Tag Archives: «تاملاتی می‌شود

«تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» ضیاء موحد نقد می‌شود

Published by:

«تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» ضیاء موحد نقد می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی موسسه شهر کتاب، مرکز فرهنگی شهر کتاب در نظر دارد، نشست هفته آینده سه‌شنبه‌های فرهنگی خود را به نقد کتاب نوانتشار ضیاء موحد با عنوان «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» اختصاص دهد.

کتاب «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» به قلم دکتر ضیاء موحد به همت انتشارات هرمس منتشر شده است. این کتاب شامل مقالات فارسی و انگلیسی دکتر موحد با عناوین نظریه‌ قیاس‌های شرطی ابن سینا، ابن‌سینا و تقدم در کشف فرمول‌های بوریدان و بارکن، تمایز وجوه سور و حمل در منطق سنتی اسلامی، آرای سهروردی در قیاس، قیاس‌های موجه سهروردی، دلالت‌شناسی اسم‌های خاص و داستانی در آرای ابن‌سینا، کریپکی و اومبرتو اکو است.

اسدالله فلاحی و علیرضا دارابی به عنوان کارشناسان حوزه فلسفه به بیان دیدگاه‌های خود درباره این اثر می‌پردازند. ضیاء‌موحد به عنوان نویسنده کتاب «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» در این نشست حضور دارد.

نقد «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» سه‌شنبه چهارم خرداد ماه از ساعت 16 و 30 دقیقه در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

 

«تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» ضیاء موحد نقد می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی موسسه شهر کتاب، مرکز فرهنگی شهر کتاب در نظر دارد، نشست هفته آینده سه‌شنبه‌های فرهنگی خود را به نقد کتاب نوانتشار ضیاء موحد با عنوان «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» اختصاص دهد.

کتاب «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» به قلم دکتر ضیاء موحد به همت انتشارات هرمس منتشر شده است. این کتاب شامل مقالات فارسی و انگلیسی دکتر موحد با عناوین نظریه‌ قیاس‌های شرطی ابن سینا، ابن‌سینا و تقدم در کشف فرمول‌های بوریدان و بارکن، تمایز وجوه سور و حمل در منطق سنتی اسلامی، آرای سهروردی در قیاس، قیاس‌های موجه سهروردی، دلالت‌شناسی اسم‌های خاص و داستانی در آرای ابن‌سینا، کریپکی و اومبرتو اکو است.

اسدالله فلاحی و علیرضا دارابی به عنوان کارشناسان حوزه فلسفه به بیان دیدگاه‌های خود درباره این اثر می‌پردازند. ضیاء‌موحد به عنوان نویسنده کتاب «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» در این نشست حضور دارد.

نقد «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» سه‌شنبه چهارم خرداد ماه از ساعت 16 و 30 دقیقه در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

 

«تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» ضیاء موحد نقد می‌شود

بازی