تعویض بیش از 20 هزار جلد قرآن مجید در برنامه‌ها گنجانده شد که بازدیدکنندگان نمایشگاه‌ها،‌‌ قرآن‌های فرسوده داخل منازل خود را با قرآن‌های چاپ جدید تعویض کردند. نمایش فیلم‌های کوتاه با موضوعات مرتبط با قرآن و عترت در سینماها، فضاهای آموزشی، مساجد، مدارس و سایر مکان‌های عمومی شهر و فعالیت‌های خاص با محوریت قرآن و سیره ائمه اطهار(ع) نیز از جمله برنامه‌های مشترک جشن رمضان امسال بود که در استان‌های کشور انجام پذیرفت.

برگزاری بیش از 45 نمایشگاه قرآن و عترت در ماه رمضان/ تعویض بیش از 20 هزار جلد قرآن فرسوده

خبرهای داغ

انتشار «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» با آغاز سال تحصیلی جدید

Published by:

انتشار «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» با آغاز سال تحصیلی جدید

دکتر محمد حسین‌پور، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره انتشار کتاب جدید خود اظهار کرد: کتاب «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» در قالب ترجمه و تالیف تدوین شده است. کتاب در چهار فصل و در طول 18 ماه فعالیت به پایان رسید. «مدل‌های اجزاءمحدود در فرآیندهای شکل‌دهی ورق فلزی»، «رفتار پلاستیک ورق فلزی»، «قابلیت شکل‌پذیری ورق‌های فلزی»، «شبیه‌سازی عددی فرآیندهای شکل‌دهی ورق فلزی» عنوان فصل‌های کتاب است.
 
وی با اشاره به موضوعات کتاب افزود: کتاب «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» شامل ارائه‌ ترکیبی از پژوهش صورت‌ گرفته در زمینه شبیه‌سازی شکل‌دهی فلز، طی 20 سال از سوی اعضای سه تیم بین‌المللی است. نتایج پژوهش‌های مرکز تحقیقات شکل‌دهی ورق فلزی CERTETA در دانشکده فنی Cluj-Napoca،  رومانی شرکت AutoForm از زوریخ سوئیس و کمپانی خودرو وولو از کشور سوئد در این کتاب ارائه شده است.
 
حسین‌پور ادامه داد: مفهوم ساخت مجازی به‌منظور افزایش عملکردهای صنعتی توسعه داده شده که یکی از موثرترین روش‌های کاهش زمان ساخت و بهبود کیفی محصولات است. شبیه‌سازی عددی فرآیندهای شکل‌دهی فلز، به‌عنوان مولفه‌ای از فرآیند ساخت مجازی نقش بسیار مهمی در کاهش زمان عملکرد دارد؛ در حال حاضر روش اجزاء محدود پرکاربردترین روند عددی در شبیه‌سازی فرآیندهای شکل‌دهی ورق فلزی است. دقت برنامه‌های شبیه‌سازی در صنعت برپایه مدل‌های اصلی و مدل‌های منحنی‌ حد شکل‌دهی موجود در ساخت آن‌ها متاثر  است.
 
نویسنده کتاب «ریاضیات مدل‌سازی‌ حرارتی» گفت: براساس محتوای کتاب می‌توان ارتباط مستحکمی میان ساخت مجازی به‌عنوان مفهومی کلی، روش اجزاء محدود به‌عنوان ابزار تحلیل عددی و قواعد اصلی مانند منحنی‌های حد شکل‌دهی به‌عنوان خصیصه‌ای از فرآیندهای شکل‌دهی فلز تشخیص داد. در نتیجه، مدل‌سازی ماده به هنگام ساخت مدل‌های واقعی فعالیتی استراتژیک است.
 
حسین‌پور درباره انگیزه تدوین کتاب «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» اظهار کرد: نبود مرجع فارسی مناسب برای معیارهای تسلیم پیشرفته که در سال‌های اخیر ارایه شده انگیزه اصلی در تولید کتاب «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» است. پژوهشگران کارشناسی‌ارشد و دکترا در زمینه شکل‌دهی ورق‌های فلزی مناسب مخاطبان اصلی این کتاب به حساب می‌آیند. پیش‌بینی می‌شود کتاب در اوایل پاییز به بازار نشر دانشگاهی عرضه شود. 

انتشار «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» با آغاز سال تحصیلی جدید

دکتر محمد حسین‌پور، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره انتشار کتاب جدید خود اظهار کرد: کتاب «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» در قالب ترجمه و تالیف تدوین شده است. کتاب در چهار فصل و در طول 18 ماه فعالیت به پایان رسید. «مدل‌های اجزاءمحدود در فرآیندهای شکل‌دهی ورق فلزی»، «رفتار پلاستیک ورق فلزی»، «قابلیت شکل‌پذیری ورق‌های فلزی»، «شبیه‌سازی عددی فرآیندهای شکل‌دهی ورق فلزی» عنوان فصل‌های کتاب است.
 
وی با اشاره به موضوعات کتاب افزود: کتاب «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» شامل ارائه‌ ترکیبی از پژوهش صورت‌ گرفته در زمینه شبیه‌سازی شکل‌دهی فلز، طی 20 سال از سوی اعضای سه تیم بین‌المللی است. نتایج پژوهش‌های مرکز تحقیقات شکل‌دهی ورق فلزی CERTETA در دانشکده فنی Cluj-Napoca،  رومانی شرکت AutoForm از زوریخ سوئیس و کمپانی خودرو وولو از کشور سوئد در این کتاب ارائه شده است.
 
