Tag Archives: «پیام

صالحی‌امیری: هدف از ثبت جهانی «کلیات سعدی» رساندن پیام صلح مشاهیر ایران به جهانیان است

Published by:

صالحی‌امیری: هدف از ثبت جهانی «کلیات سعدی» رساندن پیام صلح مشاهیر ایران به جهانیان است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مراسم گرامیداشت میراث دیداری و شنیداری با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، رئیس کتابخانه ملی، دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم فناوری و تحقیقات و آموزش عالی، محمدرضا مجیدی، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی، علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد فارابی و دکتر نصیری قیدری، دبیر کل یونسکو در ایران سه‌شنبه (4 آبان‌ماه) در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.
 
صالحی‌امیری درباره میراث انبوه ایران گفت: در سه سال گذشته تلاش کردیم که میراث ملی ایران را در کمیته‌ کارشناسی میراث دنبال کنیم و در این کمیته 52 اثر ثبت ملی شد که افتخار بزرگی برای ماست. ما در ایران مشکل انبوه سرمایه داریم و سرزمین ما با داشتن انبوه سرمایه ملی در چالش قرار گرفته و نمی‌داند با این آثار چه کند.
 
وی افزود: 52 اثر در نوبت ثبت ملی داریم که در کمیته کارشناسی تلاش کرده‌ایم ریل ثبت را سرعت دهیم و برای همین ثبت مشترک را تشکیل داده‌ایم تا به ثبت مشترک آثار میان ایران و جهان اسلام بپردازیم و این راه همگرایی فرهنگی با حوزه فرهنگی اسلام و ایرانی ثبت مشترک شده است. یکی از آثار ثبت مشترک کمک به شناخت فرهنگی دو کشور است. همچنین پیام فرهنگ صلح و دوستی و سازگاری است و نه نزاع و درگیری و انشقاق. اساسا ثبت مشترک پیام صلح می‌دهد و برای مثال وقتی کلیات سعدی را ثبت جهانی کردیم قصد ما این است که پیام سعدی که انسان بزرگی بود و دم از صلح می‌زد در جهان منتشر کنیم.
 
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: وقتی سراغ کتاب «التفهیم» بیرونی می‌رویم می‌خواهیم بگوییم ابوریحان بیرونی در قرن 11 انسان بی‌نظیری بود که با ثبت فرهنگ ایرانی تلاش کرد بخشی از میراث ما را به امروز منتقل کند.
 
صالحی‌امیری اظهار کرد: ما مجمع کتابخانه‌های کشور را تشکیل دادیم. کتابخانه‌هایی که بیش از 100 هزار کتاب دارند و با تشکیل این مجمع به دنبال این هستیم که مطالبات کتابداران و جامعه کتابخوان را در سطح ملی مطرح کنیم. شورای عالی کتابخانه‌ها تشکیل شده است و در کنار آن شورای اسناد را نیز دایر کردیم تا با عضویت تمام مراکز اسنادی در آن به یک نظام استاندارد در حوزه اسناد دست یابیم.
 
وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید بر این باور است که سرمایه‌های بزرگ در مخازن گشوده شود تا از طریق این سرمایه‌ها در گام نخست ایران را به ایرانیان و پس از آن به جهانیان معرفی کنیم. گناه بزرگی بر گردن ماست که این مخازن را بستیم و ارزش این منابع دیداری و شنیداری دیر به جهانیان عرضه کردیم. ما موظفیم که سرمایه‌های میراث دیداری و شنیداری را به جهانیان عرضه کنیم.
 
محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات فناوری و آموزش عالی در ادامه این مراسم گفت: باید در یک طرح ملی مجموعه فهرست میراث دیداری و شنیداری تهیه شود تا روال ثبت این اسناد شیوه منظمی را پیدا کند.
 
وی افزود: انتظار داریم که کمیته ملی تلاش خود را معطوف به ثبت ملی آثار میراث مستند کند. پیش از این ایران اثری در میراث دیداری و شنیداری به ثبت نرسانده است. توقع این است که در مجموعه تلاش‌هایی که با مدیریت ارزشمند دکتر صالحی‌امیری شده ثبت آثار دیداری و شنیداری شتاب بیشتری بگیرد تا برخی از جنبه‌های مغفول مانده فرهنگ کشورمان به جهان شناسانده شود.

