کتاب  انسان در جستجوی معنا

 انسان در جستجوی معنا

کتاب  انسان در جستجوی معنا

کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته‌ی دکتر ویکتور فرانکل از جمله کتاب‌هایی است که با خواندن آن چیز جدیدی به ادراک شما از زندگی اضافه می‌کند و شما را رشد می‌دهد.

کتاب دربردارنده خاطرات فرانکل از وضعیت خود و سایر قربانیان اردوگاه‌های کار اجباری آلمان در خلال جنگ دوم جهانی است. فرانکل در این کتاب به عنوان یک روانشناس اگزیستانسیالیت (هستی‌گرا) به اهمیت جستجوی معنا برای زندگی، در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌پردازد و ضمن روایت خاطراتش از اردوگاه‌های کار اجباری، تلاش می‌کند که نگرش جدیدش را در روان‌شناسی لوگوتراپی تبیین کند.
جملات جذاب کتاب انسان در جستجوی معنا:
کسی که چرایی زندگی را یافته است، با هرچگونگی خواهد ساخت.
رنج وقتی معنا یافت، معنایی چون گذشت و فداکاری، دیگر آزار دهنده نیست.