«بررسی نظریه رنه گنون» در جدیدترین شماره فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی»

«بررسی نظریه رنه گنون» در جدیدترین شماره فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی»

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- دومین شماره از فصلنامه علمی و پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» با انتشار مقالات علمی در حوزه اسلام از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
 
منصور پهلوان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مقاله‌ای با عنوان «مولفه‌های «خدا محوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات» به بررسی اصول مهم زیست متکی بر قرآن کریم و روایات معصومین (ع) پرداخته است.
 
«بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی» اثر علی اکبری‌معلم و نعمت‌الله کرم‌الهی در کنار «سنت و تجدد در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی» نوشته حمید میرخندان (مشکات) دیگر مقالات این فصلنامه را تشکیل می‌دهد.
 
روح‌الله عباس‌زاده در مقاله‌ای با عنوان «روش‌شناسی انتقادی نظریه فرهنگی فوکو» به بررسی و واکاوی این تئوری فوکو در ایران پرداخته است.

«بررسی نظریه رنه گنون؛ سنت به مثابه دال‌محوری» نوشته مشترک داوود رحیمی سجاسی و طاهره عطوفی مقاله پایانی این فصلنامه است. این مقاله درصدد بررسی مبانی نظری رنه گنون، بنیانگار جریان سنت‌گرایی، به روش توصیفی – تحلیلی است. سنت‌گرایی، جریان روشنفکری دینی است که در اوایل قرن بیستم پا به عرصه فکری و اجتماعی غرب نهاد که با ظهور و تجلی مدرنیته، آهنگ تقابل با آن را سر داد و ساحت دنیای متجدد را که در حال زدودن ساحت قدسی در تفسیر عالم و آدم بود.
 
فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» با مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی و سردبیری حجت‌الاسلام حمید پارسانیا منتشر شده است.

«بررسی نظریه رنه گنون» در جدیدترین شماره فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی»

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- دومین شماره از فصلنامه علمی و پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» با انتشار مقالات علمی در حوزه اسلام از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
 
منصور پهلوان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مقاله‌ای با عنوان «مولفه‌های «خدا محوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات» به بررسی اصول مهم زیست متکی بر قرآن کریم و روایات معصومین (ع) پرداخته است.
 
«بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی» اثر علی اکبری‌معلم و نعمت‌الله کرم‌الهی در کنار «سنت و تجدد در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی» نوشته حمید میرخندان (مشکات) دیگر مقالات این فصلنامه را تشکیل می‌دهد.
 
روح‌الله عباس‌زاده در مقاله‌ای با عنوان «روش‌شناسی انتقادی نظریه فرهنگی فوکو» به بررسی و واکاوی این تئوری فوکو در ایران پرداخته است.

«بررسی نظریه رنه گنون؛ سنت به مثابه دال‌محوری» نوشته مشترک داوود رحیمی سجاسی و طاهره عطوفی مقاله پایانی این فصلنامه است. این مقاله درصدد بررسی مبانی نظری رنه گنون، بنیانگار جریان سنت‌گرایی، به روش توصیفی – تحلیلی است. سنت‌گرایی، جریان روشنفکری دینی است که در اوایل قرن بیستم پا به عرصه فکری و اجتماعی غرب نهاد که با ظهور و تجلی مدرنیته، آهنگ تقابل با آن را سر داد و ساحت دنیای متجدد را که در حال زدودن ساحت قدسی در تفسیر عالم و آدم بود.
 
فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» با مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی و سردبیری حجت‌الاسلام حمید پارسانیا منتشر شده است.

«بررسی نظریه رنه گنون» در جدیدترین شماره فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی»

خرید بک لینک