Tag Archives: «برلین، ایران

حداد:‌ ترجمه «برلین، میدان الکساندر» را آغاز کردم/ نخستین «رمانشهر» اروپا در ایران

Published by:

حداد:‌ ترجمه «برلین، میدان الکساندر» را آغاز کردم/ نخستین «رمانشهر» اروپا در ایران

علی‌اصغر حداد به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: به تازگی ترجمه کتاب «برلین، میدان الکساندر» را آغاز کردم. این کتاب اثر «برونو آلفرد دوبلین»، نویسنده سرشناس آلمانی و به عقیده بسیاری نخستین «رمانشهر» ادبیات آلمان است.

وی ادامه داد: «برلین، میدان الکساندر» یک کتاب قطور است که جزو شاهکارهای ادبیات کلاسیک اروپا و آلمان به حساب می‌آید و در سال ۱۹۲۹ منتشر شده است. این کتاب متن بسیار خوبی دارد اما به زبان ساده نوشته نشده و شاید خواندن آن برای گروهی که کتاب‌خوان حرفه‌ای نیستند کمی دشوار باشد. 

این مترجم مطرح کشورمان با اشاره به موضوع داستان کتاب اظهار کرد: کتاب به داستان شخصی می‌پردازد که به دلیل قتل به زندان می‌افتد اما به دلایلی بعد از چهار سال آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد که دیگر به سراغ کار خلاف نرود و زندگی آرامی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه شخصیت اول داستان تلاش می‌کند که به سمت کار خلاف نرود اما بازی سرنوشت مانع از تصمیم او می‌شود و شرایط به شکلی تغییر می‌کند که او نتواند پای قولی که داده بایستد و داستان به این شکل و با این محور ادامه پیدا می‌کند.

حداد در توضیح زمان انتشار این کتاب گفت: نمی‌توانم زمان دقیقی برای پایان ترجمه و انتشار کتاب مشخص کنم چراکه کتاب حجم بالایی دارد و ترجمه آن زمان زیادی می‌خواهد اما امیدوارم که به سرعت ترجمه و منتشر شود.

«آلفرد دوبلین» نام نویسنده پرآوازه آلمانی است که در ۱۰ اوت سال ۱۸۷۸ متولد شد. نام او با اسم پایتخت این کشور (برلین) پیوندی ناگسستنی دارد، نه به‌خاطر این که دوبلین از ده سالگی در این شهر زندگی می‌کرده، بلکه به این دلیل که او، نخستین نویسنده آلمانی است که برلین را به عنوان یک بزرگ‌شهر اروپایی در ادبیات، ابدی کرده است. این اثر برجسته که «برلین، میدان الکساندر» نام دارد، برای نخستین بار در سال ۱۹۲۹ منتشر شد. منتقدان ادبی، این رمان یگانه را بارها از نظر اهمیت و غنا و قدرت آفرینندگی با «اولیس»، اثر «جیمز جویس» که در سال ۱۹۲۲ منتشر شد، مقایسه کرده‌اند اما به گفته دوبلین، او هنگام نوشتن رمانش، با این اثر آشنا نبوده است. این اثر نه تنها از نظر ادبی، بلکه به لحاظ اقتباس‌های سینمایی نیز بارها ستوده شده و اهمیت بسیار زیادی دارد. 

حداد:‌ ترجمه «برلین، میدان الکساندر» را آغاز کردم/ نخستین «رمانشهر» اروپا در ایران

علی‌اصغر حداد به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: به تازگی ترجمه کتاب «برلین، میدان الکساندر» را آغاز کردم. این کتاب اثر «برونو آلفرد دوبلین»، نویسنده سرشناس آلمانی و به عقیده بسیاری نخستین «رمانشهر» ادبیات آلمان است.

وی ادامه داد: «برلین، میدان الکساندر» یک کتاب قطور است که جزو شاهکارهای ادبیات کلاسیک اروپا و آلمان به حساب می‌آید و در سال ۱۹۲۹ منتشر شده است. این کتاب متن بسیار خوبی دارد اما به زبان ساده نوشته نشده و شاید خواندن آن برای گروهی که کتاب‌خوان حرفه‌ای نیستند کمی دشوار باشد. 

