معرفی کتاب چگونه بخوریم بجنبیم بخوابیم اثر تام راث

چگونه بخوریم بجنبیم بخوابیم بر سه عامل اساسی تاکید دارد که روزگار را برای ما خوش می سازد: خوردن، تحرک داشتن و خوابیدن. نویسنده کتاب با برنامه های ورزشی و رژیم های غذایی عجیب و غریب و مد روز کاملا مخالف است و براساس آخرین آزمایش ها و تحقیقات علمی برنامه ای برای شما می چیند تا با تغییرات کوچک روزانه بتوانید به نتایج بزرگی دست یابید.

معرفی کتاب چگونه بخوریم بجنبیم بخوابیم اثر تام راث

معرفی کتاب چگونه بخوریم بجنبیم بخوابیم اثر تام راث