Tag Archives: «بررسی آمد

«بررسی تطبیقی خصائص‌النبی (ص) از نگاه فریقین» به بازار کتاب آمد

Published by:

«بررسی تطبیقی خصائص‌النبی (ص) از نگاه فریقین» به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نخستین چاپ کتاب «بررسی تطبیقی خصائص‌النبی (ص) از نگاه فریقین» نوشته سیدمحمد نقیب، فروردین 95 در پژوهشکده حج و زیارت و به همت نشر مشعر منتشر شد.
 
در این کتاب که رساله سطح چهار نویسنده در حوزه علمیه قم است، جنبه‌های ویژه شخصیتی حضرت محمد (ص) بررسی شده است. آنچه در این اثر مورد پژوهش قرار گرفته، خصائصی است که با استناد به آیات قرآن استنباط شده‌اند.

نویسنده در ادامه دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل سنت را مورد بررسی تطبیقی و در مواردی نقد قرار داده و در پایان نظریه برگزیده را بیان کرده است. در این کتاب برخی منابع شیعه و اهل سنت که استناد قرآنی نداشته‌اند، ذکر نشده و با نقد رد شده‌اند.
 
نخستین چاپ کتاب «بررسی تطبیقی خصائص‌النبی (ص) از نگاه فریقین» در 280 صفحه، قطع وزیری از سوی انتشارات مشعر راهی بازار نشر شده است.
 
 
 

«بررسی تطبیقی خصائص‌النبی (ص) از نگاه فریقین» به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نخستین چاپ کتاب «بررسی تطبیقی خصائص‌النبی (ص) از نگاه فریقین» نوشته سیدمحمد نقیب، فروردین 95 در پژوهشکده حج و زیارت و به همت نشر مشعر منتشر شد.
 
در این کتاب که رساله سطح چهار نویسنده در حوزه علمیه قم است، جنبه‌های ویژه شخصیتی حضرت محمد (ص) بررسی شده است. آنچه در این اثر مورد پژوهش قرار گرفته، خصائصی است که با استناد به آیات قرآن استنباط شده‌اند.

نویسنده در ادامه دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل سنت را مورد بررسی تطبیقی و در مواردی نقد قرار داده و در پایان نظریه برگزیده را بیان کرده است. در این کتاب برخی منابع شیعه و اهل سنت که استناد قرآنی نداشته‌اند، ذکر نشده و با نقد رد شده‌اند.
 
نخستین چاپ کتاب «بررسی تطبیقی خصائص‌النبی (ص) از نگاه فریقین» در 280 صفحه، قطع وزیری از سوی انتشارات مشعر راهی بازار نشر شده است.
 
 
 

«بررسی تطبیقی خصائص‌النبی (ص) از نگاه فریقین» به بازار کتاب آمد

فروش بک لینک