Tag Archives: «اسماء رسید

«اسماء حسنی» اثر آیت‌الله شجاعی به چاپ پنجم رسید

Published by:

«اسماء حسنی» اثر آیت‌الله شجاعی به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، پنجمین چاپ کتاب «اسماء حسنی» اثر مرحوم آیت‌الله محمد شجاعی در آستانه بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سوی انتشارات سروش منتشر شده است.
 
براساس احادیثی از پیامبر (ص) که شیعه و سنی آن‌ها را نقل کرده‌اند، خداوند متعال 99 نام دارد که هر فردی آن‌ها را درک کند وارد بهشت خواهد شد. با توجه به این احادیث از قرن‌های نخستین تمدن اسلامی، بسیاری از مسلمانان با گرایش‌های گوناگون به تألیف در شرح و توضیح این اسماء الهی پرداختند. ابواسحاق زجّاج، ابوالقاسم قشیری، ابوحامد غزّالی و فخر رازی از آن جمله هستند.
 
در حقیقت خداوند متعال در قرآن کریم، هرجا سخن از آفریدن، تدبیر امور، انواع افاضات و موضوع بازگشت وجود، مرگ و بعد از مرگ، حشر و نشر، حساب و کتاب و جزاء و در مقام بیان هر آنچه در نظام هستی می‌گذرد، به «اسماء حسنی» خود اشاره دارد و هر امری از امور را به «اسم» خاصی از خود که مناسب آن امر است، نسبت می‌دهد.
 
مرحوم آیت‌الله محمد شجاعی در این کتاب ضمن برشمردن و شرح اسمائی که در قرآن کریم و روایات آمده، نظر خود را درباره مسائلی مانند فرق میان معانی اسماء الهی با معانی اسماء مخلوقات، مقصود از احسن الاسماء، رابطه میان مقام ذات و اسماء حسنی، مفهوم عدد ذکر شده برای اسماء در برخی از روایات، اسماء ثبوتی و اسماء تنزیهی بیان کرده است. در واقع وی با تحلیل و واکاوی همه جوانب اسماء حسنی در کتابی موجز و مستند به آیات و روایات و ادعیه، خواننده علاقه‌مند را راضی و سیراب می‌کند.
 
کتاب «اسماء حسنی» در 10 فصل تدوین شده است. در فصل نخست «اهمیت اسماء حسنی در نظام وجود» مورد تحلیل قرار گرفته و فصل دوم به «واکاوی اصطلاحات مخصوص در تبیین اسماء الهی» اختصاص دارد که در آن زبان قرآن، روایات و دعاها و همچنین تفسیرهای غلط و نظرهای باطل به مخاطب گوشزد می‌شود.
 
«هر اسمی که احسن الاسماء است برای خدا و مخصوص اوست» عنوان فصل سوم کتاب است. نویسنده در فصل چهارم نیز به بیان این موضوع پرداخته که «اساساً مقصود از احسن الاسماء چیست» و این مطلب را برای مخاطب بازگشایی کرده است.
 
«فرق معانی اسماء الهی با معانی اسماء مخلوقات» موضوعی است که در پنجمین فصل کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته و «اسمائی که در ظاهر قرآن» آمده‌اند را در فصل ششم می‌خوانیم.
 
اسمائی که در روایات و دعاها آمده است، عدد ذکر شده برای اسماء در بعضی روایات چیست؟، مقام ذات و اسماء حسنی و اسماء ثبوتی و اسمای تنزیهی از جمله دیگر مباحثی هستند که در این کتاب مطرح شده است.
 
چاپ پنجم کتاب «اسماء حسنی» در 194 صفحه به بهای 9 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات سروش راهی بازار نشر شده است.

«اسماء حسنی» اثر آیت‌الله شجاعی به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، پنجمین چاپ کتاب «اسماء حسنی» اثر مرحوم آیت‌الله محمد شجاعی در آستانه بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سوی انتشارات سروش منتشر شده است.
 
براساس احادیثی از پیامبر (ص) که شیعه و سنی آن‌ها را نقل کرده‌اند، خداوند متعال 99 نام دارد که هر فردی آن‌ها را درک کند وارد بهشت خواهد شد. با توجه به این احادیث از قرن‌های نخستین تمدن اسلامی، بسیاری از مسلمانان با گرایش‌های گوناگون به تألیف در شرح و توضیح این اسماء الهی پرداختند. ابواسحاق زجّاج، ابوالقاسم قشیری، ابوحامد غزّالی و فخر رازی از آن جمله هستند.
 
در حقیقت خداوند متعال در قرآن کریم، هرجا سخن از آفریدن، تدبیر امور، انواع افاضات و موضوع بازگشت وجود، مرگ و بعد از مرگ، حشر و نشر، حساب و کتاب و جزاء و در مقام بیان هر آنچه در نظام هستی می‌گذرد، به «اسماء حسنی» خود اشاره دارد و هر امری از امور را به «اسم» خاصی از خود که مناسب آن امر است، نسبت می‌دهد.
 
مرحوم آیت‌الله محمد شجاعی در این کتاب ضمن برشمردن و شرح اسمائی که در قرآن کریم و روایات آمده، نظر خود را درباره مسائلی مانند فرق میان معانی اسماء الهی با معانی اسماء مخلوقات، مقصود از احسن الاسماء، رابطه میان مقام ذات و اسماء حسنی، مفهوم عدد ذکر شده برای اسماء در برخی از روایات، اسماء ثبوتی و اسماء تنزیهی بیان کرده است. در واقع وی با تحلیل و واکاوی همه جوانب اسماء حسنی در کتابی موجز و مستند به آیات و روایات و ادعیه، خواننده علاقه‌مند را راضی و سیراب می‌کند.
 
کتاب «اسماء حسنی» در 10 فصل تدوین شده است. در فصل نخست «اهمیت اسماء حسنی در نظام وجود» مورد تحلیل قرار گرفته و فصل دوم به «واکاوی اصطلاحات مخصوص در تبیین اسماء الهی» اختصاص دارد که در آن زبان قرآن، روایات و دعاها و همچنین تفسیرهای غلط و نظرهای باطل به مخاطب گوشزد می‌شود.
 
«هر اسمی که احسن الاسماء است برای خدا و مخصوص اوست» عنوان فصل سوم کتاب است. نویسنده در فصل چهارم نیز به بیان این موضوع پرداخته که «اساساً مقصود از احسن الاسماء چیست» و این مطلب را برای مخاطب بازگشایی کرده است.
 
«فرق معانی اسماء الهی با معانی اسماء مخلوقات» موضوعی است که در پنجمین فصل کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته و «اسمائی که در ظاهر قرآن» آمده‌اند را در فصل ششم می‌خوانیم.
 
اسمائی که در روایات و دعاها آمده است، عدد ذکر شده برای اسماء در بعضی روایات چیست؟، مقام ذات و اسماء حسنی و اسماء ثبوتی و اسمای تنزیهی از جمله دیگر مباحثی هستند که در این کتاب مطرح شده است.
 
چاپ پنجم کتاب «اسماء حسنی» در 194 صفحه به بهای 9 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات سروش راهی بازار نشر شده است.

«اسماء حسنی» اثر آیت‌الله شجاعی به چاپ پنجم رسید

آپدیت نود 32 به روز

موسیقی