کتاب شازده کوچولو (The Little Prince)

شازده کوچولو (The Little Prince)

نویسنده: آنتوان دوسنت اگزوپری

شازده کوچولو

شازده کوچولو

شازده کوچولو کتابی فوق العاده الهام بخش با بیان ساده و روان و در عین حال عمیق است که مفاهیم فلسفی و شاعرانه را در قالب داستانی کودکانه بیان کرده است.

پیام این کتاب گوش دادن به قلب خود برای بهتر دیدن جهان است کاری که بسیاری از آدم بزرگ ها از انجام آن ناتوان هستند.