Tag Archives: «از قلمی

«از قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل» خواندنی شد

Published by:

«از قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل» خواندنی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، انتشارات روزنه دومین جلد از کتاب «از قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل!۲» را روانه بازار نشر کرده است.

این کتاب در ادامه جلد قبلی، شامل کمیک استریپ‌های بزرگمهر حسین پور است  که طی ۹ سال گذشته (۱۳۸۵-۱۳۹۴) در نشریات مختلف و فضای مجازی منتشر شده است.

حسین پور در ابتدای این کاب نوشته است: «اینی که دست شماست دومیش است. مجموعه قر و قمبیل ها درواقع تلاش من برای کشیدن مجموعه کارتون استریپ و کمیک استریپ هایی است که پانزده سال گذشته رسمشان کردم. و ازآنجایی‌که در پانزده سال یه عالمه اتفاقات سیاسی و اینا و خلاصه…یه بخشیش قابل‌چاپ نبود! می‌فهمید که؟

اینطوری به گم که این دو جلد کتاب قر و قمبیل، کتاب لبخند شیرین زدن است! برخلاف کتاب «من گوساله‌ام» که لبخند تلخ دارد و «شهر هرت» که غم تلخ زهرماری دارد این کتاب شما را با خیال راحت به لبخندی خوشمزه! دعوت می‌کند.»

کتاب«از قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل!۲» به قلم بزرگمهر حسین پور، در ۲۳۷ صفحه و ۲۰۰۰ نسخه با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ از سوی انتشارات روزنه روانه بازار نشر شده است.

«از قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل» خواندنی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، انتشارات روزنه دومین جلد از کتاب «از قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل!۲» را روانه بازار نشر کرده است.

این کتاب در ادامه جلد قبلی، شامل کمیک استریپ‌های بزرگمهر حسین پور است  که طی ۹ سال گذشته (۱۳۸۵-۱۳۹۴) در نشریات مختلف و فضای مجازی منتشر شده است.

حسین پور در ابتدای این کاب نوشته است: «اینی که دست شماست دومیش است. مجموعه قر و قمبیل ها درواقع تلاش من برای کشیدن مجموعه کارتون استریپ و کمیک استریپ هایی است که پانزده سال گذشته رسمشان کردم. و ازآنجایی‌که در پانزده سال یه عالمه اتفاقات سیاسی و اینا و خلاصه…یه بخشیش قابل‌چاپ نبود! می‌فهمید که؟

اینطوری به گم که این دو جلد کتاب قر و قمبیل، کتاب لبخند شیرین زدن است! برخلاف کتاب «من گوساله‌ام» که لبخند تلخ دارد و «شهر هرت» که غم تلخ زهرماری دارد این کتاب شما را با خیال راحت به لبخندی خوشمزه! دعوت می‌کند.»

کتاب«از قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل!۲» به قلم بزرگمهر حسین پور، در ۲۳۷ صفحه و ۲۰۰۰ نسخه با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ از سوی انتشارات روزنه روانه بازار نشر شده است.

«از قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل» خواندنی شد

خبر جدید