Tag Archives: «تاریخ تئاتر

ایرج راد: «تاریخ مشروطه ایران» را مطالعه کنید/ کتاب‌های پرمراجعه این روزهای مدیرعامل خانه تئاتر

Published by:

ایرج راد: «تاریخ مشروطه ایران» را مطالعه کنید/ کتاب‌های پرمراجعه این روزهای مدیرعامل خانه تئاتر

ایرج راد در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه آخر هفته عنوان کرد: به دلیل کنجکاوی‌هایی که این اواخر درباره برخی حوادث دوران مشروطه در من ایجاد شده بود، سراغ کتاب «تاریخ مشروطه ایران» نوشته احمد کسروی رفتم و این آخرین کتابی است که خوانده‌ام.

مدیرعامل خانه تئاتر ایران افزود: البته نسخه‌ای که من از این کتاب دارم مربوط به سال‌های دور است که از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده بود و متأسفانه این نسخه درحال حاضر از کتاب‌های کمیاب به حساب می‌آید، اما به تازگی انتشارات «نگاه» نیز همین کتاب را از احمد کسروی به چاپ رسانده که علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را که به اعتقاد بسیاری از بزرگان برجسته‌ترین سند دوران مشروطیت است، تهیه و مطالعه کنند.

وی درباره ویژگی‌های این کتاب گفت: محتویات این اثر که به حوادث روزشمار دوران مشروطیت می‌پردازد، در سه بخش کلی و پانزده گفتار مجزا ارائه شده است؛ از «ایران پیش از جنبش مشروطه» تا «سرفرود آوردن محمدعلی میرزا به مشروطه».

ایرج راد همچنین درباره پرمراجعه‌ترین کتاب‌های کتابخانه‌شخصی خود در این روزها توضیح داد: این روزها نمایشی با عنوان «بازار عاشقان» را روی صحنه داریم که موضوع آن در ارتباط با شمس و مولانا است و من هم در این اثر، ایفای نقش منصور حلاج را برعهده دارم. این نمایش از هفتم فروردین آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل خانه تئاتر ایران افزود: طبیعتاً اجرای این نمایش نیازمند سیر مطالعاتی بود که به حد توان آثاری در این زمینه را مطالعه کرده و می‌کنم. بنابراین پرمراجعه ترین کتاب‌هاییم در این دوران «کلیات شمس تبریزی» و «مثنوی معنوی» است.

ایرج راد: «تاریخ مشروطه ایران» را مطالعه کنید/ کتاب‌های پرمراجعه این روزهای مدیرعامل خانه تئاتر

ایرج راد در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه آخر هفته عنوان کرد: به دلیل کنجکاوی‌هایی که این اواخر درباره برخی حوادث دوران مشروطه در من ایجاد شده بود، سراغ کتاب «تاریخ مشروطه ایران» نوشته احمد کسروی رفتم و این آخرین کتابی است که خوانده‌ام.

مدیرعامل خانه تئاتر ایران افزود: البته نسخه‌ای که من از این کتاب دارم مربوط به سال‌های دور است که از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده بود و متأسفانه این نسخه درحال حاضر از کتاب‌های کمیاب به حساب می‌آید، اما به تازگی انتشارات «نگاه» نیز همین کتاب را از احمد کسروی به چاپ رسانده که علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را که به اعتقاد بسیاری از بزرگان برجسته‌ترین سند دوران مشروطیت است، تهیه و مطالعه کنند.

وی درباره ویژگی‌های این کتاب گفت: محتویات این اثر که به حوادث روزشمار دوران مشروطیت می‌پردازد، در سه بخش کلی و پانزده گفتار مجزا ارائه شده است؛ از «ایران پیش از جنبش مشروطه» تا «سرفرود آوردن محمدعلی میرزا به مشروطه».

ایرج راد همچنین درباره پرمراجعه‌ترین کتاب‌های کتابخانه‌شخصی خود در این روزها توضیح داد: این روزها نمایشی با عنوان «بازار عاشقان» را روی صحنه داریم که موضوع آن در ارتباط با شمس و مولانا است و من هم در این اثر، ایفای نقش منصور حلاج را برعهده دارم. این نمایش از هفتم فروردین آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل خانه تئاتر ایران افزود: طبیعتاً اجرای این نمایش نیازمند سیر مطالعاتی بود که به حد توان آثاری در این زمینه را مطالعه کرده و می‌کنم. بنابراین پرمراجعه ترین کتاب‌هاییم در این دوران «کلیات شمس تبریزی» و «مثنوی معنوی» است.

ایرج راد: «تاریخ مشروطه ایران» را مطالعه کنید/ کتاب‌های پرمراجعه این روزهای مدیرعامل خانه تئاتر

خرم خبر