Tag Archives: :

چون آوایی از داود : بر اساس مزامیر‌داود

Published by:

چون آوایی از داود : بر اساس مزامیر‌داود

آدونای مرا آگاه کن
پایانم
و میزان روزهایی که مرا باقی‌ست

تا بدانم
چه‌قدر گذرا هستم من

ببین یک وجب
روزهایی که تو عطا کرده‌ای به من

و این عمرِ من که هیچ است در برابر تو
تنها بخاری روی شیشه
تمام انسان

چون آوایی از داود : بر اساس مزامیر‌داود

(image)
آدونای مرا آگاه کن
پایانم
و میزان روزهایی که مرا باقی‌ست

تا بدانم
چه‌قدر گذرا هستم من

ببین یک وجب
روزهایی که تو عطا کرده‌ای به من

و این عمرِ من که هیچ است در برابر تو
تنها بخاری روی شیشه
تمام انسان

چون آوایی از داود : بر اساس مزامیر‌داود

دانلود کشتی کج

در این اتاق‌ها : مجموعه شعر

Published by:

در این اتاق‌ها : مجموعه شعر

این کافه‌ای‌ست که در آن می‌نشینیم
فنجان‌های معطر که به آرامش می‌نوشیم
حرفی ناگفته که باهم از آن می‌گوییم.
خوابی‌ست تعبیرشده
که نه تو دیده بودی‌اش
نه من.

در این اتاق‌ها : مجموعه شعر

(image)
این کافه‌ای‌ست که در آن می‌نشینیم
فنجان‌های معطر که به آرامش می‌نوشیم
حرفی ناگفته که باهم از آن می‌گوییم.
خوابی‌ست تعبیرشده
که نه تو دیده بودی‌اش
نه من.

در این اتاق‌ها : مجموعه شعر

گوگل پلی

مجموعه آثار (1) : مقالات

Published by:

مجموعه آثار (1) : مقالات

دسته: قرآن و تفسیر

به کوشش : امیر قربانی

– این کتاب جلد اول از مجموعه آثار آقای محمد مجتهد شبستری می باشد که شامل مقالات ایشان می ب…

مجموعه آثار (1) : مقالات

دسته: قرآن و تفسیر

به کوشش : امیر قربانی

– این کتاب جلد اول از مجموعه آثار آقای محمد مجتهد شبستری می باشد که شامل مقالات ایشان می ب…

مجموعه آثار (1) : مقالات

خرید بک لینک

اسکای نیوز