حسین‌پور ادامه داد: مفهوم ساخت مجازی به‌منظور افزایش عملکردهای صنعتی توسعه داده شده که یکی از موثرترین روش‌های کاهش زمان ساخت و بهبود کیفی محصولات است. شبیه‌سازی عددی فرآیندهای شکل‌دهی فلز، به‌عنوان مولفه‌ای از فرآیند ساخت مجازی نقش بسیار مهمی در کاهش زمان عملکرد دارد؛ در حال حاضر روش اجزاء محدود پرکاربردترین روند عددی در شبیه‌سازی فرآیندهای شکل‌دهی ورق فلزی است. دقت برنامه‌های شبیه‌سازی در صنعت برپایه مدل‌های اصلی و مدل‌های منحنی‌ حد شکل‌دهی موجود در ساخت آن‌ها متاثر  است.
 
نویسنده کتاب «ریاضیات مدل‌سازی‌ حرارتی» گفت: براساس محتوای کتاب می‌توان ارتباط مستحکمی میان ساخت مجازی به‌عنوان مفهومی کلی، روش اجزاء محدود به‌عنوان ابزار تحلیل عددی و قواعد اصلی مانند منحنی‌های حد شکل‌دهی به‌عنوان خصیصه‌ای از فرآیندهای شکل‌دهی فلز تشخیص داد. در نتیجه، مدل‌سازی ماده به هنگام ساخت مدل‌های واقعی فعالیتی استراتژیک است.
 
حسین‌پور درباره انگیزه تدوین کتاب «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» اظهار کرد: نبود مرجع فارسی مناسب برای معیارهای تسلیم پیشرفته که در سال‌های اخیر ارایه شده انگیزه اصلی در تولید کتاب «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» است. پژوهشگران کارشناسی‌ارشد و دکترا در زمینه شکل‌دهی ورق‌های فلزی مناسب مخاطبان اصلی این کتاب به حساب می‌آیند. پیش‌بینی می‌شود کتاب در اوایل پاییز به بازار نشر دانشگاهی عرضه شود. 

انتشار «مکانیک شکل دادن ورق‌های فلزی» با آغاز سال تحصیلی جدید

bluray movie download

اهدای 12 میلیارد ریال حواله خرید کتاب به شهرهای پایتخت کتاب ایران و روستا‌های دوستدار کتاب

Published by:

اهدای 12 میلیارد ریال حواله خرید کتاب به شهرهای پایتخت کتاب ایران و روستا‌های دوستدار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی پایتخت کتاب ایران، همایون امیرزاده با اشاره به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره‌های «پایتخت کتاب ایران»، «روستاهای دوستدار کتاب» و «گروه‌های ترویج کتابخوانی» اظهار کرد: از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبلغ 12 میلیارد ریال حواله خرید کتاب به شهر‌های نامزد پایتخت کتاب ایران، روستا‌های برگزیده در دو دوره جشنواره «روستا‌های دوستدار کتاب»، «گروه‌های برگزیده دومین دوره ترویج کتابخوانی و بیست استان و شهرستان کمتر برخوردار اهداء شده است.
 
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره میزان حمایت از هر یک از این جشنوراه‌ها، گفت: به هر یک از شهرهای اهواز و نیشابور (شهرهای پایتخت کتاب ایران) مبلغ 300 میلیون ریال حواله کتاب اهداء شده است. همچنین به هر یک از پانزده نامزد پایتخت کتاب مبلغ  100 میلیون ریال حواله خرید کتاب اهداء شد. هر یک از استان‌های کمتربرخوردار نیز مبلغ 200 میلیون ریال حواله کتاب دریافت کرده‌اند و به هر گروه برگزیده نیز مبلغ 100 میلیون ریال حواله خرید کتاب پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، در دومین دوره جشنواره «پایتخت کتاب ایران» شهر نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شد.
 

اهدای 12 میلیارد ریال حواله خرید کتاب به شهرهای پایتخت کتاب ایران و روستا‌های دوستدار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی پایتخت کتاب ایران، همایون امیرزاده با اشاره به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره‌های «پایتخت کتاب ایران»، «روستاهای دوستدار کتاب» و «گروه‌های ترویج کتابخوانی» اظهار کرد: از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبلغ 12 میلیارد ریال حواله خرید کتاب به شهر‌های نامزد پایتخت کتاب ایران، روستا‌های برگزیده در دو دوره جشنواره «روستا‌های دوستدار کتاب»، «گروه‌های برگزیده دومین دوره ترویج کتابخوانی و بیست استان و شهرستان کمتر برخوردار اهداء شده است.
 
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره میزان حمایت از هر یک از این جشنوراه‌ها، گفت: به هر یک از شهرهای اهواز و نیشابور (شهرهای پایتخت کتاب ایران) مبلغ 300 میلیون ریال حواله کتاب اهداء شده است. همچنین به هر یک از پانزده نامزد پایتخت کتاب مبلغ  100 میلیون ریال حواله خرید کتاب اهداء شد. هر یک از استان‌های کمتربرخوردار نیز مبلغ 200 میلیون ریال حواله کتاب دریافت کرده‌اند و به هر گروه برگزیده نیز مبلغ 100 میلیون ریال حواله خرید کتاب پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، در دومین دوره جشنواره «پایتخت کتاب ایران» شهر نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شد.
 

اهدای 12 میلیارد ریال حواله خرید کتاب به شهرهای پایتخت کتاب ایران و روستا‌های دوستدار کتاب

قرآن