Tag Archives: «پای بنشینیم

شهبازی: آدینه «پای صحبت لقمان حکیم» بنشینیم

Published by:

شهبازی: آدینه «پای صحبت لقمان حکیم» بنشینیم

دکتر اسماعیل شهبازی، پدر علم ترویج علم کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره پیشنهاد مطالعه آخر هفته به علاقه‌مندان کتابخوانی اظهار کرد: به مخاطبان خبرگزاری کتاب ایران همچنین دوستداران کتاب، مطالعه «پای صحبت لقمان حکیم» نوشته حجت‌الاسلام دکتر احمد حبیبیان را پیشنهاد می‌کنم. این کتاب برای مخاطبان محصل، دانشجو و جوان منتشر شده و روایتی از نصایح لقمان به فرزندش است.  

وی با انتقاد از وضعیت رابطه بین والدین و فرزندان افزود: ارزش نصیحت مدت‌هاست که بین خانواده‌ها، اعم از والدین و فرزندان از بین رفته است؛ موضوعی که می‌توان به راحتی و بدون هزینه به آن بپردازند. چرا مقاومت زیادی در برابر نصحیت در بین جوانان وجود دارد؟ واکنش بچه‌ها در برابر صحبت پدر و مادرشان «باز می‌خواهی نصیحت کنی؟» است.  
 
شهبازی با تاکید بر اهمیت توجه به نصحیت در خانواده‌ها گفت: به‌نظر می‌رسد که به همان میزان که اموال مادی به‌عنوان میراث به حساب می‌آید، آنچه که در سر و سینه پدران و مادران وجود دارد نیز دارایی محسوب می‌شود. مهم نیست اگر فرزندان درباره افکار پدر و مادرشان آگاهی داشته باشند به تعبیر دیگر فرزندان می‌توانند از بین افکار آن‌ها انتخاب کنند. افکار بزرگ‌تر‌‌ها مانند میراث معنوی است.
 
این چهره ماندگار علم کشاورزی ایران ادامه داد: «پسرکم کسی که زبانش را نگه ندارد پشیمان می‌شود» نصیحتی از کتاب «پای صحبت لقمان حکیم» است که اگر به آن توجه کنیم مانع از بروز مشکلات بسیاری خواهد شد.

شهبازی: آدینه «پای صحبت لقمان حکیم» بنشینیم

دکتر اسماعیل شهبازی، پدر علم ترویج علم کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره پیشنهاد مطالعه آخر هفته به علاقه‌مندان کتابخوانی اظهار کرد: به مخاطبان خبرگزاری کتاب ایران همچنین دوستداران کتاب، مطالعه «پای صحبت لقمان حکیم» نوشته حجت‌الاسلام دکتر احمد حبیبیان را پیشنهاد می‌کنم. این کتاب برای مخاطبان محصل، دانشجو و جوان منتشر شده و روایتی از نصایح لقمان به فرزندش است.  

وی با انتقاد از وضعیت رابطه بین والدین و فرزندان افزود: ارزش نصیحت مدت‌هاست که بین خانواده‌ها، اعم از والدین و فرزندان از بین رفته است؛ موضوعی که می‌توان به راحتی و بدون هزینه به آن بپردازند. چرا مقاومت زیادی در برابر نصحیت در بین جوانان وجود دارد؟ واکنش بچه‌ها در برابر صحبت پدر و مادرشان «باز می‌خواهی نصیحت کنی؟» است.  
 
شهبازی با تاکید بر اهمیت توجه به نصحیت در خانواده‌ها گفت: به‌نظر می‌رسد که به همان میزان که اموال مادی به‌عنوان میراث به حساب می‌آید، آنچه که در سر و سینه پدران و مادران وجود دارد نیز دارایی محسوب می‌شود. مهم نیست اگر فرزندان درباره افکار پدر و مادرشان آگاهی داشته باشند به تعبیر دیگر فرزندان می‌توانند از بین افکار آن‌ها انتخاب کنند. افکار بزرگ‌تر‌‌ها مانند میراث معنوی است.
 
این چهره ماندگار علم کشاورزی ایران ادامه داد: «پسرکم کسی که زبانش را نگه ندارد پشیمان می‌شود» نصیحتی از کتاب «پای صحبت لقمان حکیم» است که اگر به آن توجه کنیم مانع از بروز مشکلات بسیاری خواهد شد.

شهبازی: آدینه «پای صحبت لقمان حکیم» بنشینیم

طاووس موزیک