صالحی‌امیری: هدف از ثبت جهانی «کلیات سعدی» رساندن پیام صلح مشاهیر ایران به جهانیان است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مراسم گرامیداشت میراث دیداری و شنیداری با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، رئیس کتابخانه ملی، دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم فناوری و تحقیقات و آموزش عالی، محمدرضا مجیدی، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی، علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد فارابی و دکتر نصیری قیدری، دبیر کل یونسکو در ایران سه‌شنبه (4 آبان‌ماه) در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.
 
صالحی‌امیری درباره میراث انبوه ایران گفت: در سه سال گذشته تلاش کردیم که میراث ملی ایران را در کمیته‌ کارشناسی میراث دنبال کنیم و در این کمیته 52 اثر ثبت ملی شد که افتخار بزرگی برای ماست. ما در ایران مشکل انبوه سرمایه داریم و سرزمین ما با داشتن انبوه سرمایه ملی در چالش قرار گرفته و نمی‌داند با این آثار چه کند.
 
وی افزود: 52 اثر در نوبت ثبت ملی داریم که در کمیته کارشناسی تلاش کرده‌ایم ریل ثبت را سرعت دهیم و برای همین ثبت مشترک را تشکیل داده‌ایم تا به ثبت مشترک آثار میان ایران و جهان اسلام بپردازیم و این راه همگرایی فرهنگی با حوزه فرهنگی اسلام و ایرانی ثبت مشترک شده است. یکی از آثار ثبت مشترک کمک به شناخت فرهنگی دو کشور است. همچنین پیام فرهنگ صلح و دوستی و سازگاری است و نه نزاع و درگیری و انشقاق. اساسا ثبت مشترک پیام صلح می‌دهد و برای مثال وقتی کلیات سعدی را ثبت جهانی کردیم قصد ما این است که پیام سعدی که انسان بزرگی بود و دم از صلح می‌زد در جهان منتشر کنیم.
 
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: وقتی سراغ کتاب «التفهیم» بیرونی می‌رویم می‌خواهیم بگوییم ابوریحان بیرونی در قرن 11 انسان بی‌نظیری بود که با ثبت فرهنگ ایرانی تلاش کرد بخشی از میراث ما را به امروز منتقل کند.
 
صالحی‌امیری اظهار کرد: ما مجمع کتابخانه‌های کشور را تشکیل دادیم. کتابخانه‌هایی که بیش از 100 هزار کتاب دارند و با تشکیل این مجمع به دنبال این هستیم که مطالبات کتابداران و جامعه کتابخوان را در سطح ملی مطرح کنیم. شورای عالی کتابخانه‌ها تشکیل شده است و در کنار آن شورای اسناد را نیز دایر کردیم تا با عضویت تمام مراکز اسنادی در آن به یک نظام استاندارد در حوزه اسناد دست یابیم.
 
وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید بر این باور است که سرمایه‌های بزرگ در مخازن گشوده شود تا از طریق این سرمایه‌ها در گام نخست ایران را به ایرانیان و پس از آن به جهانیان معرفی کنیم. گناه بزرگی بر گردن ماست که این مخازن را بستیم و ارزش این منابع دیداری و شنیداری دیر به جهانیان عرضه کردیم. ما موظفیم که سرمایه‌های میراث دیداری و شنیداری را به جهانیان عرضه کنیم.
 
محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات فناوری و آموزش عالی در ادامه این مراسم گفت: باید در یک طرح ملی مجموعه فهرست میراث دیداری و شنیداری تهیه شود تا روال ثبت این اسناد شیوه منظمی را پیدا کند.
 
وی افزود: انتظار داریم که کمیته ملی تلاش خود را معطوف به ثبت ملی آثار میراث مستند کند. پیش از این ایران اثری در میراث دیداری و شنیداری به ثبت نرسانده است. توقع این است که در مجموعه تلاش‌هایی که با مدیریت ارزشمند دکتر صالحی‌امیری شده ثبت آثار دیداری و شنیداری شتاب بیشتری بگیرد تا برخی از جنبه‌های مغفول مانده فرهنگ کشورمان به جهان شناسانده شود.

