Tag Archives: «استاندارد شد

«استاندارد کتابخانه‌های عمومی و اخلاق حرفه‌ای کتابدار در ایران» منتشر شد

Published by:

«استاندارد کتابخانه‌های عمومی و اخلاق حرفه‌ای کتابدار در ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، امروزه ورود فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به عرصه کتابخانه‌های عمومی، شیوه خدمات دهی این کتابخانه‌ها را نیز با تغییراتی روبه‌رو کرده است؛ بر این اساس امین علاءالدین برغمدی و مهدی چمی طی پژوهشی، ضمن بررسی خصوصیات جامعه کتابخانه‌های عمومی و تغییراتی که در آن به وجود آمده، به موضوع «استاندارد کتابخانه‌های عمومی و اخلاق حرفه‌ای کتابدار در ایران» پرداخته‌اند که این پژوهش به تازگی از سوی انتشارات ایران جام راهی بازار کتاب شده است.

امین علاءالدین برغمدی درباره اهداف خود از نگارش این کتاب گفت: در این کتاب سعی داشته‌ام تا موضوع کتابداری را بر اساس اخلاق اسلامی مورد بررسی قرار دهم تا در کنار اصول حرفه‌ای، وجهه الهی این حرفه نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که بداخلاقی‌هایی که گاهی در برخی کتابخانه‌ها رخ می‌دهد، نه به دلیل رعایت نشدن اصول حرفه‌ای، بلکه به دلیل رعایت نشدن اصول اخلاقی است.

 وی با بیان اینکه جامعه مخاطب این اثر تنها محدود به کتابداران نیست، عنوان کرد: بسیاری از کتابخانه‌های کشور (مانند کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری) توسط افراد فاقد تحصیلات کتابداری اداره می‌شود. این اصول با گذراندن واحدهای درسی و دانشگاهی آموزش داده می‌شود، اما اصول اخلاقی کمتر مورد توجه بوده است؛ از این رو 70 درصد مطالب ارائه شده در کتاب به موضوع اخلاقیات و 30 درصد آن به اصول حرفه‌ای اختصاص داده شده است.

در بخشی از این کتاب که به «اخلاق حرفه‌ای در خدمات کتابداری» اشاره دارد می‌خوانیم:
«مسأله اخلاقیات در یک بافت حرفه‌ای به نحوه برخورد و رفتارمان با افراد مربوط شده و رابطه پیچیده بین تولید‌کنندگان اطلاعات، واسطه‌های اطلاعاتی و مشتریان را در برمی‌گیرد. «فرلیچ» یک مدل ساده اخلاقی را پیشنهاد می‌کند که سه عنصر اساسی در اخلاق یعنی خود، سازمان و محیط را نشان می‌دهد. «خود» یک مأمور اخلاقی است، فردی که باید عمل کند یا از پیامدهای رفتار دیگران رنج برد. «سازمان» موسسه‌ای است که آن نیز یک مأمور اخلاقی است و به طور خودمختار عمل کرده و به رفتار دیگران جهت می‌دهد. «محیط» استانداردهای جامعه یا جوامع را در برمی‌گیرد و بافت اخلاقی که فرد  و سازمان در آن کار می‌کند را خلق می‌کند. فشارهای اخلاقی اغلب می‌تواند به وسیله تعاملات و الزاماتی که هر یک از این عناصر دارند، به وجود آید.»

«استاندارد کتابخانه‌های عمومی و اخلاق حرفه‌ای کتابدار در ایران» نوشته امین علاءالدین برغمدی و مهدی چمی در 206 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و با قیمت 15 هزار تومان از سوی انتشارات ایران جام منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

«استاندارد کتابخانه‌های عمومی و اخلاق حرفه‌ای کتابدار در ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، امروزه ورود فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به عرصه کتابخانه‌های عمومی، شیوه خدمات دهی این کتابخانه‌ها را نیز با تغییراتی روبه‌رو کرده است؛ بر این اساس امین علاءالدین برغمدی و مهدی چمی طی پژوهشی، ضمن بررسی خصوصیات جامعه کتابخانه‌های عمومی و تغییراتی که در آن به وجود آمده، به موضوع «استاندارد کتابخانه‌های عمومی و اخلاق حرفه‌ای کتابدار در ایران» پرداخته‌اند که این پژوهش به تازگی از سوی انتشارات ایران جام راهی بازار کتاب شده است.

امین علاءالدین برغمدی درباره اهداف خود از نگارش این کتاب گفت: در این کتاب سعی داشته‌ام تا موضوع کتابداری را بر اساس اخلاق اسلامی مورد بررسی قرار دهم تا در کنار اصول حرفه‌ای، وجهه الهی این حرفه نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که بداخلاقی‌هایی که گاهی در برخی کتابخانه‌ها رخ می‌دهد، نه به دلیل رعایت نشدن اصول حرفه‌ای، بلکه به دلیل رعایت نشدن اصول اخلاقی است.

 وی با بیان اینکه جامعه مخاطب این اثر تنها محدود به کتابداران نیست، عنوان کرد: بسیاری از کتابخانه‌های کشور (مانند کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری) توسط افراد فاقد تحصیلات کتابداری اداره می‌شود. این اصول با گذراندن واحدهای درسی و دانشگاهی آموزش داده می‌شود، اما اصول اخلاقی کمتر مورد توجه بوده است؛ از این رو 70 درصد مطالب ارائه شده در کتاب به موضوع اخلاقیات و 30 درصد آن به اصول حرفه‌ای اختصاص داده شده است.

در بخشی از این کتاب که به «اخلاق حرفه‌ای در خدمات کتابداری» اشاره دارد می‌خوانیم:
«مسأله اخلاقیات در یک بافت حرفه‌ای به نحوه برخورد و رفتارمان با افراد مربوط شده و رابطه پیچیده بین تولید‌کنندگان اطلاعات، واسطه‌های اطلاعاتی و مشتریان را در برمی‌گیرد. «فرلیچ» یک مدل ساده اخلاقی را پیشنهاد می‌کند که سه عنصر اساسی در اخلاق یعنی خود، سازمان و محیط را نشان می‌دهد. «خود» یک مأمور اخلاقی است، فردی که باید عمل کند یا از پیامدهای رفتار دیگران رنج برد. «سازمان» موسسه‌ای است که آن نیز یک مأمور اخلاقی است و به طور خودمختار عمل کرده و به رفتار دیگران جهت می‌دهد. «محیط» استانداردهای جامعه یا جوامع را در برمی‌گیرد و بافت اخلاقی که فرد  و سازمان در آن کار می‌کند را خلق می‌کند. فشارهای اخلاقی اغلب می‌تواند به وسیله تعاملات و الزاماتی که هر یک از این عناصر دارند، به وجود آید.»

«استاندارد کتابخانه‌های عمومی و اخلاق حرفه‌ای کتابدار در ایران» نوشته امین علاءالدین برغمدی و مهدی چمی در 206 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و با قیمت 15 هزار تومان از سوی انتشارات ایران جام منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

«استاندارد کتابخانه‌های عمومی و اخلاق حرفه‌ای کتابدار در ایران» منتشر شد

بک لینک رنک 7