Tag Archives: «استاندارد‌های شد

ویراست سوم «استاندارد‌های ملی انتقال خون ایران» منتشر شد

Published by:

ویراست سوم «استاندارد‌های ملی انتقال خون ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) ویراست سوم کتاب «استاندارد‌های ملی انتقال خون ایران» تالیف جمعی از نویسندگان سازمان انتقال خون از سوی انتشارات تیمورزاده منتشر شده است.
 
مباحثی از‌ جمله خط‌‌مشی‌های کلی، جمع‌آوری خون کامل،‌ تهیه فرآورده‌های خون،‌ آزمایش خون اهدا‌کنندگان آلوژن و ذخیره‌سازی،‌ ترابری دریافت، انقضاء، مدارک و سوابق مرتبط با تزریق خون در این کتاب بررسی شده است.
 
درباره خط‌مشی‌های کلی سازمان انتقال خون در نخستین صفحه کتاب آمده است: «سازمان انتقال خون باید دارای تشکیلات مشخص و معین باشد. به وضوح واحد‌ها و بخش‌های مسئول در تهیه خون، فرآورده‌های خون، محصولات و خدمات شامل، دریافت، ذخیره‌سازی و توزیع سلول‌های بنیادی و بافت‌های اتولوگ و آلوژن؛‌ در صورت انجام و ارتباط افراد مسئول در فعالیت‌های  کلیدی کیفی را تعیین  و مشخص کند.»
 
درباره جمع‌آوری خون کامل در صفحه 35 کتاب می‌خوانیم: «خون اهدا‌کننده باید با استفاده از یک سیستم بسته استریل و یا بکارگیری روش‌های ضد‌عفونی جمع‌آوری شود.» در ادامه همین صفحه درباره جلوگیری از آلودگی آمده است: «اهدا‌کننده و همین‌طور گیرنده باید با آماده‌‌‌سازی مناسب محل سوزن‌زدن در ورید برای به حداقل رساندن خطر آلودگی‌های باکتریایی، محافظت شود. برای جمع‌آوری واحد‌های خون که مقرر است از آن پلاکت تهیه شود باید از کیسه‌هایی که به لوله پیوسته خون‌گیری آن کیسه جانبی برای جمع‌آوری نمونه آزمایشگاهی متصل است، استفاده شود.»      
     
اطلاعات برچسب‌زنی، جمع‌آوری یا تهیه فرآورده
در هنگام جمع‌آوری خون کامل یا فرآورده خون یا تهیه فرآورده خون برچسب کیسه باید حداقل اطلاعات زیر را داشته باشد:  
نام خون کامل، فرآورده خون یا فرآورده مورد نظر، شماره شناسایی عددی، یا حرفی – رقمی
نام ماده ضد انعقاد (برای گویچه‌های قرمز منجمند، گلیسرول‌‌زدایی ‌شده،‌ نوگشته شده، یا شسته‌شده نیازی نیست.)‌
مقدار تقریبی خون جمع‌آوری شده از اهدا‌کننده
حجم تقریبی موجود در کیسه برلی پلاکت‌ها، گویچه‌های قرمزکم حجم FFP،‌ فرآورده‌های ادغام شده و فرآورده‌هایی که به روش آفرز تهیه شده‌‌اند.      
عامل رسوب‌د‌هنده،‌ در صورتی که کاربرد داشته باشد.
نام مرکز جمع‌آوری‌کننده خون یا مرکز فرآوری مسئول در تهیه فرآورده خون.

درباره دستگاه‌های ذخیره‌سازی خون در صفحه 67 کتاب آمده است: «بانک خون یا سازمان انتقال خون باید محل‌هایی را برای ذخیره‌سازی خون و فرآورده‌های خون اختصاص دهد و این محل‌‌ها باید طوری طراحی شوند که مانع از صدمه یا آسیب‌ خون یا فرآورده‌ها شوند. نحوه دسترسی به چنین محل‌های ذخیره‌سازی و اجازه برداشت محتویات آن باید تعریف شوند و تحت کنترل باشند.»

 
درباره مراقبت از اهدا‌کننده در صفحه 78 کتاب می‌خوانیم: «باید اهدا‌کننده طی پلاسمافرز به دقت تحت مراقبت باشد. باید امکان و تدارک لازم برای مراقبت فوریت‌های پزشکی در هنگام واکنش نامطلوب و کمک‌ر‌سانی سریع برای پلاسما‌فرز‌‌کننده در دسترس باشد. در صورت بروز واکنش‌های نامطلوب پلاسمافرز باید جزئیات واکنش ثبت شود و اهدا‌کننده در مورد مراقبت پزشکی فردی آگاهی لازم را داده شود.»
 
نخستین چاپ از ویراست سوم کتاب «استاندارد‌های ملی انتقال خون ایران» با شمارگان یک‌هزار نسخه در 200 صفحه به بهای 14 هزار تومان از سوی انتشارات تیمورز‌اده به بازار کتاب عرضه شده است.

