Tag Archives: … …

عجائب هستی …

Published by:

عجائب هستی …

عجائب هستی ...

– آیا میدانید استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری های موجود در گوش شما را تا هفتصد برابر افزایش می دهد؟ – آیا میدانید نود و هشت ونیم درصد از ژنهای انسان و شامپانزه یکسان می باشند؟ – آیا میدانید مورچه بولداگ سیاه […]

عجائب هستی …

(image)

– آیا میدانید استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری های موجود در گوش شما را تا هفتصد برابر افزایش می دهد؟ – آیا میدانید نود و هشت ونیم درصد از ژنهای انسان و شامپانزه یکسان می باشند؟ – آیا میدانید مورچه بولداگ سیاه […]
عجائب هستی …

پامنا موبایل لپ تاپ