Tag Archives: «پیرامون می‌افتند

«پیرامون تروریسم» به بازار کتاب آمد/ تازه‌مسلمانان فاقد تفکر انتقادی به دام تروریسم می‌افتند

Published by:

«پیرامون تروریسم» به بازار کتاب آمد/ تازه‌مسلمانان فاقد تفکر انتقادی به دام تروریسم می‌افتند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «پیرامون تروریسم» به کوشش رضا دانشمندی به تازگی از سوی نشر مرندیز وارد بازار نشر شده است. 

آیا در دین اسلام چیزی هست که پیروانش را متمایل به تروریسم سازد؟ آیا نخست فرد عقاید افراطی پیدا می‌کند و بعد به گروه‌های تروریستی می‌پیوندد، یا برعکس، افراد پس از آن‌که به گروه‌های تروریستی پیوستند، افراط‌گرا می‌شوند؟ دلایل گرایش فرد به تروریسم چیست؟ آیا تروریست‌ها دچار بیماری روانی هستند؟ واکنش جامعه به اقدامات تروریستی چه باید باشد؟ آیا علوم اعصاب می‌تواند به مقابله با تروریسم کمک کند؟

این پرسش‌هایی است که با جان هورگان، کارشناس بین‌المللی تروریسم مطرح شده و او در پاسخ، به نکته مهمی اشاره کرده است.

هورگان با اذعان به این‌که «تفسیرپذیری صرفاً مختص اسلام نیست» می‌گوید: «تمام «باورمندان» می‌توانند آرامش عظیمی از فرامین مذهبی اخذ کنند. آن‌چه اغلب با تروریسم مرتبط است، «پذیرش غیرانتقادی ایدئولوژی» مذهبی است.

این کارشناس بین‌المللی تروریسم می‌افزاید: به این علّت است که نوکیشان به‌صورت ویژه مستعدّ پذیرش حرف‌ها و وعده‌های مأموران جذب نیرو برای تروریست‌ها هستند. کسانی که به‌تازگی به اسلام گرویده‌اند، دانش مذهبی ژرفی ندارند که بتوانند به‌سادگی نادرستی بسیاری از دلایل کلیشه‌ای و قالبی را اثبات کنند که مأموران جذب نیرو برای تروریست‌ها به جوانان مسلمان القا می‌کنند.»

این گفت‌وگو را می‌توانید در کتاب «پیرامون تروریسم» بخوانید؛ مجموعه مطالبی که به تازگی در مشهد توسط نشر مرندیز روانه بازار کتاب شده است. مطالب این مجموعه، ذیل شش بخش، دسته‎بندی شده است: درباره داعش، روان‌شناسی تروریسم، علوم اعصاب و تروریسم، علل جامعه‌شناختی تروریسم، تروریسم و دیکتاتوری و ضمائم.

افراد سرگردان جذب تروریست‌ها می‌شوند
در بخش دیگری از این مجموعه، به پیامدهای فقدان «معنا و مقصد» در زندگی فریب‌خوردگان گروه‌های تروریستی اشاره شده است؛ «انتشار داستان زندگی تروریست‌های پاریس نشان‌‌دهنده احوال افرادی است که سرگردان و بی‌هدف‌اند و معنا و مقصدی در زندگی ندارند؛ آدم‌هایی که جایی در جامعه برای خودشان نیافته‌اند»

اغلب آنان افرادی هستند که بین دو فرهنگ گرفتار شده‌اند – یعنی فرهنگ فرد مهاجر و فرهنگ جامعه جدیدی که به آن مهاجرت ‌کرده است – و در هیچ یک معنایی از وطن‌داشتن را تجربه نمی‌کنند. آنان معمولاً افرادی هستند که سال‌های نوجوانی‌شان را با احساس شدید بی‌ثباتی وجودی (هستی‌شناختی) گذرانده‌اند، یعنی احساسی از سردرگمی و گیجی.

نکته قابل توجه دیگر، اذعان متخصصان و کارشناسان تروریسم به سیاست خارجی نادرست غرب در قبال سایر کشورهاست: منشأ تروریسم را باید در هزاران جنایت و بی‌عدالتی تاریخی غرب جُست، به‌ویژه اقدامات آمریکا پس از یازدهم سپتامبر و اشغال عراق در سال 2003 م. است. از این منظر، خشونتِ افراط‌گرایان واکنش اجتناب‌ناپذیری بود که خشم و خون‌خواهی مسلمانان آن‌را برانگیخت.

مقالات این مجموعه توسط رضا دانشمندی گردآوری و ترجمه شده که پیشتر همراه با محسن خلیلی «روش نگارش مقالات پژوهشی در علوم سیاسی» منتشر کرده بود.

کتاب «پیرامون تروریسم» به کوشش رضا دانشمندی با شمارگان هزار نسخه در 277 صفحه در قطع رقعی به بهای 15 هزار تومان از سوی نشر مرندیز شهر مشهد منتشر شده است.

