Tag Archives: «انسان خواندنی

وحدتی نسب «انسان نئاندرتال» را نوشت/ انسان از آغاز تا چهار هزار سال پیش از میلاد خواندنی می‌شود

Published by:

وحدتی نسب «انسان نئاندرتال» را نوشت/ انسان از آغاز تا چهار هزار سال پیش از میلاد خواندنی می‌شود

حامد وحدتی‌نسب، استادیار دانشگاه تربیت مدرس از ترجمه کتاب «انسان از آغاز تا چهار هزار سال پیش از میلاد» خبر داد و به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این کتاب را پترسان نوشته و من آن را با همکاری سرور خوراشادی ترجمه کردیم. کتاب حاضر به موضوع انسان‌شناسی تطوری می‌پردازد و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که انسان از کجا زاده شده است؟ چگونه به جهان پا گذاشته است؟ ما انسان‌ها چه رابطه‌ای با گذشتگان خود داشته‌ایم؟

وی ادامه داد: من پیش از این کتابی با عنوان «پیدایش انسان» نوشتم که شامل مجموعه مقالاتی در این باره بود اما از آنجا که زبان کتاب سخت و تخصصی بود این کتاب را با هدف ساده‌سازی مطالب ترجمه کردم. کتاب حاضر مرور جامعی بر بهترین و مرجع‌ترین اثر در این حوزه است.

وحدتی‌نسب افزود: نویسنده کتاب بر نسخه فارسی اثر مقدمه اختصاصی نوشته و از ترجمه این کتاب ابراز خشنودی کرده است. به هر حال این کتاب می‌تواند خلاء موجود در حوزه انسان‌شناسی باستان‌شناسی را پر کند چون ما در این حوزه منابع فارسی کمی داریم.

به گفته این فوق دکترای باستان‌شناسی، انتشارات ایران نگار با همکاری انتشارات افتخار زاده این اثر را به زودی روانه بازار نشر خواهد کرد.

وحدتی‌نسب در ادامه از تالیف کتاب «انسان نئاندرتال» نیز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه به زبان فارسی در این باره کتابی نداریم، «انسان نئاندرتال» اثری ویژه و جدید است. در این کتاب به این موضوع پرداخته شده که این نوع از انسان کجا کشف شده است؟ چه چهره و رفتاری داشته و چه ارتباطی با ما می‌تواند داشته باشد؟

این استاد دانشگاه افزود: البته ما در زبان فارسی دست‌افزارهای سنگی این نوع انسان را داریم اما منبع مکتوبی در این باره نداشتیم. البته در این باره مرجع ما کتاب «نئاندرتال‌ها» نوشته شرنک و مولر بوده که مطالب و فصول متعددی را به آن اضافه کرده و کتاب جدیدی را تالیف کردیم.

به گفته وی، این کتاب نیز به زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وحدتی نسب «انسان نئاندرتال» را نوشت/ انسان از آغاز تا چهار هزار سال پیش از میلاد خواندنی می‌شود

حامد وحدتی‌نسب، استادیار دانشگاه تربیت مدرس از ترجمه کتاب «انسان از آغاز تا چهار هزار سال پیش از میلاد» خبر داد و به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این کتاب را پترسان نوشته و من آن را با همکاری سرور خوراشادی ترجمه کردیم. کتاب حاضر به موضوع انسان‌شناسی تطوری می‌پردازد و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که انسان از کجا زاده شده است؟ چگونه به جهان پا گذاشته است؟ ما انسان‌ها چه رابطه‌ای با گذشتگان خود داشته‌ایم؟

وی ادامه داد: من پیش از این کتابی با عنوان «پیدایش انسان» نوشتم که شامل مجموعه مقالاتی در این باره بود اما از آنجا که زبان کتاب سخت و تخصصی بود این کتاب را با هدف ساده‌سازی مطالب ترجمه کردم. کتاب حاضر مرور جامعی بر بهترین و مرجع‌ترین اثر در این حوزه است.

وحدتی‌نسب افزود: نویسنده کتاب بر نسخه فارسی اثر مقدمه اختصاصی نوشته و از ترجمه این کتاب ابراز خشنودی کرده است. به هر حال این کتاب می‌تواند خلاء موجود در حوزه انسان‌شناسی باستان‌شناسی را پر کند چون ما در این حوزه منابع فارسی کمی داریم.

به گفته این فوق دکترای باستان‌شناسی، انتشارات ایران نگار با همکاری انتشارات افتخار زاده این اثر را به زودی روانه بازار نشر خواهد کرد.

