Tag Archives: ​«بی نقد

​«بی نامی» احمدخانی نقد می‌شود

Published by:

​«بی نامی» احمدخانی نقد می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) رمان «بی نامی» اثر غلامرضا احمدخانی، از ساعت 17 روز سه‌شنبه (3 آبان‌ماه) با حضور حسن محمودی، فرحناز علیزاده و جواد جزینی در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی نقد و بررسی خواهد شد.

شخصیت اصلی این رمان همراه با چهار نفر دیگر، در حین انجام مأموریت شناسایی گرفتار نیروهای گشت دشمن می‌شوند. به پیشنهاد یکی از افراد همگی تصمیم به خودکشی می‌گیرند. سخت‌ترین قسمت کار به شخصیت اصلی واگذار می‌شود. هم باید نفر جلویی‌اش را بکشد و هم به خودش شلیک کند. ماجرای دردناک او از همین‌جا آغاز می‌شود. شک و تردیدهای ویرانگر که آیا نفر جلویی را کشته است؟ آیا توانسته به خودش شلیک کند؟

در این رمان که نویسنده با ساختاری ساده، مضمون و موضوعی پیچیده را مطرح می‌کند، نویسنده با پرهیز از هرگونه کلیشه‌پردازی، برش‌هایی پیوسته از ذهنیت و زندگی آسیب‌دیده شخصیت محوری داستان را با نوعی شاعرانگی پنهان روایت می‌کند. رمان «بی‌نامی» با زاویه دید اول شخص که تا پایان روایت نامی از او برده نمی‌شود، نوشته شده است.

«چهارمین در»، «فرمانده، ما برای چه می‌جنگیم؟»، «نفر آخر» و «گاو مجسم» از دیگر کتاب‌های منتشر شده از غلامرضا احمدخانی است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند در زمان یاد شده به فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل‌نبی، خیابان ناطق‌نوری، میدان قبا مراجعه کنند.

​«بی نامی» احمدخانی نقد می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) رمان «بی نامی» اثر غلامرضا احمدخانی، از ساعت 17 روز سه‌شنبه (3 آبان‌ماه) با حضور حسن محمودی، فرحناز علیزاده و جواد جزینی در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی نقد و بررسی خواهد شد.

شخصیت اصلی این رمان همراه با چهار نفر دیگر، در حین انجام مأموریت شناسایی گرفتار نیروهای گشت دشمن می‌شوند. به پیشنهاد یکی از افراد همگی تصمیم به خودکشی می‌گیرند. سخت‌ترین قسمت کار به شخصیت اصلی واگذار می‌شود. هم باید نفر جلویی‌اش را بکشد و هم به خودش شلیک کند. ماجرای دردناک او از همین‌جا آغاز می‌شود. شک و تردیدهای ویرانگر که آیا نفر جلویی را کشته است؟ آیا توانسته به خودش شلیک کند؟

در این رمان که نویسنده با ساختاری ساده، مضمون و موضوعی پیچیده را مطرح می‌کند، نویسنده با پرهیز از هرگونه کلیشه‌پردازی، برش‌هایی پیوسته از ذهنیت و زندگی آسیب‌دیده شخصیت محوری داستان را با نوعی شاعرانگی پنهان روایت می‌کند. رمان «بی‌نامی» با زاویه دید اول شخص که تا پایان روایت نامی از او برده نمی‌شود، نوشته شده است.

«چهارمین در»، «فرمانده، ما برای چه می‌جنگیم؟»، «نفر آخر» و «گاو مجسم» از دیگر کتاب‌های منتشر شده از غلامرضا احمدخانی است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند در زمان یاد شده به فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل‌نبی، خیابان ناطق‌نوری، میدان قبا مراجعه کنند.

​«بی نامی» احمدخانی نقد می‌شود

ganool review