Tag Archives: «تحصیل نخوردن

آموزه‌های «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» از راه رسید/ توصیه‌هایی از جنس خوردن و نخوردن

Published by:

آموزه‌های «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» از راه رسید/ توصیه‌هایی از جنس خوردن و نخوردن

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) انتشارات تیمورزاده نخستین جلد کتاب «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» نوشته دکتر عطا‌الله پور‌عباسی، و دکتر محبوبه‌سادات ابراهیم‌نژاد شیروانی را منتشر کرد. کتاب «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» در قالب کتابچه آموزشی به چاپ رسیده است.  

در پیشگفتار کتاب درباره لزوم تدوین کتاب «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» آمده است: «ماه مبارک رمضان به‌ویژه در طول سال‌های اخیر در فصل امتحانات پایان سال دانش‌آموزان و دانشجویان واقع شده است و این مسأله موجب شده تا این دسته از عزیزان که خواهان بهره‌مندی از فیوضات این ماه و روزه‌داری در آن هستند، نگران بروز مشکلاتی در برنامه‌ریزی تحصیلی و درسی خود در ایام روزه‌داری شوند.»
 
«چه عواملی می‌توانند بر تحصیل و عملکرد شناختی در ماه رمضان اثر بگذارند؟»، «نظم خواب»،‌ «کم‌آبی»،‌ «افت قند خون»، «تحصیل اثر‌بخش در روزه‌داری»،‌ «حفظ خواب اثر‌بخش»،‌ «ترجیحا باید الگوی بیداری منطبق با شرایط فعالیت‌های روزمره را حفظ کرد»، «تغذیه مناسب در ایام روزه‌‌داری»، «تامین ریز‌مغزی‌ها به‌منظور پیش‌گیری از بروز کمبود»، «توصیه‌هایی‌ از جنس خوردن و نخوردن» و «پیشنهاد‌هایی برای مدیریت مطالعه در ایام روزه‌‌داری» از جمله مباحث این کتاب هستند.

کتاب «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» با شمارگان چهار‌هزار نسخه در 24 صفحه، به‌بهای دو هزار و 500 تومان از سوی انتشارات «تیمورزاده» به بازار کتاب عرضه شده است.    
 

آموزه‌های «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» از راه رسید/ توصیه‌هایی از جنس خوردن و نخوردن

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) انتشارات تیمورزاده نخستین جلد کتاب «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» نوشته دکتر عطا‌الله پور‌عباسی، و دکتر محبوبه‌سادات ابراهیم‌نژاد شیروانی را منتشر کرد. کتاب «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» در قالب کتابچه آموزشی به چاپ رسیده است.  

در پیشگفتار کتاب درباره لزوم تدوین کتاب «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» آمده است: «ماه مبارک رمضان به‌ویژه در طول سال‌های اخیر در فصل امتحانات پایان سال دانش‌آموزان و دانشجویان واقع شده است و این مسأله موجب شده تا این دسته از عزیزان که خواهان بهره‌مندی از فیوضات این ماه و روزه‌داری در آن هستند، نگران بروز مشکلاتی در برنامه‌ریزی تحصیلی و درسی خود در ایام روزه‌داری شوند.»
 
«چه عواملی می‌توانند بر تحصیل و عملکرد شناختی در ماه رمضان اثر بگذارند؟»، «نظم خواب»،‌ «کم‌آبی»،‌ «افت قند خون»، «تحصیل اثر‌بخش در روزه‌داری»،‌ «حفظ خواب اثر‌بخش»،‌ «ترجیحا باید الگوی بیداری منطبق با شرایط فعالیت‌های روزمره را حفظ کرد»، «تغذیه مناسب در ایام روزه‌‌داری»، «تامین ریز‌مغزی‌ها به‌منظور پیش‌گیری از بروز کمبود»، «توصیه‌هایی‌ از جنس خوردن و نخوردن» و «پیشنهاد‌هایی برای مدیریت مطالعه در ایام روزه‌‌داری» از جمله مباحث این کتاب هستند.

کتاب «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» با شمارگان چهار‌هزار نسخه در 24 صفحه، به‌بهای دو هزار و 500 تومان از سوی انتشارات «تیمورزاده» به بازار کتاب عرضه شده است.    
 

آموزه‌های «تحصیل اثر‌بخش در فراگیر روزه‌دار» از راه رسید/ توصیه‌هایی از جنس خوردن و نخوردن

عکس