Tag Archives: «بررسی مکتوب

«بررسی مسائل اجتماعی ایران» با همکاری استادان جامعه‌شناسی کشور مکتوب می‌شود

Published by:

«بررسی مسائل اجتماعی ایران» با همکاری استادان جامعه‌شناسی کشور مکتوب می‌شود

سعید معیدفر، مدرس جامعه‌شناسی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از تالیف کتاب جدیدی با عنوان «بررسی مسائل اجتماعی ایران» خبر داد و افزود: این اثر یکی از نخستین‌ کتاب‌هایی است که چند مولف آن را می‌نویسند.

وی ادامه داد: استادانی چون سراج‌زاده، حسینی و… در این کتاب مشارکت داشته‌اند و مقالات خود را برای درج در کتاب ارائه کرده‌اند.

معیدفر افزود: اغلب کتاب‌های تالیفی در ایران توسط یک نفر نوشته شده است ما با توجه به اینکه جای آثار مشترک خالی است تلاش کردیم تا در این اثر با یک تجربه جمعی نگاهی به مسایل اجتماعی جامعه ایران داشته باشیم.

این مدرس جامعه‌شناسی در پایان یادآور شد: نگارش کتاب تا پایان سال جاری طول می‌کشد و از سوی انتشارات سمت روانه بازار نشر می‌شود.
 

«بررسی مسائل اجتماعی ایران» با همکاری استادان جامعه‌شناسی کشور مکتوب می‌شود

سعید معیدفر، مدرس جامعه‌شناسی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از تالیف کتاب جدیدی با عنوان «بررسی مسائل اجتماعی ایران» خبر داد و افزود: این اثر یکی از نخستین‌ کتاب‌هایی است که چند مولف آن را می‌نویسند.

وی ادامه داد: استادانی چون سراج‌زاده، حسینی و… در این کتاب مشارکت داشته‌اند و مقالات خود را برای درج در کتاب ارائه کرده‌اند.

معیدفر افزود: اغلب کتاب‌های تالیفی در ایران توسط یک نفر نوشته شده است ما با توجه به اینکه جای آثار مشترک خالی است تلاش کردیم تا در این اثر با یک تجربه جمعی نگاهی به مسایل اجتماعی جامعه ایران داشته باشیم.

این مدرس جامعه‌شناسی در پایان یادآور شد: نگارش کتاب تا پایان سال جاری طول می‌کشد و از سوی انتشارات سمت روانه بازار نشر می‌شود.
 

«بررسی مسائل اجتماعی ایران» با همکاری استادان جامعه‌شناسی کشور مکتوب می‌شود

قدیر نیوز