صالحی‌امیری: هدف از ثبت جهانی «کلیات سعدی» رساندن پیام صلح مشاهیر ایران به جهانیان است

خرم خبر

حداد عادل:‌ امنیت کشور پیام برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی زبان فارسی است

Published by:

حداد عادل:‌ امنیت کشور پیام برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی زبان فارسی است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، دکتر غلامعلی حدادعادل در آیین تقدیر از همکاران بنیاد سعدی برای برگزاری هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی زبان فارسی با اشاره به جنبه اقتصادی دوره‌های دانش‌افزایی و کم‌هزینه برگزار شدن این دوره‌ها در مقایسه با همایش‌های چندروزه و برنامه‌های مشابه بین‌المللی، اظهار کرد: اگر به همایش‌هایی از این قبیل که با دعوت از مهمانان خارجی در ایران انجام می‌شود، بنگرید خواهید دید چه هزینه‌هایی دربر دارد، در حالی‌که ما برای بیش از 200 فارسی‌آموز خارجی با اقامت یک‌ماهه و آموزش‌های تخصصی و بازدیدهای مختلف تفریحی و هزینه‌های جانبی، حدود 700 میلیون تومان هزینه کردیم.

وی با بیان این‌که دوره دانش‌افزایی تابستان، یکی از بزرگ‌ترین کارهای اجرایی و مدیریتی بنیاد سعدی در طول سال است که از چند ماه قبل دغدغه اجرای آن‌را داریم، گفت: من از مجموع همکاران بنیاد سعدی برای اجرای این‌کار دسته‌جمعی تشکر می‌کنم. در حال حاضر، یکی از امتیازات ما در منطقه و دنیای معاصر این است که کشور ما که در اطراف آن مشکلات زیادی وجود دارد، از امنیت برخوردار بوده و آرام‌ترین کشور در منطقه است؛ این ثبات و امنیت سرمایه ماست که جای شکر دارد.

حداد عادل با بیان این‌که دوره‌های دانش‌افزایی علاوه بر این‌که دوره‌ای آموزشی برای فارسی‌آموزان است، یک دوره کارورزی مدیریتی برای ما در بنیاد سعدی است، افزود: به‌نظر من اولین و اصلی‌ترین مشکل ما در کشور، مشکل مدیریتی است. اگر مدیریت داشته باشیم به دنبال نداشته‌ها نمی‌رویم، بلکه به داشته‌هایمان نگاه می‌کنیم و بهترین استفاده را از آن‌ها می‌بریم.

رئیس بنیاد سعدی، شعار «ما می‌توانیم» را شعار ارزشمندی دانست و اظهار کرد: اگر یک ملت به این شعار باور داشته باشد، می‌تواند جهش کند. مدیریت فقط در ساخت سد، جاده و تجهیزات امنیتی نیست، بلکه مهم‌تر از آن جنبه نرم‌افزاری است که در مدیریت آن، دستاوردهای مهمی نهفته است؛ بنابراین شیوه مدیریت و نظم در امور اجرایی است که کارها را به‌خوبی پیش می‌برد.

وی ادامه داد: اگر ما دوره‌های دانش‌افزایی را با یک مدیریت منطقی و مسئولانه برگزار کنیم یک تصویر مادام‌العمر و مثبت در ذهن فارسی آموزان خارجی و دیگرانی که شاهد اجرای این برنامه هستند، ایجاد می‌شود و این یک دستاورد خوب است که من در بازدید از روند اجرایی هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی و حضور در برنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه مشاهده کردم.

حداد عادل با اشاره به ایفای نقش فعالانه، مسئولانه و منسجم همکاران بنیاد سعدی در بخش‌های مختلف دوره دانش‌افزایی، همکاری خوب دانشگاه علامه طباطبایی با بنیاد سعدی را نیز از ویژگی‌های مهم در برگزاری هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی دانست و گفت: با همراهی خوب دانشگاه، انصافا هیچ دغدغه مهمی برای ما در اجرای دوره ایجاد نشد و دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی کاملا مشفقانه، برادرانه و با مدیریت خوب با ما همدلی کرد و بسیار روان و راحت، دوره را به سرانجام رساندیم.

رئیس بنیاد سعدی با اشاره به میزبانی و همکاری خوب شهرداری و دانشگاه اصفهان از فارسی‌آموزان حاضر در هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی و تقدیر از آن‌ها، بیان کرد: سفر امسال فارسی‌آموزان به اصفهان به شکل بهتری برگزار شد و امیدوارم سال آینده برنامه سفر به شیراز را نیز برای فارسی‌آموزان ترتیب دهیم تا مزار حافظ و سعدی را از نزدیک ببینند.

