Tag Archives: «بالندگی شد

کتاب «بالندگی در نظام بانکی» منتشر شد

Published by:

کتاب «بالندگی در نظام بانکی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «بالندگی در نظام بانکی» نوشته محمد ساولانی از سوی نشر هورمزد در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

تعاریف و مفاهیم سازمان، بالندگی سازمانی و مولفه‌های آن، از راهبردهای بالندگی سازمانی تا شاخص‌های آن، اخلاق سازمانی، مدیریت بانکداری الکترونیکی و مولفه‌های اعتماد، عملکرد و رفتار مطلوب کارکنان بانک در اثر بخشی سازمانی و توسعه نظام بانکداری، نقش مدیریت بانکداری در ارتقا رضایت مشتری و توسعه نظام بانکی و مهندسی فناوری و اطلاعات در ارتقا بهره‌وری عملکرد توسعه منابع انسانی در نظام بانکداری عناوین فصول هشت گانه کتاب را تشکیل می‌دهند.
 
در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «جامعه امروز، جامعه‌ی سازمانی است و بخش عمده‌ی زندگی افراد در سازمان‌‌های مختلف یا در ارتباط با آن‌ها سپری می‌شود. کودک در سازمان‌هایی به نام زایشگاه به دنیا می‌آید، بیشتر سال‌های رشد و پرورش خود را در سازمان‌هایی به نام مدرسه می‌گذرانند و پس از فراغت از مدرسه، اغلب آنان به نحوی از انحا در سازمان‌های دولتی، صنعتی، تجاری یا آموزشی مشغول کار می‌شوند (علاقه‌بند، 1390: 3)؛ بنابراین، در جامعه‌ی چندوجهی و پیچیده‌ی امروز، ایجاد سازمان‌ها راه اصلی تحقق خواسته‌ها و نیل به هدف‌هایی است که به تنهایی نمی‌توان به آنها رسید. سازمان‌ها، دارای جمعی از کارکنان با روحیات، علایق، افکار، دانش و شرایط فیزیکی متفاوتی هستند که بدون آن‌ها سازمان‌ها هرگز وجود خارجی پیدا نمی‌کنند (تودارو و اسمیت، 2010)»

همچنین در پشت جلد این کتاب آمده است: «امروزه، سازمان‌ها زندگی افراد را به کلی تحت تأثیر خود قرار داده است و با این هدف که نیازهای انسان را رفع نماید و تسهیلات موردنیاز زندگی بشری را فراهم نماید، پا به عرضه‌ی وجود گذاشته‌اند. به طوری که اکنون، انواع خدمات و تولیدات موردنیاز جامعه و مردم به وسیله‌ی سازمان‌های گوناگون فراهم می‌شود.

هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدف‌های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم متحقق می‌سازد. این هدف‌ها و وظایف بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر از آن‌اند که به وسیله‌ی یک فرد یا گروه کوچک تحقق‌پذیر و انجام یافتنی باشند. از این رو، گردش امور زندگی، وابسته به سازمان‌ها و پیشرفت و بقای جامعه، تابع کار و عملکرد مؤثر آن‌هاست (علاقه‌بند، 1390: 3).

در عصر حاضر، سازمان‌ها در معرض مسائل و مشکلات فراوان محیطی بوده و تغییرات محیطی که تهدیدهای زیادی را برای آنان به همراه دارد، حیات سازمان‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است. سازمان‌ها اکثراً در محیطی پویا و متغیر واقع شده‌اند که برای همگام شدن با این تغییرات و حفظ حیات خویش به ناچار باید از انعطاف و پویایی بالایی برخوردار باشند و در هر حال، آماده‌ی مواجهه با مسائل و مشکلات محیطی باشند. نیل به اهداف و مقاصد سازمانی مستلزم حل این مشکلات است و تداوم حیات سازمان نیز مستلزم حرکت به سمت اهداف موردنظر و نیل به آنهاست (جمشیدی و همکاران، 1390: 43 ـ 42).»

کتاب «بالندگی در نظام بانکی» نوشته محمد ساولانی با شمارگان هزار نسخه در 244 صفحه به بهای 14 هزار تومان از سوی نشر هورمزد منتشر شده است.

