کتاب قدرت عادت

 قدرت عادت

قدرت عادت

کتاب قدرت عادات در زندگی به بررسی علمی این موضوع می‌پردازد: این‌ که چگونه عادات زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند و این‌ که چگونه ما می‌توانیم آن‌ها را تغییر دهیم؟ حدود ۴۰ درصد از اعمال روزانه ما ناشی از عادات ما است. تشخیص انگیزه عادات شما مسئله بسیار مهمی است. شما می‌توانید با به وجود آوردن عادات جدید برخی از عادات بد و قدیمی تان را از بین ببرید. دوستان شما می‌توانند بخش مهمی در تعیین نوع عادات شما و تغییر آن‌ها داشته باشند.