Tag Archives: کتاب مدیر یک دقیقه‌ای

کتاب مدیر یک دقیقه‌ای

Published by:

کتاب مدیر یک دقیقه‌ای

کتاب مدیر یک دقیقه‌ای

این کتاب هم که نوشته ی کنت بلانچارد و اسپنسر جانسون است در دسته کتب کوتاه و جمع‌وجوری است که می‌توان در مدت کوتاهی آنرا مطالعه کرد. محتوای این کتاب بیشتر بر مدیریت حالات درونی و فردی تمرکز دارد برای همین می‌توان گفت فقط مخصوص مدیران و یا کارمندان ارشد سازمان ها نیست و کاملا مخاطب عام دارد. شاید رمز موفقیت این کتاب بیان ساده‌ی مسائل پیچیده و زدودن ابهامات زائد فکری از مسائل اصلی مدیریت فردی باشد. افراد بسیار زیادی در کسب انضباط فردی و پیاده‌سازی آن در جامعه مدنظرشان این کتاب را موثر دانسته‌اند و از دنبال‌کنندگان آثار این نویسنده هستند.