Tag Archives: «آفاق سوی

سیری در «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ»/ پاسخ به مسائل فلسفه و فرهنگ از سوی داوری‌اردکانی

Published by:

سیری در «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ»/ پاسخ به مسائل فلسفه و فرهنگ از سوی داوری‌اردکانی

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ» عنوان مجموعه گفت‌و‌گوهای حامد زارع با رضا داوری‌اردکانی، استاد ممتاز فلسفه دانشگاه تهران است که از سوی انتشارات ققنوس روانه بازار کتاب شده است.
 
زارع در مقدمه بر این کتاب نوشته است: «رضا داوری‌اردکانی هرجا سخن از علوم انسانی می‌کند، به دور از التقاط و آگاه به کج‌راهه‌هایی که در این مسیر آفریده شده، همان علوم انسانی غربی را در نظر دارد. «علوم انسانی» با اوصافی شناخته می‌شود که نه فقط معنی آن‌ها روشن نیست، بلکه اساس و مبنایی هم برای آنها نمی‌توان پیدا کرد. چنان‌که علوم انسانی را علم ارزش‌ها می‌دانند و این علوم را در اصل و اساس یا علوم دیگر متفاوت می‌انگارند.»
 
وی در معرفی کتاب حاضر نوشته است: «این دفتر متشکل از گفت‌و‌گوهایی است که راقم این سطور در شش سال اخیر، از فروردین 1388 تا فروردین 1394 با دکتر داوری انجام داده است. گفت‌و‌گوهای مندرج در فصول دوم، سوم، چهارم و پنجم پیش از این در شماره‌های مختلف مجله «مهرنامه» منتشر شده است.
 
محمد منصورهاشمی، محقق حوزه فلسفه نیز یادداشتی بر این کتاب نوشته است. وی در این یادداشت به معرفی رضا داوری‌اردکانی پرداخته است. در بخشی از یادداشت هاشمی می‌خوانیم :«رضا داوری‌اردکانی از چهره‌های مهم اندیشه در ایران روزگار ماست. وجهی از این اهمیت را مخالفان هم نمی‌توانند تایید نکنند. او یکی از طرف‌های بسیاری از مناقشات و مباحثات فکری و قلمی، به ویژه پس از انقلاب، بوده است و اندیشه‌هایش حتی برای تندروترین مخالفان آن اندازه اهمیت داشته که در نقد و نفی آنها بکوشند.

این وجه عینی اهمیت اوست و این وجه ربطی به ذهنیات این و آن ندارد تا با رای و نظر و تصور این و آن از آن کاسته یا بر آن افزوده شود. اگر کسی همین اندازه اهمیت عینی در تاریخ اندیشه سرزمین و فرهنگی داشته باشد شناخت بهتر و دقیق‌تر او لازم است.»
 
زارع مصاحبه‌های خود را در 6 فصل تنظیم کرده است. در فصل نخست که «طرحی از زندگی» نام دارد، داوری به سوالاتی درباره کودکی، هویت‌اندیشی، انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی، فردید و مکتب فردیدیه پاسخ داده است.
 
«اندیشه در ایران» عنوان فصل دوم از این کتاب است. استاد ممتاز فلسفه و رییس فرهنگستان علوم در این فصل به سوالات زارع درباره گفتمان فکری شریعتی، مطهری و سید حسین نصر، گفتمان فکری داوری‌اردکانی پاسخ داده است.
 
خوانندگان در فصل سوم از این کتاب پاسخ‌های داوری درباره «علم در ایران» را از نظر می‌گذرانند. «منور‌الفکری ایرانی» عنوان فصل چهارم از این کتاب است. در این فصل پرسش‌هایی درباره وجوه سیاسی و پژوهشی روشنفکری دینی و وضع فلسفی و جایگاه تاریخی منورالفکری ایران از داوری‌اردکانی پرسیده شده است.
 
«تفکر فلسفی» و «حاشیه‌های زیست فرهنگی» عناوین دو فصل پایانی کتاب حاضر است. دکتر داوری در این دو فصل به پرسش‌هایی درباره تاسیس فلسفه اسلامی در ایران‌زمین، سرنوشت فلسفه در مغرب جهان اسلام و مدینه فاضله و نسبت آن با اوتوپی پاسخ داده است.

«آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ» در 272 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه به بهای 16 هزار تومان از سوی نشر ققنوس روانه بازار کتاب شده است.

