Tag Archives: کتاب از خوب به عالی

کتاب  از خوب به عالی

Published by:

 از خوب به عالی

از خوب به عالی

کتاب از خوب به عالی به در ۳۰۴ صفحه نوشته شده است و یکی از بهترین کتاب‌ها برای پیشرفت شخصی و سازمانی است.

قسمتی از کتاب را با هم می‌خوانیم:
اغلب ما در طی زندگی تلاش می‌کنیم که در جامعه، سازمان و زندگی به سطحی خوب دست پیدا کنیم و معمولا با رسیدن به آن قانع می‌شویم. در صورتی که “خوب” دشمن عالی است و با خواندن این کتاب به این نتیجه می‌رسیم که باید از خوب به عالی برسیم و فقط به خوب قانع نباشیم.

به طور کلی این کتاب به این موضوع می‌پردازد: “بارها و بارها در خصوص آدم‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي موفق شنيده و خوانده‌ايم. اكثر آن‌ها هميشه عالي بوده‌اند و همواره به دنبال اين بوده‌ايم كه راز موفقيت آن‌ها را شناسايي كنيم. ولی حقيقت اين است كه بسياری از آن‌ها از همان اوايل زندگی خـود بـه واسـطه شـرايط محيطی و امتيازات ويژه‌ای كه در اختيار داشته‌اند، با ويژگی‌های عالی بودن آشنا گشته‌اند. اكنون اين سـؤال مطرح است، آن دسته كه خوب بوده‌اند ولي عالی نبوده‌اند، چگونه می‌توانند به مرحله عالي بودن برسند و برای تثبيت وضعيتشان اقدام كنند؟”