Tag Archives: «ترامپ» جامعه‌ستیز

شکایت «ترامپ» از نویسنده کتاب زندگی‌نامه خود / هنر معامله یا جامعه‌ستیز

Published by:

شکایت «ترامپ» از نویسنده کتاب زندگی‌نامه خود / هنر معامله یا جامعه‌ستیز

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین- هفته پیش «شوآرتز» از اینکه تصویر زیبا و مثبتی از یک «مغول» ارائه کرده است ابراز ندامت کرده بود. این مصاحبه‌ روز دوشنبه با «شوآرتز» در مجله «نیویورکر» منتشر شد و همان روز «گرینبلت»، معاون مؤسسه «دونالد ترامپ» به وی درباره عکس‌العمل «ترامپ» در قبال این موضوع هشدار داد. متن این نامه نیز در وب‌سایت مجله «نیویورکر» منتشر شده است.

«گرینبلت» در این مطلب از «شوآرتز» درخواست کرد که مبلغ دریافتی خود از سود این کتاب به همراه بیعانه‌ای که برای نگارش کتاب دریافت کرده است به این مؤسسه بازگرداند. نویسنده برای نگارش این کتاب نیمی از مبلغ پرداختی انتشارات «Random House» به «دونالد ترامپ» را دریافت کرد. مبلغ دریافتی حدود 500 هزار یورو بود. علاوه بر این قرار شد نصف سود هر نسخه از کتاب در چاپ‌های بعدی را نیز دریافت کند. او این مبلغ را از سال 2016 به مؤسسات خیریه‌ای بخشید که به مهاجران و قربانیان شکنجه کمک می‌کنند.

«شوآرتز» در مصاحبه خود با «نیویورکر» گفته بود: «من چهره یک خوک را آرایش کردم و باید به جای نام «هنر معامله» عنوان «جامعه‌ستیز» را برای این کتاب برمی‌گزیدم.» وی در ادامه گفت: «پشیمانم که به ارائه چهره و شخصیت «ترامپ» کمک کردم . تصویری از او ارائه دادم که بسیار بهتر از واقعیت ذات اوست. قلبا معتقدم اگر «ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا شود و به تسلیحات هسته‌ای کشور دست یابد تمدن و فرهنگ نیز در جهان به پایان می‌رسد.»

«گرینبلت» در نامه خود «شوآرتز» را متهم به «تهمت» به «ترامپ» می‌کند. «اینکه وی ادعا می‌کند کتاب را او و نه «ترامپ» نوشته است بدان معنا است که وی در قبال نوشته‌های خود مسئول و در صورت اشتباه بودن آن مقصر است. ما از وی می‌خواهیم طی یک نوشته همه اتهامات خود را پس گیرد و به ما اطمینان دهد دیگر درباره این موضوع سخن نخواهد گفت و اتهامات ناروا به «ترامپ» نسبت نخواهد داد.»

پس از نگارش این نامه وکیل‌مدافع «شوآرتز» نیز نامه‌ای در پاسخ به سخنان «گرینبلت» برای وب‌سایت مجله «نیویورکر» فرستاد و در آن اعلام کرد موکل وی مبلغ دریافتی خود را بازنمی‌گرداند و قصد ندارد حرف‌های خود درباره شخصیت کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کند. وی نامه نماینده «ترامپ» را تلاشی بیهوده برای جلوگیری از انتقادات موجود دانست.

البته نامه «گرینبلت» ادعای «شوآرتز» مبنی بر نوشتن کتاب به تنهایی را رد نکرده است. فقط در بخشی از نامه اعلام کرده است که منبع همه سخنان و اطلاعات این کتاب و همچنین منبع الهام کلمات به کارگرفته در آن خود «دونالد ترامپ» بوده است. وی با اشاره به سخنان «شوآرتز» در مجله «صبح بخیر آمریکا» که ادعا کرده بود به دلیل مبالغه کردن «ترامپ» بسیاری از اطلاعات کتاب دروغ است گفت اگر در جایی از کتاب مطلبی به دروغ آمده باشد مشکل از خود «شوآرتز» است که توان تشخیص این موضوع را نداشت و از آن در نگارش کتاب بهره گرفت.

در پاسخ به این سخنان وکیل‌مدافع «شوآرتز» گفت: «اگر «ترامپ» مسئولیت درستی محتویات کتاب را بر عهده گرفته است پس مسئولیت دروغ‌های موجود در آن نیز به عهده خود وی است.»

خود «شوآرتز» در این باره می‌گوید: «ترامپ» هم اکنون نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا است اما به چنین موضوعات کوچک انتقادی درباره خود اهمیت می‌دهد. چنین موضوعی برای من اصلا جای تعجب ندارد زیرا اولویت‌های او در زندگی چیزهای مهم نیست. واضح است که وقتی «ترامپ» احساس کند در خطر است شروع به حمله می‌کند. و همین موضوع است که سبب می‌شود ایده رئیس‌جمهور شدن وی بسیار ترسناک باشد.»