سیری در «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ»/ پاسخ به مسائل فلسفه و فرهنگ از سوی داوری‌اردکانی

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ» عنوان مجموعه گفت‌و‌گوهای حامد زارع با رضا داوری‌اردکانی، استاد ممتاز فلسفه دانشگاه تهران است که از سوی انتشارات ققنوس روانه بازار کتاب شده است.
 
زارع در مقدمه بر این کتاب نوشته است: «رضا داوری‌اردکانی هرجا سخن از علوم انسانی می‌کند، به دور از التقاط و آگاه به کج‌راهه‌هایی که در این مسیر آفریده شده، همان علوم انسانی غربی را در نظر دارد. «علوم انسانی» با اوصافی شناخته می‌شود که نه فقط معنی آن‌ها روشن نیست، بلکه اساس و مبنایی هم برای آنها نمی‌توان پیدا کرد. چنان‌که علوم انسانی را علم ارزش‌ها می‌دانند و این علوم را در اصل و اساس یا علوم دیگر متفاوت می‌انگارند.»
 
وی در معرفی کتاب حاضر نوشته است: «این دفتر متشکل از گفت‌و‌گوهایی است که راقم این سطور در شش سال اخیر، از فروردین 1388 تا فروردین 1394 با دکتر داوری انجام داده است. گفت‌و‌گوهای مندرج در فصول دوم، سوم، چهارم و پنجم پیش از این در شماره‌های مختلف مجله «مهرنامه» منتشر شده است.
 
محمد منصورهاشمی، محقق حوزه فلسفه نیز یادداشتی بر این کتاب نوشته است. وی در این یادداشت به معرفی رضا داوری‌اردکانی پرداخته است. در بخشی از یادداشت هاشمی می‌خوانیم :«رضا داوری‌اردکانی از چهره‌های مهم اندیشه در ایران روزگار ماست. وجهی از این اهمیت را مخالفان هم نمی‌توانند تایید نکنند. او یکی از طرف‌های بسیاری از مناقشات و مباحثات فکری و قلمی، به ویژه پس از انقلاب، بوده است و اندیشه‌هایش حتی برای تندروترین مخالفان آن اندازه اهمیت داشته که در نقد و نفی آنها بکوشند.

این وجه عینی اهمیت اوست و این وجه ربطی به ذهنیات این و آن ندارد تا با رای و نظر و تصور این و آن از آن کاسته یا بر آن افزوده شود. اگر کسی همین اندازه اهمیت عینی در تاریخ اندیشه سرزمین و فرهنگی داشته باشد شناخت بهتر و دقیق‌تر او لازم است.»
 
زارع مصاحبه‌های خود را در 6 فصل تنظیم کرده است. در فصل نخست که «طرحی از زندگی» نام دارد، داوری به سوالاتی درباره کودکی، هویت‌اندیشی، انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی، فردید و مکتب فردیدیه پاسخ داده است.
 
«اندیشه در ایران» عنوان فصل دوم از این کتاب است. استاد ممتاز فلسفه و رییس فرهنگستان علوم در این فصل به سوالات زارع درباره گفتمان فکری شریعتی، مطهری و سید حسین نصر، گفتمان فکری داوری‌اردکانی پاسخ داده است.
 
خوانندگان در فصل سوم از این کتاب پاسخ‌های داوری درباره «علم در ایران» را از نظر می‌گذرانند. «منور‌الفکری ایرانی» عنوان فصل چهارم از این کتاب است. در این فصل پرسش‌هایی درباره وجوه سیاسی و پژوهشی روشنفکری دینی و وضع فلسفی و جایگاه تاریخی منورالفکری ایران از داوری‌اردکانی پرسیده شده است.
 
«تفکر فلسفی» و «حاشیه‌های زیست فرهنگی» عناوین دو فصل پایانی کتاب حاضر است. دکتر داوری در این دو فصل به پرسش‌هایی درباره تاسیس فلسفه اسلامی در ایران‌زمین، سرنوشت فلسفه در مغرب جهان اسلام و مدینه فاضله و نسبت آن با اوتوپی پاسخ داده است.

«آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ» در 272 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه به بهای 16 هزار تومان از سوی نشر ققنوس روانه بازار کتاب شده است.

سیری در «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ»/ پاسخ به مسائل فلسفه و فرهنگ از سوی داوری‌اردکانی

بک لینک