Tag Archives: ​«اسب رسید

​«اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» به بازار نشر رسید

Published by:

​«اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، هشتاد و یکمین کتاب از مجموعه جهان تازه شعر نشر چشمه با عنوان «اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» سروده عطیه عطارزاده وارد بازار نشر شده است.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «برای ما که مشکوک به شکستگی‌های دایم‌ایم/ قطعی‌ترین درمان/ گرفتن یک مغار و کندن اسبی سپید روی سینه است»

«نیمی از خودت را پاک کن»، «نهصد و سی سال عمر کردی»، «من»، «دهان چاهی بی‌انتهاست»، «قطره‌ای باران به دندان»، «گربه‌ها شبیه بودن‌مان بودند»، «بر دامنت سروی‌ست که…»، «مثل پیرزنی که هفت هزار سال»، «جنگ در خون توست»، «پوست می‌کنم»، «از دست‌های‌مان شروع کردیم»، «تکه‌ای سیب»، «تنت مکانی‌ست»،‌«در نبودن است که …» و «در ستایش دیوانگی‌هایت می‌نویسم…» ۱۵ بخش این کتاب است ۵۷ شعر کتاب در این بخش‌ها قرار گرفته است.

در یکی از شعرهای این کتاب به نام «من» می‌خوانیم:
«من
و آهن
و گوشت
و مثلثی دردآور
طوری به‌هم آمیخته‌ایم که جدایی ناپذیریم
تنها می‌توانی اره‌ای برداری
قدری از استخوان پایم راببری
و به پیراهن مردی ببندی
که دارد ما را به قصد جهان بهتری ترک می‌کند.»

عطیه عطارزاده، نقاش، سینماگر و شاعر در سال ۱۳۶۳ در تهران متولد شد. وی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد سینما است و «اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» نخستین مجموعه شعر اوست.

کتاب مجموعه اشعار «اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» سروده عطیه عطارزاده در ۱۰۴ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است.

​«اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، هشتاد و یکمین کتاب از مجموعه جهان تازه شعر نشر چشمه با عنوان «اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» سروده عطیه عطارزاده وارد بازار نشر شده است.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «برای ما که مشکوک به شکستگی‌های دایم‌ایم/ قطعی‌ترین درمان/ گرفتن یک مغار و کندن اسبی سپید روی سینه است»

«نیمی از خودت را پاک کن»، «نهصد و سی سال عمر کردی»، «من»، «دهان چاهی بی‌انتهاست»، «قطره‌ای باران به دندان»، «گربه‌ها شبیه بودن‌مان بودند»، «بر دامنت سروی‌ست که…»، «مثل پیرزنی که هفت هزار سال»، «جنگ در خون توست»، «پوست می‌کنم»، «از دست‌های‌مان شروع کردیم»، «تکه‌ای سیب»، «تنت مکانی‌ست»،‌«در نبودن است که …» و «در ستایش دیوانگی‌هایت می‌نویسم…» ۱۵ بخش این کتاب است ۵۷ شعر کتاب در این بخش‌ها قرار گرفته است.

در یکی از شعرهای این کتاب به نام «من» می‌خوانیم:
«من
و آهن
و گوشت
و مثلثی دردآور
طوری به‌هم آمیخته‌ایم که جدایی ناپذیریم
تنها می‌توانی اره‌ای برداری
قدری از استخوان پایم راببری
و به پیراهن مردی ببندی
که دارد ما را به قصد جهان بهتری ترک می‌کند.»

عطیه عطارزاده، نقاش، سینماگر و شاعر در سال ۱۳۶۳ در تهران متولد شد. وی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد سینما است و «اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» نخستین مجموعه شعر اوست.

کتاب مجموعه اشعار «اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» سروده عطیه عطارزاده در ۱۰۴ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است.

​«اسب را در نیمه‌ی دیگرت برمان» به بازار نشر رسید

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی