Tag Archives: «باغ

کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» در کتابخانه و موزه ملی ملک

Published by:

کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» در کتابخانه و موزه ملی ملک

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، برنامه کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» برای کودکان و نوجوانان، فعالیت فرهنگی نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در حوزه انتقال مفاهیم تاریخ، موزه و ادبیات ایرانی- اسلامی به کودکان و نوجوانان به‌شمار می‌آید.

این کارگاه در روزهای دوشنبه هر هفته به رایگان برگزار می‌شود. قصه‌گوهای کارگاه و تور «باغ قصه‌ها»، قصه‌های مولانا را در فضایی ویژه برای کودکان بازمی‌گویند. همچنین در کنار قصه‌گویی، تور بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک به همراه یک کارگاه برگزار می‌شود. ضرب سکه، شجره‌نامه، کلاژ طوطی و بازرگان و تومار، برخی از کارگاه‌هایی به‌شمار می‌آیند که در این برنامه اجرا خواهند شد.
 

کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» از هفته پایانی آبان 1395 خورشیدی، دوشنبه‌های هر هفته تا پایان سال از ساعت 9 تا ساعت 11 برای کودکان مقطع ابتدایی برگزار می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک، سه دوره پیشین برنامه کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» را در دو سال گذشته برگزار کرده است. قصه‌گوهای کارگاه و تور «باغ قصه‌ها» در دوره‌های گذشته، قصه‌های «طوطی و بازرگان» و «فقیر روزی‌خواه» مولانا را برای کودکان بازگفته‌اند. موزه‌گردی در تالارهای موزه و برگزاری یک کارگاه عملی در کنار تور قصه‌گویی نیز در زمره برنامه دوره‌های پیشین بوده است.

حضور دانش‌آموزان در «باغ قصه‌ها»ی کتابخانه و موزه ملی ملک با نام‌نویسی ممکن خواهد بود. متولیان مدرسه‌ها و آموزشگاه‌های مقطع ابتدایی می‌توانند برای نام‌نویسی و حضور کودکان و دانش‌آموزان در برنامه «باغ قصه‌ها»، از روز چهارشنبه 19 آبان 1395 از ساعت 8 و 30 تا ساعت 16 و 30 با شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۲۹۱۲۶۹۲ تماس بگیرند یا با مراجعه به این موقوفه به نشانی تهران، میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، خیابان ملل متحد برای شرکت در این برنامه هماهنگ کنند. با توجه به محدودیت مکان و ظرفیت کارگاه‌ها، اولویت با مدرسه‌ها و کودکانی است که زودتر نام نوشته باشند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی است که 79 سال پیش از سوی حاج حسین آقا ملک بر آستان قدس رضوی وقف شده است. این گنجینه اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران جای گرفته است.

کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» در کتابخانه و موزه ملی ملک

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، برنامه کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» برای کودکان و نوجوانان، فعالیت فرهنگی نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در حوزه انتقال مفاهیم تاریخ، موزه و ادبیات ایرانی- اسلامی به کودکان و نوجوانان به‌شمار می‌آید.

این کارگاه در روزهای دوشنبه هر هفته به رایگان برگزار می‌شود. قصه‌گوهای کارگاه و تور «باغ قصه‌ها»، قصه‌های مولانا را در فضایی ویژه برای کودکان بازمی‌گویند. همچنین در کنار قصه‌گویی، تور بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک به همراه یک کارگاه برگزار می‌شود. ضرب سکه، شجره‌نامه، کلاژ طوطی و بازرگان و تومار، برخی از کارگاه‌هایی به‌شمار می‌آیند که در این برنامه اجرا خواهند شد.
 

کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» از هفته پایانی آبان 1395 خورشیدی، دوشنبه‌های هر هفته تا پایان سال از ساعت 9 تا ساعت 11 برای کودکان مقطع ابتدایی برگزار می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک، سه دوره پیشین برنامه کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» را در دو سال گذشته برگزار کرده است. قصه‌گوهای کارگاه و تور «باغ قصه‌ها» در دوره‌های گذشته، قصه‌های «طوطی و بازرگان» و «فقیر روزی‌خواه» مولانا را برای کودکان بازگفته‌اند. موزه‌گردی در تالارهای موزه و برگزاری یک کارگاه عملی در کنار تور قصه‌گویی نیز در زمره برنامه دوره‌های پیشین بوده است.

حضور دانش‌آموزان در «باغ قصه‌ها»ی کتابخانه و موزه ملی ملک با نام‌نویسی ممکن خواهد بود. متولیان مدرسه‌ها و آموزشگاه‌های مقطع ابتدایی می‌توانند برای نام‌نویسی و حضور کودکان و دانش‌آموزان در برنامه «باغ قصه‌ها»، از روز چهارشنبه 19 آبان 1395 از ساعت 8 و 30 تا ساعت 16 و 30 با شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۲۹۱۲۶۹۲ تماس بگیرند یا با مراجعه به این موقوفه به نشانی تهران، میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، خیابان ملل متحد برای شرکت در این برنامه هماهنگ کنند. با توجه به محدودیت مکان و ظرفیت کارگاه‌ها، اولویت با مدرسه‌ها و کودکانی است که زودتر نام نوشته باشند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی است که 79 سال پیش از سوی حاج حسین آقا ملک بر آستان قدس رضوی وقف شده است. این گنجینه اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران جای گرفته است.

کارگاه و تور قصه‌گویی «باغ قصه‌ها» در کتابخانه و موزه ملی ملک

دانلود تلگرام