Tag Archives: :سه‌گانه جلد

نام باد :سه‌گانه خاطرات کوئوت شاه‌کش (کتاب اول، جلد سوم)

Published by:

نام باد :سه‌گانه خاطرات کوئوت شاه‌کش (کتاب اول، جلد سوم)

صدای سنگین چکمه‌ها روی ایوان چوبی سه نفری را که در مهمانخانه‌ی ویستون نشسته بودند از جا پراند. کوئوت وسط جمله‌اش از جا بلند شد و قبل از اینکه در باز شود و اولین گروه جمعیت شب فلینگ وارد شوند، خود را به پیشخوان رساند.
کاب درحالیکه در را باز می‌کرد فریاد زد: «ما خیلی گشنمونه، کوت!» شپ، جیک و گراهام پشت سرش وارد شدند.
کوت گفت: «شاید یه چیزی اون عقب واسه خوردن داشته باشم. می‌تونم برم سریع بیارمش، مگه اینکه دوست داشته باشین اول گلویی تازه کنین.» تازه‌واردین درحالیکه روی صندلی‌های پیشخوان می‌نشستند، رضایت خود را با لحن دوستانه‌ای اعلام کردند. حرف‌هایشان حسی آشنا و قدیمی داشت، مثل کفش‌های کهنه‌ای که دیگر پا را نمی‌زنند.
وقایع‌نویس به مرد موقرمز پشت پیشخوان خیره شد. اثری از کوئوت در او باقی نمانده بود. فقط یک مهمانخانه‌دار بود: صمیمی، چاپلوس و آنقدر بی‌تکلف که تقریباً به چشم نمی‌آمد.
جیک مقداری از نوشیدنی لیوانش را سر کشید و بعد متوجه وقایع‌نویس شد که آن طرف اتاق نشسته بود. «کوت! یه مشتری جدید داری! شانس آوردیم صندلی خالی گیرمون اومد.» شپ خندید. کاب روی صندلی‌اش چرخید و به وقایع‌نویس که کنار باست نشسته و قلمش هنوز بالای کاغذش ثابت مانده بود، نگاه کرد. «کاتبی، چیزیه؟»
کوت با عجله گفت: «آره. دیشب وارد شهر شد.»
کاب با چشم‌هایی تنگ به وقایع‌نویس نگاه کرد. «چی داره می‌نویسه؟»
کوت صدایش را کمی پایین‌تر آورد تا توجه مشتریان را به خود جلب کند. «یادتونه باست دفعه‌ی پیش به بایدن سفر کرد؟» همه با دقت سر تکان دادند…

نام باد :سه‌گانه خاطرات کوئوت شاه‌کش (کتاب اول، جلد سوم)

(image)
صدای سنگین چکمه‌ها روی ایوان چوبی سه نفری را که در مهمانخانه‌ی ویستون نشسته بودند از جا پراند. کوئوت وسط جمله‌اش از جا بلند شد و قبل از اینکه در باز شود و اولین گروه جمعیت شب فلینگ وارد شوند، خود را به پیشخوان رساند.
کاب درحالیکه در را باز می‌کرد فریاد زد: «ما خیلی گشنمونه، کوت!» شپ، جیک و گراهام پشت سرش وارد شدند.
کوت گفت: «شاید یه چیزی اون عقب واسه خوردن داشته باشم. می‌تونم برم سریع بیارمش، مگه اینکه دوست داشته باشین اول گلویی تازه کنین.» تازه‌واردین درحالیکه روی صندلی‌های پیشخوان می‌نشستند، رضایت خود را با لحن دوستانه‌ای اعلام کردند. حرف‌هایشان حسی آشنا و قدیمی داشت، مثل کفش‌های کهنه‌ای که دیگر پا را نمی‌زنند.
وقایع‌نویس به مرد موقرمز پشت پیشخوان خیره شد. اثری از کوئوت در او باقی نمانده بود. فقط یک مهمانخانه‌دار بود: صمیمی، چاپلوس و آنقدر بی‌تکلف که تقریباً به چشم نمی‌آمد.
جیک مقداری از نوشیدنی لیوانش را سر کشید و بعد متوجه وقایع‌نویس شد که آن طرف اتاق نشسته بود. «کوت! یه مشتری جدید داری! شانس آوردیم صندلی خالی گیرمون اومد.» شپ خندید. کاب روی صندلی‌اش چرخید و به وقایع‌نویس که کنار باست نشسته و قلمش هنوز بالای کاغذش ثابت مانده بود، نگاه کرد. «کاتبی، چیزیه؟»
کوت با عجله گفت: «آره. دیشب وارد شهر شد.»
کاب با چشم‌هایی تنگ به وقایع‌نویس نگاه کرد. «چی داره می‌نویسه؟»
کوت صدایش را کمی پایین‌تر آورد تا توجه مشتریان را به خود جلب کند. «یادتونه باست دفعه‌ی پیش به بایدن سفر کرد؟» همه با دقت سر تکان دادند…

