Tag Archives: – ۳(نسخهPDF)

شعرهای الفبا – جلد ۳(نسخهPDF)

Published by:

شعرهای الفبا – جلد ۳(نسخهPDF)

مجموعۀ شعرهای الفبا با هدف کمک رسانی به آموزش نوآموزان کلاس اول دبستان طراحی شده و سعی دارد با اشعاری ساده و تصاویری زیبا یادگیری الفبای زبان فارسی را برای کودکان هموار کند.

شعرهای الفبا – جلد ۳(نسخهPDF)

(image)
مجموعۀ شعرهای الفبا با هدف کمک رسانی به آموزش نوآموزان کلاس اول دبستان طراحی شده و سعی دارد با اشعاری ساده و تصاویری زیبا یادگیری الفبای زبان فارسی را برای کودکان هموار کند.

شعرهای الفبا – جلد ۳(نسخهPDF)

عکس