در ابتدای این آیین رضا مراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی نیز گزارشی از روند کامل هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی به همراه گزارش تحلیلی ارائه کرد.

همچنین ریاست بنیاد از تعدادی از مدیران و معاونان بنیاد که در دوره دانش‌افزایی بیشترین زحمات را کشیده بودند، با ارائه سپاس‌نامه‌ای تقدیر کرد.

حداد عادل:‌ امنیت کشور پیام برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی زبان فارسی است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، دکتر غلامعلی حدادعادل در آیین تقدیر از همکاران بنیاد سعدی برای برگزاری هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی زبان فارسی با اشاره به جنبه اقتصادی دوره‌های دانش‌افزایی و کم‌هزینه برگزار شدن این دوره‌ها در مقایسه با همایش‌های چندروزه و برنامه‌های مشابه بین‌المللی، اظهار کرد: اگر به همایش‌هایی از این قبیل که با دعوت از مهمانان خارجی در ایران انجام می‌شود، بنگرید خواهید دید چه هزینه‌هایی دربر دارد، در حالی‌که ما برای بیش از 200 فارسی‌آموز خارجی با اقامت یک‌ماهه و آموزش‌های تخصصی و بازدیدهای مختلف تفریحی و هزینه‌های جانبی، حدود 700 میلیون تومان هزینه کردیم.

وی با بیان این‌که دوره دانش‌افزایی تابستان، یکی از بزرگ‌ترین کارهای اجرایی و مدیریتی بنیاد سعدی در طول سال است که از چند ماه قبل دغدغه اجرای آن‌را داریم، گفت: من از مجموع همکاران بنیاد سعدی برای اجرای این‌کار دسته‌جمعی تشکر می‌کنم. در حال حاضر، یکی از امتیازات ما در منطقه و دنیای معاصر این است که کشور ما که در اطراف آن مشکلات زیادی وجود دارد، از امنیت برخوردار بوده و آرام‌ترین کشور در منطقه است؛ این ثبات و امنیت سرمایه ماست که جای شکر دارد.

حداد عادل با بیان این‌که دوره‌های دانش‌افزایی علاوه بر این‌که دوره‌ای آموزشی برای فارسی‌آموزان است، یک دوره کارورزی مدیریتی برای ما در بنیاد سعدی است، افزود: به‌نظر من اولین و اصلی‌ترین مشکل ما در کشور، مشکل مدیریتی است. اگر مدیریت داشته باشیم به دنبال نداشته‌ها نمی‌رویم، بلکه به داشته‌هایمان نگاه می‌کنیم و بهترین استفاده را از آن‌ها می‌بریم.

رئیس بنیاد سعدی، شعار «ما می‌توانیم» را شعار ارزشمندی دانست و اظهار کرد: اگر یک ملت به این شعار باور داشته باشد، می‌تواند جهش کند. مدیریت فقط در ساخت سد، جاده و تجهیزات امنیتی نیست، بلکه مهم‌تر از آن جنبه نرم‌افزاری است که در مدیریت آن، دستاوردهای مهمی نهفته است؛ بنابراین شیوه مدیریت و نظم در امور اجرایی است که کارها را به‌خوبی پیش می‌برد.

وی ادامه داد: اگر ما دوره‌های دانش‌افزایی را با یک مدیریت منطقی و مسئولانه برگزار کنیم یک تصویر مادام‌العمر و مثبت در ذهن فارسی آموزان خارجی و دیگرانی که شاهد اجرای این برنامه هستند، ایجاد می‌شود و این یک دستاورد خوب است که من در بازدید از روند اجرایی هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی و حضور در برنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه مشاهده کردم.

حداد عادل با اشاره به ایفای نقش فعالانه، مسئولانه و منسجم همکاران بنیاد سعدی در بخش‌های مختلف دوره دانش‌افزایی، همکاری خوب دانشگاه علامه طباطبایی با بنیاد سعدی را نیز از ویژگی‌های مهم در برگزاری هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی دانست و گفت: با همراهی خوب دانشگاه، انصافا هیچ دغدغه مهمی برای ما در اجرای دوره ایجاد نشد و دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی کاملا مشفقانه، برادرانه و با مدیریت خوب با ما همدلی کرد و بسیار روان و راحت، دوره را به سرانجام رساندیم.

