توجه ناشران بین‌المللی به «گنج‌نامه» در نمایشگاه فرانکفورت/ یادداشت محسن‌ حاجی‌زین‌العابدینی

توجه ناشران بین‌المللی به «گنج‌نامه» در نمایشگاه فرانکفورت/ یادداشت محسن‌ حاجی‌زین‌العابدینی

خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)- دکتر محسن‌ حاجی‌زین‌العابدینی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: ناشران در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت بعد از آشنایی با یکی از دستاورد‌ها و تولیدات جدید انتشارات دانشگاهی ایران یعنی مجموعه 20 جلدی «گنج‌نامه» ‌پرسیدند: «آیا این مجموعه منتشر شده است؟» و به دنبال پاسخ مثبت نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تعجب، بر ارزشمندی این اثر تاکید کردند و انتشار «گنج‌نامه» را در کشور خود وابسته به برنامه‌ریزی دقیق و صرف هزینه سنگین دانستند.

دانشگاه شهید بهشتی(ره) در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به‌عنوان مهم‌ترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب جهان، با اهدافی از‌ جمله معرفی محصولات انتشارات این دانشگاه با هزینه خود حضور پیدا کرد. دویچوله خبر حضور یک ناشر دانشگاهی را در این رویداد فرهنگی انعکاس داد.

مهم‌ترین برنامه انتشارات، معرفی مجموعه دو زبانه 20 جلدی «گنج‌نامه» بود. «گنج‌نامه» در واقع فرهنگ و دائره‌المعارف معماری ایرانی و اسلامی به حساب می‌آید که طی 25 سال تدوین شده است. همه بنا‌های معماری ایران، به زبان فارسی و انگلیسی و تصاویر رنگی در این اثر آمده است. هر جلد این مجموعه به یک موضوع مانند خانه‌های کاشان، یزد اصفهان، مساجد امامزاده‌ها و معابر کاخ‌ها  و باغ‌ها، مدارس و حمام‌ها اختصاص دارد.

مجموعه «گنج‌نامه» از سوی ناشران مطرح بین‌المللی، مانند آکسفورد، جان‌وایلی، ‌بریل، گالیمار و اشپرینگل بسیار مورد توجه قرار گرفت. مذاکراتی نیز با این ناشران مبنی بر فروش این اثر و خرید حق کپی و تجدید چاپ با طراحی جدید صورت گرفت. ترجمه این اثر به زبان‌های دیگر از سوی این ناشران بین‌المللی، دیگر برنامه نمایندگان دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت بود. ناشران بین‌المللی همچنین تولید نسخه الکترونیک این مجموعه را نیز پیشنهاد دادند تا از طریق پایگاه اینترنتی ناشر با حفظ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به فروش برسد. مذاکرات با نامه‌نگاری الکترونیکی همچنان ادامه دارد.

دانشگاه شهید بهشتی از فرصت نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت استفاده کرد تا خود را در عرصه جهانی معرفی و زمینه‌ای را برای بهره‌‌مندی از ظرفیت‌ ناشران مطرح، فراهم کند. «گسترش ارتباطات بین‌المللی» غایت حضور دانشگاه شهید بهشتی در نمایشگاه فرانکفورت بود. ناشران آمریکایی از‌ جمله East view که تجربه همکاری با ناشران شرقی مانند چین،‌ روسیه و البته ایران را نیز داشت برای رایزنی به غرفه دانشگاه شهید بهشتی حضور پیدا کرد. نماینده این انتشارات زمان سفر خود به ایران را اردیبهشت‌ماه سال آینده همزمان با برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرد.         

رایزنی‌های صورت گرفته برای تحقق اهداف تعیین شده برای یک ناشر دانشگاهی، حول محور معرفی ظرفیت‌ها، توان و برنامه‌های انتشارات دانشگاه قرار داشت؛ اعلام درخواست ناشران بین‌المللی برای امکان دسترسی به نتایج پژوهش‌های داخلی درباره موضوعاتی مانند فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، دانش بومی ایران از موضوعات مورد مذاکره نمایندگان ناشران خارجی با نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی است.   

شناخت ظرفیت‌های بین‌المللی و ایده‌های مختلف در حوزه چاپ و نشر همچنین ارزیابی شیوه‌های ارائه آثار ایرانی از دیگر دستاورد‌های حضور دانشگاه شهید بهشتی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت است.

به‌عنوان مثال با اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اعطای گرنت بین‌المللی و حمایت از ترجمه آثار مولفان ایرانی به زبان‌های دیگر می‌توان برای نشر دانشگاهی بهره‌برداری کرد. ناشران مطرح بین‌المللی حاضر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، تمایل زیادی برای سفر به ایران برای انجام مذاکرات بیشتر در حوزه نشر دانشگاهی از خود نشان دادند.

 معتقدم حضور متوالی یک ناشر دانشگاهی در نمایشگاهی مانند نمایشگاه کتاب فرانکفورت وابسته به شرایط است.

