اکبرزاده «هنر و مالتیتود» را به بازار کتاب‌های فلسفه آورد/ خوانشی هستی‌شناختی از مفاهیم روز

اکبرزاده «هنر و مالتیتود» را به بازار کتاب‌های فلسفه آورد/ خوانشی هستی‌شناختی از مفاهیم روز

فرهاد اکبرزاده، مترجم، از انتشار کتاب «هنر و مالتیتود» اثر «آنتونیو نِگری» از سوی نشر چشمه خبر داد و به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: «آنتونیو نِگری»، فیلسوف ایتالیایی، در اواخر دهه 1980 از فرم نوشتن نامه به برخی از هم‌فکرانش استفاده می‌کند. او هفت نامه برای دوستانش که غالبا فیلسوف هستند می‌نویسد و در هر یک از آنها به طرح بحثی می‌پردازد تا با محور قرار دادن این موضوعات بتواند به مسائل سیاسی و هستی شناختی مورد نظر خود پاسخ گوید. او تلاش می‌کند مسائلی مثل، زیبایی، بدن، کار، رخداد و انتزاع را با فلسفه در هم بیامیزد و آنها را از منظر هستی‌شناختی بررسی کند.
 
وی اظهار کرد: در هفت نامه اول، به تبع زمان نوشتن این نامه‌ها، حضور «پست مدرنیته» و مفاهیم مرتبط با آن نیز در حاشیه مباحث حس می‌شود و هر نامه به صورت ضمنی در تلاش برای پ‍اسخ‌گویی به آن است. این فیلسوف ایتالیایی در سال‌های 1999 و 2001 دو نامه دیگر هم به تعداد نامه‌های خود اضافه می‌کند. او سخنرانی سال 2008 خود را هم با عنوان «دگردیسی و کار غیرمادی» به عنوان ضمیمه‌ای تکمیلی در‍ پ‍ایان کتاب قرار می‌دهد و مقدمه‌ای هم برای کتاب می‌نویسد.
 
اکبرزاده با بیان این‌که هفت نامه این فیلسوف ایتالیایی در سال 1990 در ایتالیا منتشر شدند، گفت: نویسنده می‌کوشد تا با طرح این مسائل که بیشتر به موضوعات زیباشناختی می‌ماند پرسش‌های فلسفی را طرح کند. مثلا یکی از نامه‌هایی که به «جورجو آگامبن» دیگر فیلسوف مطرح ایتالیایی نوشته شده مسئله «امر والا» را محور بحث قرار می‌دهد و مروری است خواندنی و متفاوت بر این مفهوم فلسفی زیبایی‌شناختی.
 
وی افزود: در ترجمه این اثر تلاش کردم تا به «لحن» نویسنده که بیشتر شبیه لحن یک فیلسوف/اکتویست شکست‌خورده است وفادار بمانم. کسی که با زیر ذره‌بین بردن عناصر هستی‌شناختی، که از قضا هم‌زمان می‌توان آن‌ها را موضوعات زیباشناختی، سیاسی و در نهایت زیست‌سیاسی هم دید می‌کوشد تا روزنه‌ای برای احیای دوباره مفهوم «امید» بیابد.

«هنر و مالتیتود: نه نامه درباره هنر، به همراه دگردیسی: هنر و کار غیر مادی»  در 154 صفحه، به بهای 11 هزار تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است.
 
«جورجو آگامبن» اثر الکس ماری با ترجمه فرهاد اکبرزاده دیگر کتابی از این مترجم است که در شناخت شرح منظومه فکری آگامبن، فیلسوف ایتالیایی به تازگی از سوی نشر دیبایه منتشر شده است.

اکبرزاده «هنر و مالتیتود» را به بازار کتاب‌های فلسفه آورد/ خوانشی هستی‌شناختی از مفاهیم روز

فرهاد اکبرزاده، مترجم، از انتشار کتاب «هنر و مالتیتود» اثر «آنتونیو نِگری» از سوی نشر چشمه خبر داد و به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: «آنتونیو نِگری»، فیلسوف ایتالیایی، در اواخر دهه 1980 از فرم نوشتن نامه به برخی از هم‌فکرانش استفاده می‌کند. او هفت نامه برای دوستانش که غالبا فیلسوف هستند می‌نویسد و در هر یک از آنها به طرح بحثی می‌پردازد تا با محور قرار دادن این موضوعات بتواند به مسائل سیاسی و هستی شناختی مورد نظر خود پاسخ گوید. او تلاش می‌کند مسائلی مثل، زیبایی، بدن، کار، رخداد و انتزاع را با فلسفه در هم بیامیزد و آنها را از منظر هستی‌شناختی بررسی کند.
 
وی اظهار کرد: در هفت نامه اول، به تبع زمان نوشتن این نامه‌ها، حضور «پست مدرنیته» و مفاهیم مرتبط با آن نیز در حاشیه مباحث حس می‌شود و هر نامه به صورت ضمنی در تلاش برای پ‍اسخ‌گویی به آن است. این فیلسوف ایتالیایی در سال‌های 1999 و 2001 دو نامه دیگر هم به تعداد نامه‌های خود اضافه می‌کند. او سخنرانی سال 2008 خود را هم با عنوان «دگردیسی و کار غیرمادی» به عنوان ضمیمه‌ای تکمیلی در‍ پ‍ایان کتاب قرار می‌دهد و مقدمه‌ای هم برای کتاب می‌نویسد.
 
اکبرزاده با بیان این‌که هفت نامه این فیلسوف ایتالیایی در سال 1990 در ایتالیا منتشر شدند، گفت: نویسنده می‌کوشد تا با طرح این مسائل که بیشتر به موضوعات زیباشناختی می‌ماند پرسش‌های فلسفی را طرح کند. مثلا یکی از نامه‌هایی که به «جورجو آگامبن» دیگر فیلسوف مطرح ایتالیایی نوشته شده مسئله «امر والا» را محور بحث قرار می‌دهد و مروری است خواندنی و متفاوت بر این مفهوم فلسفی زیبایی‌شناختی.
 
وی افزود: در ترجمه این اثر تلاش کردم تا به «لحن» نویسنده که بیشتر شبیه لحن یک فیلسوف/اکتویست شکست‌خورده است وفادار بمانم. کسی که با زیر ذره‌بین بردن عناصر هستی‌شناختی، که از قضا هم‌زمان می‌توان آن‌ها را موضوعات زیباشناختی، سیاسی و در نهایت زیست‌سیاسی هم دید می‌کوشد تا روزنه‌ای برای احیای دوباره مفهوم «امید» بیابد.

«هنر و مالتیتود: نه نامه درباره هنر، به همراه دگردیسی: هنر و کار غیر مادی»  در 154 صفحه، به بهای 11 هزار تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است.
 
«جورجو آگامبن» اثر الکس ماری با ترجمه فرهاد اکبرزاده دیگر کتابی از این مترجم است که در شناخت شرح منظومه فکری آگامبن، فیلسوف ایتالیایی به تازگی از سوی نشر دیبایه منتشر شده است.

اکبرزاده «هنر و مالتیتود» را به بازار کتاب‌های فلسفه آورد/ خوانشی هستی‌شناختی از مفاهیم روز

bluray movie download