کتاب «بالندگی در نظام بانکی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «بالندگی در نظام بانکی» نوشته محمد ساولانی از سوی نشر هورمزد در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

تعاریف و مفاهیم سازمان، بالندگی سازمانی و مولفه‌های آن، از راهبردهای بالندگی سازمانی تا شاخص‌های آن، اخلاق سازمانی، مدیریت بانکداری الکترونیکی و مولفه‌های اعتماد، عملکرد و رفتار مطلوب کارکنان بانک در اثر بخشی سازمانی و توسعه نظام بانکداری، نقش مدیریت بانکداری در ارتقا رضایت مشتری و توسعه نظام بانکی و مهندسی فناوری و اطلاعات در ارتقا بهره‌وری عملکرد توسعه منابع انسانی در نظام بانکداری عناوین فصول هشت گانه کتاب را تشکیل می‌دهند.
 
در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «جامعه امروز، جامعه‌ی سازمانی است و بخش عمده‌ی زندگی افراد در سازمان‌‌های مختلف یا در ارتباط با آن‌ها سپری می‌شود. کودک در سازمان‌هایی به نام زایشگاه به دنیا می‌آید، بیشتر سال‌های رشد و پرورش خود را در سازمان‌هایی به نام مدرسه می‌گذرانند و پس از فراغت از مدرسه، اغلب آنان به نحوی از انحا در سازمان‌های دولتی، صنعتی، تجاری یا آموزشی مشغول کار می‌شوند (علاقه‌بند، 1390: 3)؛ بنابراین، در جامعه‌ی چندوجهی و پیچیده‌ی امروز، ایجاد سازمان‌ها راه اصلی تحقق خواسته‌ها و نیل به هدف‌هایی است که به تنهایی نمی‌توان به آنها رسید. سازمان‌ها، دارای جمعی از کارکنان با روحیات، علایق، افکار، دانش و شرایط فیزیکی متفاوتی هستند که بدون آن‌ها سازمان‌ها هرگز وجود خارجی پیدا نمی‌کنند (تودارو و اسمیت، 2010)»

همچنین در پشت جلد این کتاب آمده است: «امروزه، سازمان‌ها زندگی افراد را به کلی تحت تأثیر خود قرار داده است و با این هدف که نیازهای انسان را رفع نماید و تسهیلات موردنیاز زندگی بشری را فراهم نماید، پا به عرضه‌ی وجود گذاشته‌اند. به طوری که اکنون، انواع خدمات و تولیدات موردنیاز جامعه و مردم به وسیله‌ی سازمان‌های گوناگون فراهم می‌شود.

هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدف‌های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم متحقق می‌سازد. این هدف‌ها و وظایف بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر از آن‌اند که به وسیله‌ی یک فرد یا گروه کوچک تحقق‌پذیر و انجام یافتنی باشند. از این رو، گردش امور زندگی، وابسته به سازمان‌ها و پیشرفت و بقای جامعه، تابع کار و عملکرد مؤثر آن‌هاست (علاقه‌بند، 1390: 3).

در عصر حاضر، سازمان‌ها در معرض مسائل و مشکلات فراوان محیطی بوده و تغییرات محیطی که تهدیدهای زیادی را برای آنان به همراه دارد، حیات سازمان‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است. سازمان‌ها اکثراً در محیطی پویا و متغیر واقع شده‌اند که برای همگام شدن با این تغییرات و حفظ حیات خویش به ناچار باید از انعطاف و پویایی بالایی برخوردار باشند و در هر حال، آماده‌ی مواجهه با مسائل و مشکلات محیطی باشند. نیل به اهداف و مقاصد سازمانی مستلزم حل این مشکلات است و تداوم حیات سازمان نیز مستلزم حرکت به سمت اهداف موردنظر و نیل به آنهاست (جمشیدی و همکاران، 1390: 43 ـ 42).»

کتاب «بالندگی در نظام بانکی» نوشته محمد ساولانی با شمارگان هزار نسخه در 244 صفحه به بهای 14 هزار تومان از سوی نشر هورمزد منتشر شده است.

کتاب «بالندگی در نظام بانکی» منتشر شد

آلرژی و تغذیه