وحدتی‌نسب در ادامه از تالیف کتاب «انسان نئاندرتال» نیز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه به زبان فارسی در این باره کتابی نداریم، «انسان نئاندرتال» اثری ویژه و جدید است. در این کتاب به این موضوع پرداخته شده که این نوع از انسان کجا کشف شده است؟ چه چهره و رفتاری داشته و چه ارتباطی با ما می‌تواند داشته باشد؟

این استاد دانشگاه افزود: البته ما در زبان فارسی دست‌افزارهای سنگی این نوع انسان را داریم اما منبع مکتوبی در این باره نداشتیم. البته در این باره مرجع ما کتاب «نئاندرتال‌ها» نوشته شرنک و مولر بوده که مطالب و فصول متعددی را به آن اضافه کرده و کتاب جدیدی را تالیف کردیم.

به گفته وی، این کتاب نیز به زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وحدتی نسب «انسان نئاندرتال» را نوشت/ انسان از آغاز تا چهار هزار سال پیش از میلاد خواندنی می‌شود

ganool review

«انسان در عرف عرفان» علامه حسن‌زاده آملی برای سیزدهمین نوبت خواندنی شد

Published by:

«انسان در عرف عرفان» علامه حسن‌زاده آملی برای سیزدهمین نوبت خواندنی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «انسان در عرف عرفان» رساله‌ای پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسایط فیض الهی است که توسط استاد آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی در چهار فصل با عناوین «در تعریف انسان»، «مراد از عرفان در موضوع رساله»، «تمثیلات و القائات سبوحی» و «اصول ایقانی» تدوین شده است.
 
نویسنده این اثر را مانند سایر آثار خود، ساده و در خور فهم همگان به رشته تحریر درآورده است. مراد از عرفان در موضوع رساله، عرفان به توحید صمدی است، عارف بالله است و همچنین عرفان اصیل انسان‌ساز، منطق وحی به نام قرآن کریم است و آنچه را که امامان معصوم(ع) در بیان این امر فرموده‌اند. در واقع همه آنها تفسیر انفسی قرآن کریم‌اند.
 
علامه حسن‌زاده آملی، در کتاب خود، انسان را نیز در عرف منطق، حیوان ناطق تعریف کرده است، اما انسان در عرف عرفان کسی است که لیاقت‌ها و قابلیت‌هایی دارد که چون به فضیلت برسند و او را متّصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب کنند، او دیگر همان حیوان ناطق نیست؛ بلکه انسان واقعی حقیقی است.
 
نویسنده برخی رویدادهای سلوک عرفان عملی خود را نیز در نیمه کتاب شرح داده و سپس در نیمه دیگر، اصول مستنبط و متفرّع بر آنها را بیان کرده است.
 
چاپ سیزدهم کتاب «انسان در عرف عرفان» در 139 صفحه و با قیمت هفت هزار و 500 تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقه‌مندان به مباحث عرفانی قرار گرفت.

«انسان در عرف عرفان» علامه حسن‌زاده آملی برای سیزدهمین نوبت خواندنی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «انسان در عرف عرفان» رساله‌ای پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسایط فیض الهی است که توسط استاد آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی در چهار فصل با عناوین «در تعریف انسان»، «مراد از عرفان در موضوع رساله»، «تمثیلات و القائات سبوحی» و «اصول ایقانی» تدوین شده است.
 
نویسنده این اثر را مانند سایر آثار خود، ساده و در خور فهم همگان به رشته تحریر درآورده است. مراد از عرفان در موضوع رساله، عرفان به توحید صمدی است، عارف بالله است و همچنین عرفان اصیل انسان‌ساز، منطق وحی به نام قرآن کریم است و آنچه را که امامان معصوم(ع) در بیان این امر فرموده‌اند. در واقع همه آنها تفسیر انفسی قرآن کریم‌اند.
 
علامه حسن‌زاده آملی، در کتاب خود، انسان را نیز در عرف منطق، حیوان ناطق تعریف کرده است، اما انسان در عرف عرفان کسی است که لیاقت‌ها و قابلیت‌هایی دارد که چون به فضیلت برسند و او را متّصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب کنند، او دیگر همان حیوان ناطق نیست؛ بلکه انسان واقعی حقیقی است.
 
نویسنده برخی رویدادهای سلوک عرفان عملی خود را نیز در نیمه کتاب شرح داده و سپس در نیمه دیگر، اصول مستنبط و متفرّع بر آنها را بیان کرده است.
 
چاپ سیزدهم کتاب «انسان در عرف عرفان» در 139 صفحه و با قیمت هفت هزار و 500 تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقه‌مندان به مباحث عرفانی قرار گرفت.

«انسان در عرف عرفان» علامه حسن‌زاده آملی برای سیزدهمین نوبت خواندنی شد

خرید بک لینک

car