نام باد :سه‌گانه خاطرات کوئوت شاه‌کش (کتاب اول، جلد سوم)

گوشی موبایل

نام باد :سه‌گانه کوئوت شاه‌کش (کتاب اول، جلد سوم)

Published by:

نام باد :سه‌گانه کوئوت شاه‌کش (کتاب اول، جلد سوم)

نام باد اولین کتاب در سه گانه‌ی «حماسه‌ی شاه کش» نوشته‌ی پاتریک راتفوس است. این کتاب برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسید. نام باد با صحنه‌ای از زمان حال در یک میخانه در «نیووار» که متعلق به مردی به نام «کوت» است، آغاز می‌شود. کم کم خواننده پی می‌برد که کوت در واقع همان «کوات» بد نام است، شخصیتِ افسانه‌ای که همگان می‌پنداشته‌اند مرده است. مردی که ملقب به «مورخ» است، داستان کوات را در طول سه روز ثبت می‌کند. این داستان از جایی شروع می‌شود که کوات یک پسربچه‌ی یازده ساله بود. این کتاب روز اول داستان کوات را در برمی‌گیرد و تقریبا پنج سال از زندگی‌اش را به نمایش می‌گذارد. باقی رمان با جا به جایی متناوب بین رویدادهای داستان کوات که به زبان اول شخص تعریف می‌شود و مکث‌های میان پرده‌ی داستان به زبان سوم شخص وقتی که وقفه ای در داستان گویی کوات رخ می‌دهد، پیش می‌رود. این مجموعه عنوان «برترین کتاب فانتزی قرن بیست و یکم» را توسط خوانندگان Goodreads به دست آورده است.

نام باد :سه‌گانه کوئوت شاه‌کش (کتاب اول، جلد سوم)

(image)
نام باد اولین کتاب در سه گانه‌ی «حماسه‌ی شاه کش» نوشته‌ی پاتریک راتفوس است. این کتاب برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسید. نام باد با صحنه‌ای از زمان حال در یک میخانه در «نیووار» که متعلق به مردی به نام «کوت» است، آغاز می‌شود. کم کم خواننده پی می‌برد که کوت در واقع همان «کوات» بد نام است، شخصیتِ افسانه‌ای که همگان می‌پنداشته‌اند مرده است. مردی که ملقب به «مورخ» است، داستان کوات را در طول سه روز ثبت می‌کند. این داستان از جایی شروع می‌شود که کوات یک پسربچه‌ی یازده ساله بود. این کتاب روز اول داستان کوات را در برمی‌گیرد و تقریبا پنج سال از زندگی‌اش را به نمایش می‌گذارد. باقی رمان با جا به جایی متناوب بین رویدادهای داستان کوات که به زبان اول شخص تعریف می‌شود و مکث‌های میان پرده‌ی داستان به زبان سوم شخص وقتی که وقفه ای در داستان گویی کوات رخ می‌دهد، پیش می‌رود. این مجموعه عنوان «برترین کتاب فانتزی قرن بیست و یکم» را توسط خوانندگان Goodreads به دست آورده است.

نام باد :سه‌گانه کوئوت شاه‌کش (کتاب اول، جلد سوم)

bluray movie download