Tag Archives: «پورت‌لند» و

بازبینی مطالب مرتبط با تغییرات آب و هوایی در کتاب‌های درسی در «پورت‌لند»

Published by:

بازبینی مطالب مرتبط با تغییرات آب و هوایی در کتاب‌های درسی در «پورت‌لند»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین- موضوع ویرایش مطالب مرتبط با تغییرات آب و هوا در پی آن مطرح شد که گروه‌های محیط زیستی از مدارس دولتی درخواست کردند که وقت آن رسیده است که دانش‌آموزان را با فاجعه‌ای که در شرایط اقلیمی دنیا و تغییر رفتار انسانی در حال رخ دادن است آشنا کنند. این مؤسسات غیردولتی اعلام کردند «وقت آن فرا رسیده است که جامعه علمی کودکان را با اعمالی که ممکن است با رفتار خود جهان را از نظر محیط زیستی تبدیل به جهنم کند آشنا سازند. بسیار حیاتی است که در کلاس‌های درسی و دیگر فعالیت‌های مدرسه خود درباره دلایل و عواقب فاجعه آب و هوایی و همچنین درباره راه حل‌های احتمالی به روش مناسب سخن بگویند.»

در عین حال «بیل بیگلو»، سردبیر مجله اصلاحات مربوط به مدارس از مطالب علمی موجود در کتاب‌های درسی انتقاد کرد. وی گفت استفاده از کلماتی چون «شاید» هنگام صحبت از تغییرات اقلیمی بسیار نامناسب است. این سردبیر برای نمونه این جمله از کتاب علوم تجربی را ذکر می‌کند که «آزادسازی دی اکسید کربن ممکن است سبب گرمای جهانی شود.» این جمله باید در کتاب‌های درسی اصلاح شود و دانش‌آموزان با قطعیت بیشتری با موضوع گرمای جهانی آشنا شوند. زبان بیان این حقایق علمی بسیار با شک و تردید  همراه است اما زبان علم این‌گونه نیست. ما نمی‌خواهیم دانش‌آموزان ما اینگونه با مسائل علمی برخورد کنند.

«بیگلو» که در مجله «هافینگتن پست» نیز مطلبی نوشته است می‌گوید: «در کتاب تاریخ مدرن مدارس سه پاراگراف وجود دارد و در پاراگراف دوم نوشته است: « دانشمندان روی تئوری تأثیرات گلخانه‌ای با هم توافق ندارند.» این شک و تردید کمکی به وضعیت محیط‌زیست نخواهد کرد.»

این درخواست بر اساس تلاش چند ماهه معلمان، والدین، دانش‌آموزان، فعالان عدالت اقلیمی نگاشته شده است و در آن از جامعه درخواست شد که برای  اولویت‌بندی افزایش دانش آب و هوایی تلاش بیشتری کنند.

مجله «تریبون» گزارش داد یکی از دانش‌آموزان در مدرسه «لینکلن در پورت‌لند به وجود موضوعات مربوط به محیط‌زیست در کتاب‌های درسی اعتراض کرد. وی گفت «قابل پذیرش نیست که بعضی مطالب کتاب‌هایمان ما دچار شک و تردید می‌کند و همه تقصیرها را به گردن اعمال بشر می‌اندازد. تحصیل دانش مربوط به تغییرات اقلیمی در اولویت دانش‌آموزان قرار ندارد. حداقل کاری که نسل من در این شرایط می‌تواند انجام دهد موفقیت در دنیایی است که همواره دچار تغییر می‌شود.»

پس از این ماجرا اعضای این اتحادیه متفق‌القول رأی به برنامه‌ای جدید دادند که در آن باید مطالب درسی بار دیگر ویرایش شوند. «باید شدت فاجعه را بزرگ نکنیم و بر نقش انسان در ایجاد این فاجعه تأکید نکنیم. ما معتقدیم باید همه جملاتی که در آن شک و تردید وجود دارد از کتاب درسی حذف شود.»

ماه فوریه سال گذشته تحقیقی انجام شد که ثابت می‌کرد از میان 500 معلم درس علوم تجربی 30 درصد آنان به دانش‌آموزان خود اعلام می‌کنند تغییرات اقلیمی در نتیجه دلایل طبیعی رخ می‌دهد و فعالیت‌های انسانی سبب این تغییرات نیستند. این در حالی صورت می‌گیرد که 97 درصد از متخصصان این رشته معتقدند انسان‌ها دلایل این تغییرات اقلیمی هستند.

