صالحی‌امیری: هدف از ثبت جهانی «کلیات سعدی» رساندن پیام صلح مشاهیر ایران به جهانیان است

صالحی‌امیری: هدف از ثبت جهانی «کلیات سعدی» رساندن پیام صلح مشاهیر ایران به جهانیان است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مراسم گرامیداشت میراث دیداری و شنیداری با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، رئیس کتابخانه ملی، دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم فناوری و تحقیقات و آموزش عالی، محمدرضا مجیدی، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی، علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد فارابی و دکتر نصیری قیدری، دبیر کل یونسکو در ایران سه‌شنبه (4 آبان‌ماه) در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.
 
صالحی‌امیری درباره میراث انبوه ایران گفت: در سه سال گذشته تلاش کردیم که میراث ملی ایران را در کمیته‌ کارشناسی میراث دنبال کنیم و در این کمیته 52 اثر ثبت ملی شد که افتخار بزرگی برای ماست. ما در ایران مشکل انبوه سرمایه داریم و سرزمین ما با داشتن انبوه سرمایه ملی در چالش قرار گرفته و نمی‌داند با این آثار چه کند.
 
وی افزود: 52 اثر در نوبت ثبت ملی داریم که در کمیته کارشناسی تلاش کرده‌ایم ریل ثبت را سرعت دهیم و برای همین ثبت مشترک را تشکیل داده‌ایم تا به ثبت مشترک آثار میان ایران و جهان اسلام بپردازیم و این راه همگرایی فرهنگی با حوزه فرهنگی اسلام و ایرانی ثبت مشترک شده است. یکی از آثار ثبت مشترک کمک به شناخت فرهنگی دو کشور است. همچنین پیام فرهنگ صلح و دوستی و سازگاری است و نه نزاع و درگیری و انشقاق. اساسا ثبت مشترک پیام صلح می‌دهد و برای مثال وقتی کلیات سعدی را ثبت جهانی کردیم قصد ما این است که پیام سعدی که انسان بزرگی بود و دم از صلح می‌زد در جهان منتشر کنیم.
 
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: وقتی سراغ کتاب «التفهیم» بیرونی می‌رویم می‌خواهیم بگوییم ابوریحان بیرونی در قرن 11 انسان بی‌نظیری بود که با ثبت فرهنگ ایرانی تلاش کرد بخشی از میراث ما را به امروز منتقل کند.
 
صالحی‌امیری اظهار کرد: ما مجمع کتابخانه‌های کشور را تشکیل دادیم. کتابخانه‌هایی که بیش از 100 هزار کتاب دارند و با تشکیل این مجمع به دنبال این هستیم که مطالبات کتابداران و جامعه کتابخوان را در سطح ملی مطرح کنیم. شورای عالی کتابخانه‌ها تشکیل شده است و در کنار آن شورای اسناد را نیز دایر کردیم تا با عضویت تمام مراکز اسنادی در آن به یک نظام استاندارد در حوزه اسناد دست یابیم.
 
وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید بر این باور است که سرمایه‌های بزرگ در مخازن گشوده شود تا از طریق این سرمایه‌ها در گام نخست ایران را به ایرانیان و پس از آن به جهانیان معرفی کنیم. گناه بزرگی بر گردن ماست که این مخازن را بستیم و ارزش این منابع دیداری و شنیداری دیر به جهانیان عرضه کردیم. ما موظفیم که سرمایه‌های میراث دیداری و شنیداری را به جهانیان عرضه کنیم.
 
محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات فناوری و آموزش عالی در ادامه این مراسم گفت: باید در یک طرح ملی مجموعه فهرست میراث دیداری و شنیداری تهیه شود تا روال ثبت این اسناد شیوه منظمی را پیدا کند.
 
وی افزود: انتظار داریم که کمیته ملی تلاش خود را معطوف به ثبت ملی آثار میراث مستند کند. پیش از این ایران اثری در میراث دیداری و شنیداری به ثبت نرسانده است. توقع این است که در مجموعه تلاش‌هایی که با مدیریت ارزشمند دکتر صالحی‌امیری شده ثبت آثار دیداری و شنیداری شتاب بیشتری بگیرد تا برخی از جنبه‌های مغفول مانده فرهنگ کشورمان به جهان شناسانده شود.

