تاج‌الدین با کتاب «توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری» به نمایشگاه کتاب می‌‌آید

تاج‌الدین با کتاب «توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری» به نمایشگاه کتاب می‌‌آید

محمدباقر تاج‌الدین، مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از عرضه کتاب «توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری» در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: این کتاب در اواخر سال 94 منتشر شده است. در حوزه شهری، شهرداری اقدامات فرهنگی و اجتماعی را طی سال‌های اخیر انجام داده و در کتاب حاضر این اقدامات به تفصیل بررسی و بعضاً نقادی شده است.

وی با بیان اینکه کتاب در 14 فصل تنظیم شده ادامه داد: در فصول کتاب شهرداری به مثابه نهاد اجتماعی تعریف شده که در این حوزه اقداماتی را انجام داده است. همچنین در کتاب تعریفی از نهاد اجتماعی هم صورت گرفته است.

به گفته تاج‌الدین، سعی شده تا در کتاب رویکرد انتقادی نیز مطرح شود و کتاب تنها به نگاه توصیفی بسنده نکند. همچنین در کتاب درباره توسعه مدیریت اجتماعی و فرهنگی، تولید اندیشه و دانش شهری، تقویت هویت اسلامی، ارتقای باورهای دینی شهروندان، توسعه مشارکت‌های شهروندی و… سخن گفته شده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا نگاه انتقادی نیز در کتاب وجود دارد، توضیح داد: به طور مثال یکی از نقدهای مطرح شده به شهرداری این است که در این حوزه گاهی نگاه فنی داشته تا نگاه تخصصی بر اساس رویکرد فرهنگی و اجتماعی به شهر.
 
تاج‌الدین با اشاره به اینکه این کتاب را انتشارات تیسا به نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌آورد، گفت: همچنین اخیراً دو کتاب دیگر با عنوان «بنیان‌های فلسفی و نظری پژوهش اجتماعی» و «شهرنشینی، شهروندی و ظهور جامعه شبکه‌ای در ایران» در دست تالیف دارم که امیدوارم نخستین کتاب تا تابستان سال جاری روانه بازار نشر شود.

تاج‌الدین با کتاب «توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری» به نمایشگاه کتاب می‌‌آید

محمدباقر تاج‌الدین، مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از عرضه کتاب «توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری» در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: این کتاب در اواخر سال 94 منتشر شده است. در حوزه شهری، شهرداری اقدامات فرهنگی و اجتماعی را طی سال‌های اخیر انجام داده و در کتاب حاضر این اقدامات به تفصیل بررسی و بعضاً نقادی شده است.

وی با بیان اینکه کتاب در 14 فصل تنظیم شده ادامه داد: در فصول کتاب شهرداری به مثابه نهاد اجتماعی تعریف شده که در این حوزه اقداماتی را انجام داده است. همچنین در کتاب تعریفی از نهاد اجتماعی هم صورت گرفته است.

به گفته تاج‌الدین، سعی شده تا در کتاب رویکرد انتقادی نیز مطرح شود و کتاب تنها به نگاه توصیفی بسنده نکند. همچنین در کتاب درباره توسعه مدیریت اجتماعی و فرهنگی، تولید اندیشه و دانش شهری، تقویت هویت اسلامی، ارتقای باورهای دینی شهروندان، توسعه مشارکت‌های شهروندی و… سخن گفته شده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا نگاه انتقادی نیز در کتاب وجود دارد، توضیح داد: به طور مثال یکی از نقدهای مطرح شده به شهرداری این است که در این حوزه گاهی نگاه فنی داشته تا نگاه تخصصی بر اساس رویکرد فرهنگی و اجتماعی به شهر.
 
تاج‌الدین با اشاره به اینکه این کتاب را انتشارات تیسا به نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌آورد، گفت: همچنین اخیراً دو کتاب دیگر با عنوان «بنیان‌های فلسفی و نظری پژوهش اجتماعی» و «شهرنشینی، شهروندی و ظهور جامعه شبکه‌ای در ایران» در دست تالیف دارم که امیدوارم نخستین کتاب تا تابستان سال جاری روانه بازار نشر شود.

تاج‌الدین با کتاب «توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری» به نمایشگاه کتاب می‌‌آید

بک لینک قوی