Tag Archives: «تجاری‌سازی تهدیدها»

قانعی‌راد از «تجاری‌سازی علوم انسانی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» می‌گوید

Published by:

قانعی‌راد از «تجاری‌سازی علوم انسانی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» می‌گوید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) پژوهشکده فناوری سازی در علوم انسانی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با عنوان «تجاری‌سازی علوم انسانی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» با سخنرانی دکتر محمدامین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می‌کند.

این نشست شنبه 11 اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند به بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (64)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت مراجعه کنند.

همچنین پژوهشکده فناوری‌سازی در علوم انسانی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی دیگری با عنوان «چالش‌های تجاری‌سازی تحقیقات علوم انسانی در ایران » با سخنرانی بختیار محمودپور شنبه 25 اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌کند.

قانعی‌راد از «تجاری‌سازی علوم انسانی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» می‌گوید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) پژوهشکده فناوری سازی در علوم انسانی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با عنوان «تجاری‌سازی علوم انسانی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» با سخنرانی دکتر محمدامین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می‌کند.

این نشست شنبه 11 اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند به بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (64)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت مراجعه کنند.

همچنین پژوهشکده فناوری‌سازی در علوم انسانی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی دیگری با عنوان «چالش‌های تجاری‌سازی تحقیقات علوم انسانی در ایران » با سخنرانی بختیار محمودپور شنبه 25 اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌کند.

قانعی‌راد از «تجاری‌سازی علوم انسانی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» می‌گوید

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

car