رئیس بنیاد سعدی با اشاره به میزبانی و همکاری خوب شهرداری و دانشگاه اصفهان از فارسی‌آموزان حاضر در هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی و تقدیر از آن‌ها، بیان کرد: سفر امسال فارسی‌آموزان به اصفهان به شکل بهتری برگزار شد و امیدوارم سال آینده برنامه سفر به شیراز را نیز برای فارسی‌آموزان ترتیب دهیم تا مزار حافظ و سعدی را از نزدیک ببینند.

در ابتدای این آیین رضا مراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی نیز گزارشی از روند کامل هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی به همراه گزارش تحلیلی ارائه کرد.

همچنین ریاست بنیاد از تعدادی از مدیران و معاونان بنیاد که در دوره دانش‌افزایی بیشترین زحمات را کشیده بودند، با ارائه سپاس‌نامه‌ای تقدیر کرد.

حداد عادل:‌ امنیت کشور پیام برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی زبان فارسی است

ترانه

مسابقه کتابخوانی «پیام کتاب» برگزار می شود

Published by:

مسابقه کتابخوانی «پیام کتاب» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه 16 و فرهنگسرای بهمن، این مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «می شه که بشه اگه تو بخوای» اثر «منیر جوادی‌پور» در منطقه 16 برگزار می‌شود. 
 
علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند پیام‌های آموزنده برگرفته از پنج داستان کتاب مدنظر را در یک جمله و همچنین سه داستان را با ضبط صوتی(فایل گویا) در قالب لوح فشرده تا پایان شهریورماه به کتابخانه‌های شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن و شهدای یاخچی‌آباد تحویل دهند.
 

مدیریت کتابخانه شهید فهمیده پس از داوری به  پنج اثر برگزیده هدایایی را به رسم یادبود اهدا می‌کند.
 

گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با بهره مندی و گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی – مذهبی از جمله اهداف برگزاری این رقابت فرهنگی در منطقه 16 است.
 

علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از این مسابقه کتابخوانی می‌توانند به کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن به نشانی میدان بهمن، خیابان شهید وفایی مراجعه کرده و یا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۵۰۵۸۴۳۷ و 55312300 تماس بگیرند.
 

همچنین اهالی محله یاخچی‌آباد می‌توانند با حضور در کتابخانه شهدای این محله واقع در خیابان بهمنیار، نبش کوچه شاهمرادی در این مسابقه شرکت کرده و یا با شماره تلفن 55502845 و 55503248 تماس بگیرند.

مسابقه کتابخوانی «پیام کتاب» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه 16 و فرهنگسرای بهمن، این مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «می شه که بشه اگه تو بخوای» اثر «منیر جوادی‌پور» در منطقه 16 برگزار می‌شود. 
 
علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند پیام‌های آموزنده برگرفته از پنج داستان کتاب مدنظر را در یک جمله و همچنین سه داستان را با ضبط صوتی(فایل گویا) در قالب لوح فشرده تا پایان شهریورماه به کتابخانه‌های شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن و شهدای یاخچی‌آباد تحویل دهند.
 

مدیریت کتابخانه شهید فهمیده پس از داوری به  پنج اثر برگزیده هدایایی را به رسم یادبود اهدا می‌کند.
 

گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با بهره مندی و گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی – مذهبی از جمله اهداف برگزاری این رقابت فرهنگی در منطقه 16 است.
 

علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از این مسابقه کتابخوانی می‌توانند به کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن به نشانی میدان بهمن، خیابان شهید وفایی مراجعه کرده و یا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۵۰۵۸۴۳۷ و 55312300 تماس بگیرند.
 

همچنین اهالی محله یاخچی‌آباد می‌توانند با حضور در کتابخانه شهدای این محله واقع در خیابان بهمنیار، نبش کوچه شاهمرادی در این مسابقه شرکت کرده و یا با شماره تلفن 55502845 و 55503248 تماس بگیرند.

مسابقه کتابخوانی «پیام کتاب» برگزار می شود

مد روز