کیمیاگر

 کیمیاگر

کیمیاگر

کتاب کیمیاگر پائولو کوئیلو از تاثیرگذارترین داستان‌هایی است که می‌توان پیدا کرد. داستان چوپان جوانی که به دنبال رویای شخصی خودش می‌رود و پس از شکست‌های فراوان و موقتی سر انجام به هدف خود می‌رسد او در راه رسیدن به هدف خود عاشق دختری می‌شود، ورشکست می‌شود، در کشوری غریب می‌ماند و باقی ماجرا. کتاب کیمیاگر در قالب رمان است و حدود ۲۰۰ صفحه است. اگرچه نثر فوق العاده روانی دارد و بعید است مطالعه آن بیش از دو روز به طول بکشد.