Tag Archives: «آرزوی

عباسلو: جلد و عنوان کتاب اهمیت بسیار زیادی در جذب مخاطب دارد/ خلیلی: «آرزوی زنبورک» به کودکان می‌آموزد که نباید خود را دست کم بگیرند

Published by:

عباسلو: جلد و عنوان کتاب اهمیت بسیار زیادی در جذب مخاطب دارد/ خلیلی: «آرزوی زنبورک» به کودکان می‌آموزد که نباید خود را دست کم بگیرند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) آئین رونمایی از جدیدترین آثار دفتر نشر فرهنگ اسلامی در حوزه کودک (کتاب سحر) با حضور علی‌اکبر اشعری، سپیده خلیلی، کلر ژوبرت، احسان عباسلو و ملیسا معمار عصر دوشنبه 11 مردادماه 1395 در سرای اهل قلم برگزار ‌شد. در این آئین از کتاب‌های «لینالونا» و «آرزوی زنبورک» با نویسندگی و تصویرگری کلر ژوبرت که از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی برای گروه سنی «ب» منتشر شده، رونمایی ‌شد.  

احسان عباسلو، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی در این آئین به بیان ویژگی‌های مهم و ضروری داستان‌های کودک پرداخت و گفت: نخستین جایی که کودک با آن برخورد می‌کند، جلد و عنوان کتاب است که اهمیت بسیار زیادی در جذب مخاطب مخصوصا کودکان دارد. کودک علاوه بر این که می‌خواهد از طریق کتابخوانی چیزی را یاد بگیرد، وارد جهانی شده که دوست دارد آن را کشف کند و به فضاهای رازآلود و اسامی که می‌تواند با تخیلش بازی کند، علاقه نشان می‌دهد. از سویی دیگر کوتاه، ساده، غریب‌گونه و آهنگین بودن اسم هم در پذیرش آن نقش مهمی دارد. «لینالونا» و «آرزوی زنبورک» شخصیت‌محور هستند

وی در ادامه به کتاب‌های «لینالونا» و «آرزوی زنبورک» اشاره کرد و گفت: این دو کتاب عمدتا شخصیت‌محور هستند مخصوصا «لینالونا» که صرفا بر شخصیت تاکید دارد و ورود به داستان را با شخصیت آغاز کرده است. «آرزوی زنبورک» هم شاید یک عبارت باشد اما چون آرزوی یک زنبور است، باز هم اسم کتاب شخصیت‌محور است. از طرفی این شخصیت‌ها به واسطه این که انسان نیستند و با تخیل و درونیات کودک همخوانی‌ دارد، جذابیت‌های خاص خود را دارند.

عباسلو همچنین درباره روش‌های خاص شدن یک داستان توضیح داد: یکی از راه‌هایی که می‌توان کتابی را خاص کرد، استفاده از شخصیت‌های خاص است. در حوزه کودک می‌توانیم چهار ویژگی مهم برای خاص کردن یک شخصیت استفاده کنیم که عبارتند از اسم، ظاهر، کنش‌ها و گویش‌ها و باید مورد توجه قرار گیرند تا داستانی متفاوت خلق شود و این ویژگی‌ها درباره شخصیت «لینالونا» مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. «آرزوی زنبورک» به کودکان می‌آموزد که نباید خود را دست کم بگیرند.

سپیده خلیلی، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان، نیز در این آئین به ارائه توضیحاتی درباره کتاب‌های «لینالونا» و «آرزوی زنبورک» پرداخت و افزود: این که نویسنده و تصویرگر این آثار یک نفر است، سبب شده که تصاویر بسیار باورپذیرتر و جذاب‌تر شوند و احساس نزدیکی در مخاطب ایجاد کند. اما نکته‌ای که می‌توان به عنوان نقد درباره کتاب «لینالونا» بیان کرد، اشاره به اسم «ده» در متن کتاب است، در حالی‌که در تصاویر و نوشته‌های این کتاب هیچ اشاره‌ای به زندگی در ده و روستا نشده است و بهتر بود به جای کلمه ده از عبارت «مکان زندگی» استفاده می‌شد.

خلیلی در ادامه سخنانش درباره کتاب «آرزوی زنبورک» نیز اظهار کرد: از نکات بسیار مثبت «آرزوی زنبورک» اشاره به این موضوع بود که هیچ موجودی بدون هدف آفریده نشده و این زنبورک هم با وجود همه کوچکی‌اش همیشه فکر می‌کرده که بی‌هدف آفریده شده و ارزشی ندارد، در حالی‌که اتفاقاتی که در طول داستان رخ می‌دهد، به قدری زیبا کنار هم چیده شده اند که مخاطب احساس می‌کند در طول داستان شنا می‌کند و آرام‌آرام پیش می‌رود.  

به گفته خلیلی، نویسنده در این کتاب به طور غیرمستقیم به کودکان می‌گوید که اگرچه خیلی کوچک هستند، اما در این دنیا برای هدفی به دنیا آمده‌اند و نباید خود را دست کم بگیرند.

عباسلو: جلد و عنوان کتاب اهمیت بسیار زیادی در جذب مخاطب دارد/ خلیلی: «آرزوی زنبورک» به کودکان می‌آموزد که نباید خود را دست کم بگیرند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) آئین رونمایی از جدیدترین آثار دفتر نشر فرهنگ اسلامی در حوزه کودک (کتاب سحر) با حضور علی‌اکبر اشعری، سپیده خلیلی، کلر ژوبرت، احسان عباسلو و ملیسا معمار عصر دوشنبه 11 مردادماه 1395 در سرای اهل قلم برگزار ‌شد. در این آئین از کتاب‌های «لینالونا» و «آرزوی زنبورک» با نویسندگی و تصویرگری کلر ژوبرت که از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی برای گروه سنی «ب» منتشر شده، رونمایی ‌شد.  

احسان عباسلو، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی در این آئین به بیان ویژگی‌های مهم و ضروری داستان‌های کودک پرداخت و گفت: نخستین جایی که کودک با آن برخورد می‌کند، جلد و عنوان کتاب است که اهمیت بسیار زیادی در جذب مخاطب مخصوصا کودکان دارد. کودک علاوه بر این که می‌خواهد از طریق کتابخوانی چیزی را یاد بگیرد، وارد جهانی شده که دوست دارد آن را کشف کند و به فضاهای رازآلود و اسامی که می‌تواند با تخیلش بازی کند، علاقه نشان می‌دهد. از سویی دیگر کوتاه، ساده، غریب‌گونه و آهنگین بودن اسم هم در پذیرش آن نقش مهمی دارد. «لینالونا» و «آرزوی زنبورک» شخصیت‌محور هستند

وی در ادامه به کتاب‌های «لینالونا» و «آرزوی زنبورک» اشاره کرد و گفت: این دو کتاب عمدتا شخصیت‌محور هستند مخصوصا «لینالونا» که صرفا بر شخصیت تاکید دارد و ورود به داستان را با شخصیت آغاز کرده است. «آرزوی زنبورک» هم شاید یک عبارت باشد اما چون آرزوی یک زنبور است، باز هم اسم کتاب شخصیت‌محور است. از طرفی این شخصیت‌ها به واسطه این که انسان نیستند و با تخیل و درونیات کودک همخوانی‌ دارد، جذابیت‌های خاص خود را دارند.

عباسلو همچنین درباره روش‌های خاص شدن یک داستان توضیح داد: یکی از راه‌هایی که می‌توان کتابی را خاص کرد، استفاده از شخصیت‌های خاص است. در حوزه کودک می‌توانیم چهار ویژگی مهم برای خاص کردن یک شخصیت استفاده کنیم که عبارتند از اسم، ظاهر، کنش‌ها و گویش‌ها و باید مورد توجه قرار گیرند تا داستانی متفاوت خلق شود و این ویژگی‌ها درباره شخصیت «لینالونا» مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. «آرزوی زنبورک» به کودکان می‌آموزد که نباید خود را دست کم بگیرند.

سپیده خلیلی، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان، نیز در این آئین به ارائه توضیحاتی درباره کتاب‌های «لینالونا» و «آرزوی زنبورک» پرداخت و افزود: این که نویسنده و تصویرگر این آثار یک نفر است، سبب شده که تصاویر بسیار باورپذیرتر و جذاب‌تر شوند و احساس نزدیکی در مخاطب ایجاد کند. اما نکته‌ای که می‌توان به عنوان نقد درباره کتاب «لینالونا» بیان کرد، اشاره به اسم «ده» در متن کتاب است، در حالی‌که در تصاویر و نوشته‌های این کتاب هیچ اشاره‌ای به زندگی در ده و روستا نشده است و بهتر بود به جای کلمه ده از عبارت «مکان زندگی» استفاده می‌شد.

خلیلی در ادامه سخنانش درباره کتاب «آرزوی زنبورک» نیز اظهار کرد: از نکات بسیار مثبت «آرزوی زنبورک» اشاره به این موضوع بود که هیچ موجودی بدون هدف آفریده نشده و این زنبورک هم با وجود همه کوچکی‌اش همیشه فکر می‌کرده که بی‌هدف آفریده شده و ارزشی ندارد، در حالی‌که اتفاقاتی که در طول داستان رخ می‌دهد، به قدری زیبا کنار هم چیده شده اند که مخاطب احساس می‌کند در طول داستان شنا می‌کند و آرام‌آرام پیش می‌رود.  

به گفته خلیلی، نویسنده در این کتاب به طور غیرمستقیم به کودکان می‌گوید که اگرچه خیلی کوچک هستند، اما در این دنیا برای هدفی به دنیا آمده‌اند و نباید خود را دست کم بگیرند.

عباسلو: جلد و عنوان کتاب اهمیت بسیار زیادی در جذب مخاطب دارد/ خلیلی: «آرزوی زنبورک» به کودکان می‌آموزد که نباید خود را دست کم بگیرند

تلگرام