صالحی‌امیری: هدف از ثبت جهانی «کلیات سعدی» رساندن پیام صلح مشاهیر ایران به جهانیان است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مراسم گرامیداشت میراث دیداری و شنیداری با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، رئیس کتابخانه ملی، دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم فناوری و تحقیقات و آموزش عالی، محمدرضا مجیدی، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی، علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد فارابی و دکتر نصیری قیدری، دبیر کل یونسکو در ایران سه‌شنبه (4 آبان‌ماه) در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.
 
صالحی‌امیری درباره میراث انبوه ایران گفت: در سه سال گذشته تلاش کردیم که میراث ملی ایران را در کمیته‌ کارشناسی میراث دنبال کنیم و در این کمیته 52 اثر ثبت ملی شد که افتخار بزرگی برای ماست. ما در ایران مشکل انبوه سرمایه داریم و سرزمین ما با داشتن انبوه سرمایه ملی در چالش قرار گرفته و نمی‌داند با این آثار چه کند.
 
وی افزود: 52 اثر در نوبت ثبت ملی داریم که در کمیته کارشناسی تلاش کرده‌ایم ریل ثبت را سرعت دهیم و برای همین ثبت مشترک را تشکیل داده‌ایم تا به ثبت مشترک آثار میان ایران و جهان اسلام بپردازیم و این راه همگرایی فرهنگی با حوزه فرهنگی اسلام و ایرانی ثبت مشترک شده است. یکی از آثار ثبت مشترک کمک به شناخت فرهنگی دو کشور است. همچنین پیام فرهنگ صلح و دوستی و سازگاری است و نه نزاع و درگیری و انشقاق. اساسا ثبت مشترک پیام صلح می‌دهد و برای مثال وقتی کلیات سعدی را ثبت جهانی کردیم قصد ما این است که پیام سعدی که انسان بزرگی بود و دم از صلح می‌زد در جهان منتشر کنیم.
 
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: وقتی سراغ کتاب «التفهیم» بیرونی می‌رویم می‌خواهیم بگوییم ابوریحان بیرونی در قرن 11 انسان بی‌نظیری بود که با ثبت فرهنگ ایرانی تلاش کرد بخشی از میراث ما را به امروز منتقل کند.
 
صالحی‌امیری اظهار کرد: ما مجمع کتابخانه‌های کشور را تشکیل دادیم. کتابخانه‌هایی که بیش از 100 هزار کتاب دارند و با تشکیل این مجمع به دنبال این هستیم که مطالبات کتابداران و جامعه کتابخوان را در سطح ملی مطرح کنیم. شورای عالی کتابخانه‌ها تشکیل شده است و در کنار آن شورای اسناد را نیز دایر کردیم تا با عضویت تمام مراکز اسنادی در آن به یک نظام استاندارد در حوزه اسناد دست یابیم.
 
وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید بر این باور است که سرمایه‌های بزرگ در مخازن گشوده شود تا از طریق این سرمایه‌ها در گام نخست ایران را به ایرانیان و پس از آن به جهانیان معرفی کنیم. گناه بزرگی بر گردن ماست که این مخازن را بستیم و ارزش این منابع دیداری و شنیداری دیر به جهانیان عرضه کردیم. ما موظفیم که سرمایه‌های میراث دیداری و شنیداری را به جهانیان عرضه کنیم.
 
محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات فناوری و آموزش عالی در ادامه این مراسم گفت: باید در یک طرح ملی مجموعه فهرست میراث دیداری و شنیداری تهیه شود تا روال ثبت این اسناد شیوه منظمی را پیدا کند.
 
وی افزود: انتظار داریم که کمیته ملی تلاش خود را معطوف به ثبت ملی آثار میراث مستند کند. پیش از این ایران اثری در میراث دیداری و شنیداری به ثبت نرسانده است. توقع این است که در مجموعه تلاش‌هایی که با مدیریت ارزشمند دکتر صالحی‌امیری شده ثبت آثار دیداری و شنیداری شتاب بیشتری بگیرد تا برخی از جنبه‌های مغفول مانده فرهنگ کشورمان به جهان شناسانده شود.

صالحی‌امیری: هدف از ثبت جهانی «کلیات سعدی» رساندن پیام صلح مشاهیر ایران به جهانیان است

خرم خبر