این مترجم مطرح کشورمان با اشاره به موضوع داستان کتاب اظهار کرد: کتاب به داستان شخصی می‌پردازد که به دلیل قتل به زندان می‌افتد اما به دلایلی بعد از چهار سال آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد که دیگر به سراغ کار خلاف نرود و زندگی آرامی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه شخصیت اول داستان تلاش می‌کند که به سمت کار خلاف نرود اما بازی سرنوشت مانع از تصمیم او می‌شود و شرایط به شکلی تغییر می‌کند که او نتواند پای قولی که داده بایستد و داستان به این شکل و با این محور ادامه پیدا می‌کند.

حداد در توضیح زمان انتشار این کتاب گفت: نمی‌توانم زمان دقیقی برای پایان ترجمه و انتشار کتاب مشخص کنم چراکه کتاب حجم بالایی دارد و ترجمه آن زمان زیادی می‌خواهد اما امیدوارم که به سرعت ترجمه و منتشر شود.

«آلفرد دوبلین» نام نویسنده پرآوازه آلمانی است که در ۱۰ اوت سال ۱۸۷۸ متولد شد. نام او با اسم پایتخت این کشور (برلین) پیوندی ناگسستنی دارد، نه به‌خاطر این که دوبلین از ده سالگی در این شهر زندگی می‌کرده، بلکه به این دلیل که او، نخستین نویسنده آلمانی است که برلین را به عنوان یک بزرگ‌شهر اروپایی در ادبیات، ابدی کرده است. این اثر برجسته که «برلین، میدان الکساندر» نام دارد، برای نخستین بار در سال ۱۹۲۹ منتشر شد. منتقدان ادبی، این رمان یگانه را بارها از نظر اهمیت و غنا و قدرت آفرینندگی با «اولیس»، اثر «جیمز جویس» که در سال ۱۹۲۲ منتشر شد، مقایسه کرده‌اند اما به گفته دوبلین، او هنگام نوشتن رمانش، با این اثر آشنا نبوده است. این اثر نه تنها از نظر ادبی، بلکه به لحاظ اقتباس‌های سینمایی نیز بارها ستوده شده و اهمیت بسیار زیادی دارد. 

حداد:‌ ترجمه «برلین، میدان الکساندر» را آغاز کردم/ نخستین «رمانشهر» اروپا در ایران

فانتزی

حداد «برلین، میدان الکساندر» را ترجمه می‌کند/ نخستین «رمانشهر» آلمان در ایران

Published by:

حداد «برلین، میدان الکساندر» را ترجمه می‌کند/ نخستین «رمانشهر» آلمان در ایران

علی‌اصغر حداد به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: به تازگی ترجمه کتاب «برلین، میدان الکساندر» را آغاز کردم. این کتاب اثر «برونو آلفرد دوبلین»، نویسنده سرشناس آلمانی و به عقیده بسیاری نخستین «رمانشهر» ادبیات آلمان است.

وی ادامه داد: «برلین، میدان الکساندر» یک کتاب قطور است که جزو شاهکارهای ادبیات کلاسیک اروپا و آلمان به حساب می‌آید و در سال ۱۹۲۹ منتشر شده است. این کتاب متن بسیار خوبی دارد اما به زبان ساده نوشته نشده و شاید خواندن آن برای گروهی که کتاب‌خوان حرفه‌ای نیستند کمی دشوار باشد. 

این مترجم با اشاره به موضوع داستان کتاب اظهار کرد: کتاب به داستان شخصی می‌پردازد که به دلیل قتل به زندان می‌افتد اما به دلایلی بعد از چهار سال آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد که دیگر سراغ کار خلاف نرود و زندگی آرامی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه شخصیت اول داستان تلاش می‌کند که به سمت کار خلاف نرود اما بازی سرنوشت مانع از تصمیم او می‌شود و شرایط به شکلی تغییر می‌کند که او نتواند پای قولی که داده بایستد و داستان به این شکل و با این محور ادامه پیدا می‌کند.

حداد در توضیح زمان انتشار این کتاب گفت: نمی‌توانم زمان دقیقی برای پایان ترجمه و انتشار کتاب مشخص کنم چراکه کتاب حجم بالایی دارد و ترجمه آن زمان زیادی می‌خواهد اما امیدوارم به سرعت ترجمه و منتشر شود.

