Tag Archives: «پرسش‌های پدیدارشناسی

«پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» منتشر شد

Published by:

«پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،«پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» به همراه سه مقاله دیگر از نویسندگان، نوشته استیون هال، آلبرتو پرز-گومز و یوهانی پالاسما با ترجمه علی اکبری و محمدامین شریفیان از سوی پرهام‌نقش وارد بازار نشر شد. در کتاب «پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» آنچه سه معمار-مؤلف، استیون هال، آلبرتو پرز-گومز و یوهانی پالاسما، مطرح کرده‌اند در حقیقت جوابی  به پرسش‌هایی در زمینه شناخت فضا و ادراک تام آن به کمک تجربهٔ حسی است تا از این رهگذر یادآوری خاطرات در بستر فضا و سهم خیال و تخیل در بازآفرینی فضایی که بالا برنده کیفیت زندگی است، محقق شود.

این کتاب شامل شش فصل است. مقاله نخست از آلبرتو پرز-گومز با عنوان «فضای معماری: معنا به مثابه حضور و بازنمایی» در بخش اول این کتاب آمده است و در آن نویسنده با بیانی عمیق و علمی در مروری تاریخی به اهمیت مفهوم فضا پرداخته است. این مقاله، در کل بیان مسئله در این کتاب را بر عهده دارد. بیان آلبرتوپرزگومز در این مقاله دشوار و ثقیل به نظر می‌رسد.

مقاله بعدی با عنوان «معماریِ حواس هفت‌گانه» از یوهانی پالاسما است و دو مقاله به نام‌های «پرسش‌های ادراک، پدیدارشناسی معماری» و «تجارب کهن‌الگویی معماری» از استیون هال بعد از آن آمده است. عنوان فصل بعدی این کتاب، «حوزه‌های پدیداری» نوشته استیون هال است و هدفش معرفی و توضیح ابزارهای کیفیت‌ساز فضای ساخته‌شده است. در پایان هم پروژه‌هایی از استیون هال به‌صورت نقشه، ماکت و تصاویر پس از ساخت ضمیمه این کتاب شده‌اند.

با توجه به این‌که نویسندگان این کتاب، بیشترِ نوشته‌هایشان را در قالب مقاله ارائه کرده‌اند، به خاطر بهره‌مندی بیشتر خوانندگان، در یک بسته مکتوب سه مقاله دیگر در راستای همین کتاب با نام بخش دوم به کتاب اضافه شده است. مقاله ابتدایی این بخش «پدیدارشناسی و فضای مجازی» نام دارد. در شرایطی که دنیای مجازی همه ابعاد زندگی انسان را به حدی متأثر کرده که پرسش از نسبت انسان با ابزارهای ساخت مجازی را به‌ویژه برای معماران غیر‌ممکن به نظر می‌رسد، پرز-گومز اهمیتِ پرداختن به مفهوم فضا و خلق آن را مورد بررسی قرار داده است. «فضا، مکان، خاطره و تخیل» نام مقاله بعدی است که یوهانی پالاسما در آن به توضیح در مورد اهمیت ابعاد زمان‌مند فضای هست بودن انسان پرداخته است. شاید خواندنی‌ترین مقاله این بخش، «پدیدارشناسی خانه» باشد به‌عنوان مقاله پایانی این کتاب آورده شده است و نویسنده در آن به بیان اهمیت ساخت خانه و ابعاد عاطفی-احساسی آن پرداخته است.

«پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» به همراه سه مقاله دیگر از نویسندگان، به نویسندگی استیون هال، آلبرتو پرز-گومز و یوهانی پالاسما و با ترجمه علی اکبری و محمدامین شریفیان در 230 صفحه گلاسه رنگی با قیمت 16000 تومان از سوی انتشارات پرهام‌نقش وارد بازار نشر شده‌است.

«پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،«پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» به همراه سه مقاله دیگر از نویسندگان، نوشته استیون هال، آلبرتو پرز-گومز و یوهانی پالاسما با ترجمه علی اکبری و محمدامین شریفیان از سوی پرهام‌نقش وارد بازار نشر شد. در کتاب «پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» آنچه سه معمار-مؤلف، استیون هال، آلبرتو پرز-گومز و یوهانی پالاسما، مطرح کرده‌اند در حقیقت جوابی  به پرسش‌هایی در زمینه شناخت فضا و ادراک تام آن به کمک تجربهٔ حسی است تا از این رهگذر یادآوری خاطرات در بستر فضا و سهم خیال و تخیل در بازآفرینی فضایی که بالا برنده کیفیت زندگی است، محقق شود.

این کتاب شامل شش فصل است. مقاله نخست از آلبرتو پرز-گومز با عنوان «فضای معماری: معنا به مثابه حضور و بازنمایی» در بخش اول این کتاب آمده است و در آن نویسنده با بیانی عمیق و علمی در مروری تاریخی به اهمیت مفهوم فضا پرداخته است. این مقاله، در کل بیان مسئله در این کتاب را بر عهده دارد. بیان آلبرتوپرزگومز در این مقاله دشوار و ثقیل به نظر می‌رسد.

مقاله بعدی با عنوان «معماریِ حواس هفت‌گانه» از یوهانی پالاسما است و دو مقاله به نام‌های «پرسش‌های ادراک، پدیدارشناسی معماری» و «تجارب کهن‌الگویی معماری» از استیون هال بعد از آن آمده است. عنوان فصل بعدی این کتاب، «حوزه‌های پدیداری» نوشته استیون هال است و هدفش معرفی و توضیح ابزارهای کیفیت‌ساز فضای ساخته‌شده است. در پایان هم پروژه‌هایی از استیون هال به‌صورت نقشه، ماکت و تصاویر پس از ساخت ضمیمه این کتاب شده‌اند.

با توجه به این‌که نویسندگان این کتاب، بیشترِ نوشته‌هایشان را در قالب مقاله ارائه کرده‌اند، به خاطر بهره‌مندی بیشتر خوانندگان، در یک بسته مکتوب سه مقاله دیگر در راستای همین کتاب با نام بخش دوم به کتاب اضافه شده است. مقاله ابتدایی این بخش «پدیدارشناسی و فضای مجازی» نام دارد. در شرایطی که دنیای مجازی همه ابعاد زندگی انسان را به حدی متأثر کرده که پرسش از نسبت انسان با ابزارهای ساخت مجازی را به‌ویژه برای معماران غیر‌ممکن به نظر می‌رسد، پرز-گومز اهمیتِ پرداختن به مفهوم فضا و خلق آن را مورد بررسی قرار داده است. «فضا، مکان، خاطره و تخیل» نام مقاله بعدی است که یوهانی پالاسما در آن به توضیح در مورد اهمیت ابعاد زمان‌مند فضای هست بودن انسان پرداخته است. شاید خواندنی‌ترین مقاله این بخش، «پدیدارشناسی خانه» باشد به‌عنوان مقاله پایانی این کتاب آورده شده است و نویسنده در آن به بیان اهمیت ساخت خانه و ابعاد عاطفی-احساسی آن پرداخته است.

«پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» به همراه سه مقاله دیگر از نویسندگان، به نویسندگی استیون هال، آلبرتو پرز-گومز و یوهانی پالاسما و با ترجمه علی اکبری و محمدامین شریفیان در 230 صفحه گلاسه رنگی با قیمت 16000 تومان از سوی انتشارات پرهام‌نقش وارد بازار نشر شده‌است.

«پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» منتشر شد

فروش بک لینک

مرکز فیلم