معرفی کتاب آشنایی با هاوکینگ اثر پل استراترن

معرفی کتاب آشنایی با هاوکینگ اثر پل استراترن

معرفی کتاب آشنایی با هاوکینگ اثر پل استراترن

استفان هاوکینگ شاید یکی از مشهورترین دانشمندان روزگار ما باشد. کتاب او به نام «تاریخچه ی زمان» از کتاب های پرفروش جهان است. تحقیقات و کشفیات او درباره ی سیاه چاله ها و کیهان شناسی ستایش شده و جهش بعدی نوع بشر به دوران جدید تلقی شده است. احتمالات، بی حد و حصر هستند. اندیشه های بزرگ هاوکینگ نحوه ی نگاه ما را به جهان و کیهان برای همیشه دگرگون کرده است. اما علی رغم ورود این اندیشه ها به عالم داستان ها، افسانه ها، فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی چه تعداد از مردم واقعا می دانند که سیاه چاله ها چیستند یا ممکن است چه معنایی برای نسل های آینده داشته باشند؟ سیاه چاله ها تصویری کلی و درخشان از زندگی و کار هاوکینگ را نشان می دهند. آن ها توضیحات روشن و قابل فهم از معنی و اهمیت کشفیات هاوکینگ را به دست می دهند. به عبارت دیگر این تصویر کلی روشی را که ممکن است زندگی امروز ما را تغییر و تحت نفوذ خود قرار دهد، ارائه می کند.