«پیرامون تروریسم» به بازار کتاب آمد/ تازه‌مسلمانان فاقد تفکر انتقادی به دام تروریسم می‌افتند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «پیرامون تروریسم» به کوشش رضا دانشمندی به تازگی از سوی نشر مرندیز وارد بازار نشر شده است. 

آیا در دین اسلام چیزی هست که پیروانش را متمایل به تروریسم سازد؟ آیا نخست فرد عقاید افراطی پیدا می‌کند و بعد به گروه‌های تروریستی می‌پیوندد، یا برعکس، افراد پس از آن‌که به گروه‌های تروریستی پیوستند، افراط‌گرا می‌شوند؟ دلایل گرایش فرد به تروریسم چیست؟ آیا تروریست‌ها دچار بیماری روانی هستند؟ واکنش جامعه به اقدامات تروریستی چه باید باشد؟ آیا علوم اعصاب می‌تواند به مقابله با تروریسم کمک کند؟

این پرسش‌هایی است که با جان هورگان، کارشناس بین‌المللی تروریسم مطرح شده و او در پاسخ، به نکته مهمی اشاره کرده است.

هورگان با اذعان به این‌که «تفسیرپذیری صرفاً مختص اسلام نیست» می‌گوید: «تمام «باورمندان» می‌توانند آرامش عظیمی از فرامین مذهبی اخذ کنند. آن‌چه اغلب با تروریسم مرتبط است، «پذیرش غیرانتقادی ایدئولوژی» مذهبی است.

این کارشناس بین‌المللی تروریسم می‌افزاید: به این علّت است که نوکیشان به‌صورت ویژه مستعدّ پذیرش حرف‌ها و وعده‌های مأموران جذب نیرو برای تروریست‌ها هستند. کسانی که به‌تازگی به اسلام گرویده‌اند، دانش مذهبی ژرفی ندارند که بتوانند به‌سادگی نادرستی بسیاری از دلایل کلیشه‌ای و قالبی را اثبات کنند که مأموران جذب نیرو برای تروریست‌ها به جوانان مسلمان القا می‌کنند.»

این گفت‌وگو را می‌توانید در کتاب «پیرامون تروریسم» بخوانید؛ مجموعه مطالبی که به تازگی در مشهد توسط نشر مرندیز روانه بازار کتاب شده است. مطالب این مجموعه، ذیل شش بخش، دسته‎بندی شده است: درباره داعش، روان‌شناسی تروریسم، علوم اعصاب و تروریسم، علل جامعه‌شناختی تروریسم، تروریسم و دیکتاتوری و ضمائم.

افراد سرگردان جذب تروریست‌ها می‌شوند
در بخش دیگری از این مجموعه، به پیامدهای فقدان «معنا و مقصد» در زندگی فریب‌خوردگان گروه‌های تروریستی اشاره شده است؛ «انتشار داستان زندگی تروریست‌های پاریس نشان‌‌دهنده احوال افرادی است که سرگردان و بی‌هدف‌اند و معنا و مقصدی در زندگی ندارند؛ آدم‌هایی که جایی در جامعه برای خودشان نیافته‌اند»

اغلب آنان افرادی هستند که بین دو فرهنگ گرفتار شده‌اند – یعنی فرهنگ فرد مهاجر و فرهنگ جامعه جدیدی که به آن مهاجرت ‌کرده است – و در هیچ یک معنایی از وطن‌داشتن را تجربه نمی‌کنند. آنان معمولاً افرادی هستند که سال‌های نوجوانی‌شان را با احساس شدید بی‌ثباتی وجودی (هستی‌شناختی) گذرانده‌اند، یعنی احساسی از سردرگمی و گیجی.

نکته قابل توجه دیگر، اذعان متخصصان و کارشناسان تروریسم به سیاست خارجی نادرست غرب در قبال سایر کشورهاست: منشأ تروریسم را باید در هزاران جنایت و بی‌عدالتی تاریخی غرب جُست، به‌ویژه اقدامات آمریکا پس از یازدهم سپتامبر و اشغال عراق در سال 2003 م. است. از این منظر، خشونتِ افراط‌گرایان واکنش اجتناب‌ناپذیری بود که خشم و خون‌خواهی مسلمانان آن‌را برانگیخت.

مقالات این مجموعه توسط رضا دانشمندی گردآوری و ترجمه شده که پیشتر همراه با محسن خلیلی «روش نگارش مقالات پژوهشی در علوم سیاسی» منتشر کرده بود.

کتاب «پیرامون تروریسم» به کوشش رضا دانشمندی با شمارگان هزار نسخه در 277 صفحه در قطع رقعی به بهای 15 هزار تومان از سوی نشر مرندیز شهر مشهد منتشر شده است.

«پیرامون تروریسم» به بازار کتاب آمد/ تازه‌مسلمانان فاقد تفکر انتقادی به دام تروریسم می‌افتند

مهارت برتر