توجه ناشران بین‌المللی به «گنج‌نامه» در نمایشگاه فرانکفورت/ یادداشت محسن‌ حاجی‌زین‌العابدینی

خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)- دکتر محسن‌ حاجی‌زین‌العابدینی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: ناشران در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت بعد از آشنایی با یکی از دستاورد‌ها و تولیدات جدید انتشارات دانشگاهی ایران یعنی مجموعه 20 جلدی «گنج‌نامه» ‌پرسیدند: «آیا این مجموعه منتشر شده است؟» و به دنبال پاسخ مثبت نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تعجب، بر ارزشمندی این اثر تاکید کردند و انتشار «گنج‌نامه» را در کشور خود وابسته به برنامه‌ریزی دقیق و صرف هزینه سنگین دانستند.

دانشگاه شهید بهشتی(ره) در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به‌عنوان مهم‌ترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب جهان، با اهدافی از‌ جمله معرفی محصولات انتشارات این دانشگاه با هزینه خود حضور پیدا کرد. دویچوله خبر حضور یک ناشر دانشگاهی را در این رویداد فرهنگی انعکاس داد.

مهم‌ترین برنامه انتشارات، معرفی مجموعه دو زبانه 20 جلدی «گنج‌نامه» بود. «گنج‌نامه» در واقع فرهنگ و دائره‌المعارف معماری ایرانی و اسلامی به حساب می‌آید که طی 25 سال تدوین شده است. همه بنا‌های معماری ایران، به زبان فارسی و انگلیسی و تصاویر رنگی در این اثر آمده است. هر جلد این مجموعه به یک موضوع مانند خانه‌های کاشان، یزد اصفهان، مساجد امامزاده‌ها و معابر کاخ‌ها  و باغ‌ها، مدارس و حمام‌ها اختصاص دارد.

مجموعه «گنج‌نامه» از سوی ناشران مطرح بین‌المللی، مانند آکسفورد، جان‌وایلی، ‌بریل، گالیمار و اشپرینگل بسیار مورد توجه قرار گرفت. مذاکراتی نیز با این ناشران مبنی بر فروش این اثر و خرید حق کپی و تجدید چاپ با طراحی جدید صورت گرفت. ترجمه این اثر به زبان‌های دیگر از سوی این ناشران بین‌المللی، دیگر برنامه نمایندگان دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت بود. ناشران بین‌المللی همچنین تولید نسخه الکترونیک این مجموعه را نیز پیشنهاد دادند تا از طریق پایگاه اینترنتی ناشر با حفظ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به فروش برسد. مذاکرات با نامه‌نگاری الکترونیکی همچنان ادامه دارد.

دانشگاه شهید بهشتی از فرصت نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت استفاده کرد تا خود را در عرصه جهانی معرفی و زمینه‌ای را برای بهره‌‌مندی از ظرفیت‌ ناشران مطرح، فراهم کند. «گسترش ارتباطات بین‌المللی» غایت حضور دانشگاه شهید بهشتی در نمایشگاه فرانکفورت بود. ناشران آمریکایی از‌ جمله East view که تجربه همکاری با ناشران شرقی مانند چین،‌ روسیه و البته ایران را نیز داشت برای رایزنی به غرفه دانشگاه شهید بهشتی حضور پیدا کرد. نماینده این انتشارات زمان سفر خود به ایران را اردیبهشت‌ماه سال آینده همزمان با برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرد.         

رایزنی‌های صورت گرفته برای تحقق اهداف تعیین شده برای یک ناشر دانشگاهی، حول محور معرفی ظرفیت‌ها، توان و برنامه‌های انتشارات دانشگاه قرار داشت؛ اعلام درخواست ناشران بین‌المللی برای امکان دسترسی به نتایج پژوهش‌های داخلی درباره موضوعاتی مانند فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، دانش بومی ایران از موضوعات مورد مذاکره نمایندگان ناشران خارجی با نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی است.   

شناخت ظرفیت‌های بین‌المللی و ایده‌های مختلف در حوزه چاپ و نشر همچنین ارزیابی شیوه‌های ارائه آثار ایرانی از دیگر دستاورد‌های حضور دانشگاه شهید بهشتی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت است.

به‌عنوان مثال با اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اعطای گرنت بین‌المللی و حمایت از ترجمه آثار مولفان ایرانی به زبان‌های دیگر می‌توان برای نشر دانشگاهی بهره‌برداری کرد. ناشران مطرح بین‌المللی حاضر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، تمایل زیادی برای سفر به ایران برای انجام مذاکرات بیشتر در حوزه نشر دانشگاهی از خود نشان دادند.

 معتقدم حضور متوالی یک ناشر دانشگاهی در نمایشگاهی مانند نمایشگاه کتاب فرانکفورت وابسته به شرایط است.

توجه ناشران بین‌المللی به «گنج‌نامه» در نمایشگاه فرانکفورت/ یادداشت محسن‌ حاجی‌زین‌العابدینی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر