Tag Archives: ؟ سرقت

چگونه در برابر سرقت وایرلس مقاومت کنیم ؟

Published by:

چگونه در برابر سرقت وایرلس مقاومت کنیم ؟

چگونه در برابر سرقت وایرلس مقاومت کنیم ؟

یک WiFi بدون محافظت و در واقع Unsecure یک مهمانی عالی برای همه کسانی است که اتفاقاً به دنبال یک چنین موقعیت‌هایی می‌گردند. از همسایه شما گرفته تا یک هکر، می‌توانند ارتباط اینترنتی وایرلس شما را به سرقت ببرند و ضمن کند کردن سرعت […]

چگونه در برابر سرقت وایرلس مقاومت کنیم ؟

(image)

یک WiFi بدون محافظت و در واقع Unsecure یک مهمانی عالی برای همه کسانی است که اتفاقاً به دنبال یک چنین موقعیت‌هایی می‌گردند. از همسایه شما گرفته تا یک هکر، می‌توانند ارتباط اینترنتی وایرلس شما را به سرقت ببرند و ضمن کند کردن سرعت […]
چگونه در برابر سرقت وایرلس مقاومت کنیم ؟

نخبگان