«آلفرد دوبلین» نام نویسنده پرآوازه آلمانی است که در ۱۰ اوت سال ۱۸۷۸ متولد شد. نام او با اسم پایتخت این کشور (برلین) پیوندی ناگسستنی دارد، نه به دلیل این که دوبلین از ده سالگی در این شهر زندگی می‌کرده، بلکه به این دلیل که او، نخستین نویسنده آلمانی است که برلین را به عنوان یک بزرگ‌شهر اروپایی در ادبیات، ابدی کرده است. این اثر برجسته که «برلین، میدان الکساندر» نام دارد، برای نخستین بار در سال ۱۹۲۹ منتشر شد. منتقدان ادبی، این رمان یگانه را بارها از نظر اهمیت و غنا و قدرت آفرینندگی با «اولیس»، اثر «جیمز جویس» که در سال ۱۹۲۲ منتشر شد، مقایسه کرده‌اند اما به گفته دوبلین، او هنگام نوشتن رمانش، با این اثر آشنا نبوده است. این اثر نه تنها از نظر ادبی، بلکه به لحاظ اقتباس‌های سینمایی نیز بارها ستوده شده و اهمیت بسیار زیادی دارد. 

حداد «برلین، میدان الکساندر» را ترجمه می‌کند/ نخستین «رمانشهر» آلمان در ایران

علی‌اصغر حداد به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: به تازگی ترجمه کتاب «برلین، میدان الکساندر» را آغاز کردم. این کتاب اثر «برونو آلفرد دوبلین»، نویسنده سرشناس آلمانی و به عقیده بسیاری نخستین «رمانشهر» ادبیات آلمان است.

وی ادامه داد: «برلین، میدان الکساندر» یک کتاب قطور است که جزو شاهکارهای ادبیات کلاسیک اروپا و آلمان به حساب می‌آید و در سال ۱۹۲۹ منتشر شده است. این کتاب متن بسیار خوبی دارد اما به زبان ساده نوشته نشده و شاید خواندن آن برای گروهی که کتاب‌خوان حرفه‌ای نیستند کمی دشوار باشد. 

این مترجم با اشاره به موضوع داستان کتاب اظهار کرد: کتاب به داستان شخصی می‌پردازد که به دلیل قتل به زندان می‌افتد اما به دلایلی بعد از چهار سال آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد که دیگر سراغ کار خلاف نرود و زندگی آرامی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه شخصیت اول داستان تلاش می‌کند که به سمت کار خلاف نرود اما بازی سرنوشت مانع از تصمیم او می‌شود و شرایط به شکلی تغییر می‌کند که او نتواند پای قولی که داده بایستد و داستان به این شکل و با این محور ادامه پیدا می‌کند.

حداد در توضیح زمان انتشار این کتاب گفت: نمی‌توانم زمان دقیقی برای پایان ترجمه و انتشار کتاب مشخص کنم چراکه کتاب حجم بالایی دارد و ترجمه آن زمان زیادی می‌خواهد اما امیدوارم به سرعت ترجمه و منتشر شود.

«آلفرد دوبلین» نام نویسنده پرآوازه آلمانی است که در ۱۰ اوت سال ۱۸۷۸ متولد شد. نام او با اسم پایتخت این کشور (برلین) پیوندی ناگسستنی دارد، نه به دلیل این که دوبلین از ده سالگی در این شهر زندگی می‌کرده، بلکه به این دلیل که او، نخستین نویسنده آلمانی است که برلین را به عنوان یک بزرگ‌شهر اروپایی در ادبیات، ابدی کرده است. این اثر برجسته که «برلین، میدان الکساندر» نام دارد، برای نخستین بار در سال ۱۹۲۹ منتشر شد. منتقدان ادبی، این رمان یگانه را بارها از نظر اهمیت و غنا و قدرت آفرینندگی با «اولیس»، اثر «جیمز جویس» که در سال ۱۹۲۲ منتشر شد، مقایسه کرده‌اند اما به گفته دوبلین، او هنگام نوشتن رمانش، با این اثر آشنا نبوده است. این اثر نه تنها از نظر ادبی، بلکه به لحاظ اقتباس‌های سینمایی نیز بارها ستوده شده و اهمیت بسیار زیادی دارد. 

حداد «برلین، میدان الکساندر» را ترجمه می‌کند/ نخستین «رمانشهر» آلمان در ایران

wolrd press news