Tag Archives: «تایپوگرافی به

«تایپوگرافی مجازی» به بازار نشر آمد

Published by:

«تایپوگرافی مجازی» به بازار نشر آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «تایپوگرافی مجازی» به قلم ماتیاس هیلنر و ترجمه جمشید وارسته از سوی انتشارات آبان منتشر شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است: «تایپوگرافی در واقع بازنمود اطلاعات تصویری متن است. موضوع قابل استدلال آن است که هر چیدمان تایپوگرافی، تصویری(حتی گاه انتزاعی) از یک متن را تشکیل می‌دهد.

روش چاپ با حروف تایپی متحرک که توسط یوهانس گوتنبرگ در قرن پانزدهم ابداع شد، شیوه نگارش متون را در خطوط مستقیم از سمت چپ بالا تا سمت راست پایین تعیین کرد. هنوز اما قرن نوزدهم پایان نپذیرفته بود که هنرمندان علیه این شیوه نگارش شورش کردند.

گیوم آپولینر، در کنار حمایت‌های کریستیان مورگن اشترن و استفان مالارمه، ایده‌هایی انقلابی در زمینه تصویری کردن اشعار نوشتاری ایجاد کرد. این تلاش برای ترکیب متن و تصویر به صورت چیدمان‌های چالش‌برانگیز تایپوگرافیک، الهام‌بخش فرم‌های دیگری در هنر تایپوگرافی از جمله فوتوریسم، دادائیسم و حتی ساختارگرایی شد.»

این کتاب 6فصل دارد که توضیح مربوط به هر فصل در ابتدای آن آمده است.

چیدمان صفحات مختلف در هر فصل شامل سرصفحه، عنوان تصویر، پانویس بخش، تشریح واژگان فنی و نقل قول می‌شود.

هر فصل از دو زیرمجموعه تشکیل می‌شود که عنوان آن‌ها در گوشه سمت راست در سرصفحه ذکر شده است.

در بخش عناوین تصویر، توضیحات جامعی درباره تصویر آن قسمت ارائه شده و در پانویس بخش، فصل مورد مطالعه،زیرمجموعه‌های آن و زیرمجموعه‌های قبلی و بعدی آمده است.

در بخش واژگان فنی کلمات کلیدی در کنار متن اصلی توضیح داده شده است و بخش نقل قول به توضیحات اضافی از موضوعات تخصصی و تمرین‌ها اختصاص دارد.

تایپوگرافی مجازی به قلم ماتیاس هیلنر و با ترجمه جمشید وارسته در 176صفحه و 1500نسخه با قیمت 25هزار تومان در سال 95 از سوی انتشارات آبان ارائه شده است.

«تایپوگرافی مجازی» به بازار نشر آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «تایپوگرافی مجازی» به قلم ماتیاس هیلنر و ترجمه جمشید وارسته از سوی انتشارات آبان منتشر شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است: «تایپوگرافی در واقع بازنمود اطلاعات تصویری متن است. موضوع قابل استدلال آن است که هر چیدمان تایپوگرافی، تصویری(حتی گاه انتزاعی) از یک متن را تشکیل می‌دهد.

روش چاپ با حروف تایپی متحرک که توسط یوهانس گوتنبرگ در قرن پانزدهم ابداع شد، شیوه نگارش متون را در خطوط مستقیم از سمت چپ بالا تا سمت راست پایین تعیین کرد. هنوز اما قرن نوزدهم پایان نپذیرفته بود که هنرمندان علیه این شیوه نگارش شورش کردند.

گیوم آپولینر، در کنار حمایت‌های کریستیان مورگن اشترن و استفان مالارمه، ایده‌هایی انقلابی در زمینه تصویری کردن اشعار نوشتاری ایجاد کرد. این تلاش برای ترکیب متن و تصویر به صورت چیدمان‌های چالش‌برانگیز تایپوگرافیک، الهام‌بخش فرم‌های دیگری در هنر تایپوگرافی از جمله فوتوریسم، دادائیسم و حتی ساختارگرایی شد.»

این کتاب 6فصل دارد که توضیح مربوط به هر فصل در ابتدای آن آمده است.

چیدمان صفحات مختلف در هر فصل شامل سرصفحه، عنوان تصویر، پانویس بخش، تشریح واژگان فنی و نقل قول می‌شود.

هر فصل از دو زیرمجموعه تشکیل می‌شود که عنوان آن‌ها در گوشه سمت راست در سرصفحه ذکر شده است.

در بخش عناوین تصویر، توضیحات جامعی درباره تصویر آن قسمت ارائه شده و در پانویس بخش، فصل مورد مطالعه،زیرمجموعه‌های آن و زیرمجموعه‌های قبلی و بعدی آمده است.

در بخش واژگان فنی کلمات کلیدی در کنار متن اصلی توضیح داده شده است و بخش نقل قول به توضیحات اضافی از موضوعات تخصصی و تمرین‌ها اختصاص دارد.

تایپوگرافی مجازی به قلم ماتیاس هیلنر و با ترجمه جمشید وارسته در 176صفحه و 1500نسخه با قیمت 25هزار تومان در سال 95 از سوی انتشارات آبان ارائه شده است.

«تایپوگرافی مجازی» به بازار نشر آمد

دانلود موزیک