کتاب کلبه (The Shack)

کلبه (The Shack)

نویسنده: ویلیام پل یانگ

کلبه

کلبه

کلبه از داستان های معنوی فوق العاده تاثیرگذار است که مخاطب را به آن سوی مرزهای محدود و سنتی درک خدا کشانده و احساس عمیق تری از عشق معنوی به او می بخشد.

کتاب کلبه سرگذشت مردی را حکایت می کند که پس از کشته شدن دخترش به مدت یک هفته در کلبه مورد علاقه دخترش زندگی می کند، او در این مدت در سفری شگفت انگیز و روحانی به دیدار خدا می رود و بخشش و وعده های خداوند را با تمام وجودش حس می کند.