Tag Archives: – ۴(نسخهPDF)

شعرهای الفبا – جلد ۴(نسخهPDF)

Published by:

شعرهای الفبا – جلد ۴(نسخهPDF)

مجموعۀ شعرهای الفبا با هدف کمک رسانی به آموزش نوآموزان کلاس اول دبستان طراحی شده و سعی دارد با اشعاری ساده و تصاویری زیبا یادگیری الفبای زبان فارسی را برای کودکان هموار کند.

شعرهای الفبا – جلد ۴(نسخهPDF)

(image)
مجموعۀ شعرهای الفبا با هدف کمک رسانی به آموزش نوآموزان کلاس اول دبستان طراحی شده و سعی دارد با اشعاری ساده و تصاویری زیبا یادگیری الفبای زبان فارسی را برای کودکان هموار کند.

شعرهای الفبا – جلد ۴(نسخهPDF)

دانلود نرم افزار جدید