ویراست سوم «استاندارد‌های ملی انتقال خون ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) ویراست سوم کتاب «استاندارد‌های ملی انتقال خون ایران» تالیف جمعی از نویسندگان سازمان انتقال خون از سوی انتشارات تیمورزاده منتشر شده است.
 
مباحثی از‌ جمله خط‌‌مشی‌های کلی، جمع‌آوری خون کامل،‌ تهیه فرآورده‌های خون،‌ آزمایش خون اهدا‌کنندگان آلوژن و ذخیره‌سازی،‌ ترابری دریافت، انقضاء، مدارک و سوابق مرتبط با تزریق خون در این کتاب بررسی شده است.
 
درباره خط‌مشی‌های کلی سازمان انتقال خون در نخستین صفحه کتاب آمده است: «سازمان انتقال خون باید دارای تشکیلات مشخص و معین باشد. به وضوح واحد‌ها و بخش‌های مسئول در تهیه خون، فرآورده‌های خون، محصولات و خدمات شامل، دریافت، ذخیره‌سازی و توزیع سلول‌های بنیادی و بافت‌های اتولوگ و آلوژن؛‌ در صورت انجام و ارتباط افراد مسئول در فعالیت‌های  کلیدی کیفی را تعیین  و مشخص کند.»
 
درباره جمع‌آوری خون کامل در صفحه 35 کتاب می‌خوانیم: «خون اهدا‌کننده باید با استفاده از یک سیستم بسته استریل و یا بکارگیری روش‌های ضد‌عفونی جمع‌آوری شود.» در ادامه همین صفحه درباره جلوگیری از آلودگی آمده است: «اهدا‌کننده و همین‌طور گیرنده باید با آماده‌‌‌سازی مناسب محل سوزن‌زدن در ورید برای به حداقل رساندن خطر آلودگی‌های باکتریایی، محافظت شود. برای جمع‌آوری واحد‌های خون که مقرر است از آن پلاکت تهیه شود باید از کیسه‌هایی که به لوله پیوسته خون‌گیری آن کیسه جانبی برای جمع‌آوری نمونه آزمایشگاهی متصل است، استفاده شود.»      
     
اطلاعات برچسب‌زنی، جمع‌آوری یا تهیه فرآورده
در هنگام جمع‌آوری خون کامل یا فرآورده خون یا تهیه فرآورده خون برچسب کیسه باید حداقل اطلاعات زیر را داشته باشد:  
نام خون کامل، فرآورده خون یا فرآورده مورد نظر، شماره شناسایی عددی، یا حرفی – رقمی
نام ماده ضد انعقاد (برای گویچه‌های قرمز منجمند، گلیسرول‌‌زدایی ‌شده،‌ نوگشته شده، یا شسته‌شده نیازی نیست.)‌
مقدار تقریبی خون جمع‌آوری شده از اهدا‌کننده
حجم تقریبی موجود در کیسه برلی پلاکت‌ها، گویچه‌های قرمزکم حجم FFP،‌ فرآورده‌های ادغام شده و فرآورده‌هایی که به روش آفرز تهیه شده‌‌اند.      
عامل رسوب‌د‌هنده،‌ در صورتی که کاربرد داشته باشد.
نام مرکز جمع‌آوری‌کننده خون یا مرکز فرآوری مسئول در تهیه فرآورده خون.

درباره دستگاه‌های ذخیره‌سازی خون در صفحه 67 کتاب آمده است: «بانک خون یا سازمان انتقال خون باید محل‌هایی را برای ذخیره‌سازی خون و فرآورده‌های خون اختصاص دهد و این محل‌‌ها باید طوری طراحی شوند که مانع از صدمه یا آسیب‌ خون یا فرآورده‌ها شوند. نحوه دسترسی به چنین محل‌های ذخیره‌سازی و اجازه برداشت محتویات آن باید تعریف شوند و تحت کنترل باشند.»

 
درباره مراقبت از اهدا‌کننده در صفحه 78 کتاب می‌خوانیم: «باید اهدا‌کننده طی پلاسمافرز به دقت تحت مراقبت باشد. باید امکان و تدارک لازم برای مراقبت فوریت‌های پزشکی در هنگام واکنش نامطلوب و کمک‌ر‌سانی سریع برای پلاسما‌فرز‌‌کننده در دسترس باشد. در صورت بروز واکنش‌های نامطلوب پلاسمافرز باید جزئیات واکنش ثبت شود و اهدا‌کننده در مورد مراقبت پزشکی فردی آگاهی لازم را داده شود.»
 
نخستین چاپ از ویراست سوم کتاب «استاندارد‌های ملی انتقال خون ایران» با شمارگان یک‌هزار نسخه در 200 صفحه به بهای 14 هزار تومان از سوی انتشارات تیمورز‌اده به بازار کتاب عرضه شده است.

ویراست سوم «استاندارد‌های ملی انتقال خون ایران» منتشر شد

سپهر نیوز