شکایت «ترامپ» از نویسنده کتاب زندگی‌نامه خود / هنر معامله یا جامعه‌ستیز

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین- هفته پیش «شوآرتز» از اینکه تصویر زیبا و مثبتی از یک «مغول» ارائه کرده است ابراز ندامت کرده بود. این مصاحبه‌ روز دوشنبه با «شوآرتز» در مجله «نیویورکر» منتشر شد و همان روز «گرینبلت»، معاون مؤسسه «دونالد ترامپ» به وی درباره عکس‌العمل «ترامپ» در قبال این موضوع هشدار داد. متن این نامه نیز در وب‌سایت مجله «نیویورکر» منتشر شده است.

«گرینبلت» در این مطلب از «شوآرتز» درخواست کرد که مبلغ دریافتی خود از سود این کتاب به همراه بیعانه‌ای که برای نگارش کتاب دریافت کرده است به این مؤسسه بازگرداند. نویسنده برای نگارش این کتاب نیمی از مبلغ پرداختی انتشارات «Random House» به «دونالد ترامپ» را دریافت کرد. مبلغ دریافتی حدود 500 هزار یورو بود. علاوه بر این قرار شد نصف سود هر نسخه از کتاب در چاپ‌های بعدی را نیز دریافت کند. او این مبلغ را از سال 2016 به مؤسسات خیریه‌ای بخشید که به مهاجران و قربانیان شکنجه کمک می‌کنند.

«شوآرتز» در مصاحبه خود با «نیویورکر» گفته بود: «من چهره یک خوک را آرایش کردم و باید به جای نام «هنر معامله» عنوان «جامعه‌ستیز» را برای این کتاب برمی‌گزیدم.» وی در ادامه گفت: «پشیمانم که به ارائه چهره و شخصیت «ترامپ» کمک کردم . تصویری از او ارائه دادم که بسیار بهتر از واقعیت ذات اوست. قلبا معتقدم اگر «ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا شود و به تسلیحات هسته‌ای کشور دست یابد تمدن و فرهنگ نیز در جهان به پایان می‌رسد.»

«گرینبلت» در نامه خود «شوآرتز» را متهم به «تهمت» به «ترامپ» می‌کند. «اینکه وی ادعا می‌کند کتاب را او و نه «ترامپ» نوشته است بدان معنا است که وی در قبال نوشته‌های خود مسئول و در صورت اشتباه بودن آن مقصر است. ما از وی می‌خواهیم طی یک نوشته همه اتهامات خود را پس گیرد و به ما اطمینان دهد دیگر درباره این موضوع سخن نخواهد گفت و اتهامات ناروا به «ترامپ» نسبت نخواهد داد.»

پس از نگارش این نامه وکیل‌مدافع «شوآرتز» نیز نامه‌ای در پاسخ به سخنان «گرینبلت» برای وب‌سایت مجله «نیویورکر» فرستاد و در آن اعلام کرد موکل وی مبلغ دریافتی خود را بازنمی‌گرداند و قصد ندارد حرف‌های خود درباره شخصیت کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کند. وی نامه نماینده «ترامپ» را تلاشی بیهوده برای جلوگیری از انتقادات موجود دانست.

البته نامه «گرینبلت» ادعای «شوآرتز» مبنی بر نوشتن کتاب به تنهایی را رد نکرده است. فقط در بخشی از نامه اعلام کرده است که منبع همه سخنان و اطلاعات این کتاب و همچنین منبع الهام کلمات به کارگرفته در آن خود «دونالد ترامپ» بوده است. وی با اشاره به سخنان «شوآرتز» در مجله «صبح بخیر آمریکا» که ادعا کرده بود به دلیل مبالغه کردن «ترامپ» بسیاری از اطلاعات کتاب دروغ است گفت اگر در جایی از کتاب مطلبی به دروغ آمده باشد مشکل از خود «شوآرتز» است که توان تشخیص این موضوع را نداشت و از آن در نگارش کتاب بهره گرفت.

در پاسخ به این سخنان وکیل‌مدافع «شوآرتز» گفت: «اگر «ترامپ» مسئولیت درستی محتویات کتاب را بر عهده گرفته است پس مسئولیت دروغ‌های موجود در آن نیز به عهده خود وی است.»

خود «شوآرتز» در این باره می‌گوید: «ترامپ» هم اکنون نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا است اما به چنین موضوعات کوچک انتقادی درباره خود اهمیت می‌دهد. چنین موضوعی برای من اصلا جای تعجب ندارد زیرا اولویت‌های او در زندگی چیزهای مهم نیست. واضح است که وقتی «ترامپ» احساس کند در خطر است شروع به حمله می‌کند. و همین موضوع است که سبب می‌شود ایده رئیس‌جمهور شدن وی بسیار ترسناک باشد.»

شکایت «ترامپ» از نویسنده کتاب زندگی‌نامه خود / هنر معامله یا جامعه‌ستیز

ورزشی