بازبینی مطالب مرتبط با تغییرات آب و هوایی در کتاب‌های درسی در «پورت‌لند»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین- موضوع ویرایش مطالب مرتبط با تغییرات آب و هوا در پی آن مطرح شد که گروه‌های محیط زیستی از مدارس دولتی درخواست کردند که وقت آن رسیده است که دانش‌آموزان را با فاجعه‌ای که در شرایط اقلیمی دنیا و تغییر رفتار انسانی در حال رخ دادن است آشنا کنند. این مؤسسات غیردولتی اعلام کردند «وقت آن فرا رسیده است که جامعه علمی کودکان را با اعمالی که ممکن است با رفتار خود جهان را از نظر محیط زیستی تبدیل به جهنم کند آشنا سازند. بسیار حیاتی است که در کلاس‌های درسی و دیگر فعالیت‌های مدرسه خود درباره دلایل و عواقب فاجعه آب و هوایی و همچنین درباره راه حل‌های احتمالی به روش مناسب سخن بگویند.»

در عین حال «بیل بیگلو»، سردبیر مجله اصلاحات مربوط به مدارس از مطالب علمی موجود در کتاب‌های درسی انتقاد کرد. وی گفت استفاده از کلماتی چون «شاید» هنگام صحبت از تغییرات اقلیمی بسیار نامناسب است. این سردبیر برای نمونه این جمله از کتاب علوم تجربی را ذکر می‌کند که «آزادسازی دی اکسید کربن ممکن است سبب گرمای جهانی شود.» این جمله باید در کتاب‌های درسی اصلاح شود و دانش‌آموزان با قطعیت بیشتری با موضوع گرمای جهانی آشنا شوند. زبان بیان این حقایق علمی بسیار با شک و تردید  همراه است اما زبان علم این‌گونه نیست. ما نمی‌خواهیم دانش‌آموزان ما اینگونه با مسائل علمی برخورد کنند.

«بیگلو» که در مجله «هافینگتن پست» نیز مطلبی نوشته است می‌گوید: «در کتاب تاریخ مدرن مدارس سه پاراگراف وجود دارد و در پاراگراف دوم نوشته است: « دانشمندان روی تئوری تأثیرات گلخانه‌ای با هم توافق ندارند.» این شک و تردید کمکی به وضعیت محیط‌زیست نخواهد کرد.»

این درخواست بر اساس تلاش چند ماهه معلمان، والدین، دانش‌آموزان، فعالان عدالت اقلیمی نگاشته شده است و در آن از جامعه درخواست شد که برای  اولویت‌بندی افزایش دانش آب و هوایی تلاش بیشتری کنند.

مجله «تریبون» گزارش داد یکی از دانش‌آموزان در مدرسه «لینکلن در پورت‌لند به وجود موضوعات مربوط به محیط‌زیست در کتاب‌های درسی اعتراض کرد. وی گفت «قابل پذیرش نیست که بعضی مطالب کتاب‌هایمان ما دچار شک و تردید می‌کند و همه تقصیرها را به گردن اعمال بشر می‌اندازد. تحصیل دانش مربوط به تغییرات اقلیمی در اولویت دانش‌آموزان قرار ندارد. حداقل کاری که نسل من در این شرایط می‌تواند انجام دهد موفقیت در دنیایی است که همواره دچار تغییر می‌شود.»

پس از این ماجرا اعضای این اتحادیه متفق‌القول رأی به برنامه‌ای جدید دادند که در آن باید مطالب درسی بار دیگر ویرایش شوند. «باید شدت فاجعه را بزرگ نکنیم و بر نقش انسان در ایجاد این فاجعه تأکید نکنیم. ما معتقدیم باید همه جملاتی که در آن شک و تردید وجود دارد از کتاب درسی حذف شود.»

ماه فوریه سال گذشته تحقیقی انجام شد که ثابت می‌کرد از میان 500 معلم درس علوم تجربی 30 درصد آنان به دانش‌آموزان خود اعلام می‌کنند تغییرات اقلیمی در نتیجه دلایل طبیعی رخ می‌دهد و فعالیت‌های انسانی سبب این تغییرات نیستند. این در حالی صورت می‌گیرد که 97 درصد از متخصصان این رشته معتقدند انسان‌ها دلایل این تغییرات اقلیمی هستند.

بازبینی مطالب مرتبط با تغییرات آب و هوایی در کتاب‌های درسی در «پورت‌لند»

car