Tag Archives: «به «سالار

«به روایت همت» با «سالار تیپ عمار» رونمایی می‌شود

Published by:

«به روایت همت» با «سالار تیپ عمار» رونمایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) موسسه فرهنگی‌هنری روایت 27 بعثت از دو اثر تازه با موضوع دفاع مقدس رونمایی می‌کند.

«به روایت همت» یکی از این آثار است که به درس‌گفتارهای معلم بسیجی شهید «محمّد ابراهیم همّت» فرمانده لشکر ۲۷محمد رسول الله(ص) می‌پردازد. این کتاب را حسین بهزاد نوشته است.

کتاب تازه دیگر این موسسه «سالار تیپ عمار» نام دارد که سرگذشت‌نامه فرمانده تیپ یکم عمار لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)، سردار شهید مهدی خندان را در بردارد. حسین بهزاد و گلعلی بابایی نویسندگان این آثارند.

آیین رونمایی از «به روایت همت» و «سالار تیپ عمار» عصر دوشنبه، یکم شهریور 1395 از ساعت 16 تا 18 با حضور نویسندگان آثار و شماری از سرداران و خانواده شهیدان در مرکز تبادل کتاب برگزار خواهد شد.

مرکز تبادل کتاب در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی(به سمت شمال)، بعد از موسسه انتشاراتی 27 بعثت واقع شده است.
 

«به روایت همت» با «سالار تیپ عمار» رونمایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) موسسه فرهنگی‌هنری روایت 27 بعثت از دو اثر تازه با موضوع دفاع مقدس رونمایی می‌کند.

«به روایت همت» یکی از این آثار است که به درس‌گفتارهای معلم بسیجی شهید «محمّد ابراهیم همّت» فرمانده لشکر ۲۷محمد رسول الله(ص) می‌پردازد. این کتاب را حسین بهزاد نوشته است.

کتاب تازه دیگر این موسسه «سالار تیپ عمار» نام دارد که سرگذشت‌نامه فرمانده تیپ یکم عمار لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)، سردار شهید مهدی خندان را در بردارد. حسین بهزاد و گلعلی بابایی نویسندگان این آثارند.

آیین رونمایی از «به روایت همت» و «سالار تیپ عمار» عصر دوشنبه، یکم شهریور 1395 از ساعت 16 تا 18 با حضور نویسندگان آثار و شماری از سرداران و خانواده شهیدان در مرکز تبادل کتاب برگزار خواهد شد.

مرکز تبادل کتاب در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی(به سمت شمال)، بعد از موسسه انتشاراتی 27 بعثت واقع شده است.
 

«به روایت همت» با «سالار تیپ عمار» رونمایی می‌شود

لردگان