Tag Archives: «باب شد

«باب دیلن» برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2016 شد

Published by:

«باب دیلن» برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2016 شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بنابر اعلام موسسه نوبل، این جایزه به دلیل «خلق بیان شاعرانه جدید در سنت موسیقی آمریکایی» به «دیلن» 75 ساله اهدا شده است. او نخستین ترانه‌سرایی است که جایزه ادبی نوبل را از آن خود کرده است.
 
«دیلن» در سال 1941 به دنیا آمد و حرفه موسیقی را از سال 1959 آغاز کرد. بیشتر آثار موفق او به سال‌های دهه 1960 میلادی زمانی که مربوط می‌شود.
 
برخی ترانه‌های او در جریان جنبش‌های مدنی به شعارهای ضدجنگ بدل شده است. از مشهورترین ترانه‌های او «کوبیدن بر در بهشت» است که به شرح حال فردی نظامی است که از کشتار خسته شده است. وی این ترانه را به بهانه قتل‌عام کودکان یک مدرسه در ایرلند سروده و توسط خود وی و با تغییراتی توسط دیگر خوانندگان گروه‌های گونه موسیقیایی «راک» اجرا شد. از آثار مشهور وی نیز می‌توان به کتاب «رطیل»  Tarantula اشاره کرد که در قالب خاطرات‌نویسی به نقد وضعیت اسف‌بار طبقه متوسط آمریکا و گسترش مواد مخدر و جنایت پرداخته است.

او یازدهمین برنده آمریکایی نوبل ادبی است و نام او در کنار نویسندگانی چون «سینکلر لوییس» (1930)، «یوجین اونیل» (1936)، «پرل باک» (1938)، «توماس الیوت» و «ویلیام فاکنر» (1949) و … قرار گرفته است.
 
«سارا دانیلز»، دبیر موقت آکادمی نوبل اعلام کرده‌ است که ممکن است این انتخاب موجب شگفتی باشد اما «اگر به 5000 سال پیش به این طرف نگاه کنید، کسانی چون هومر را خواهید دید که متون شاعرانه‌ای را برای اجرا در صحنه نوشته‌اند؛ باب دیلن نیز همین کار را انجام داده است. ما هم‌چنان آثار هومر را می‌خوانیم و لذت می‌بریم.»

پیش از این شهریار وقفی‌پور مجموعه‌ای از ترانه‌های «دیلن» را با عنوان «از هر ملوانی که خواستی، بپرس» ترجمه و منتشر کرده بود.

«باب دیلن» برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2016 شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بنابر اعلام موسسه نوبل، این جایزه به دلیل «خلق بیان شاعرانه جدید در سنت موسیقی آمریکایی» به «دیلن» 75 ساله اهدا شده است. او نخستین ترانه‌سرایی است که جایزه ادبی نوبل را از آن خود کرده است.
 
«دیلن» در سال 1941 به دنیا آمد و حرفه موسیقی را از سال 1959 آغاز کرد. بیشتر آثار موفق او به سال‌های دهه 1960 میلادی زمانی که مربوط می‌شود.
 
برخی ترانه‌های او در جریان جنبش‌های مدنی به شعارهای ضدجنگ بدل شده است. از مشهورترین ترانه‌های او «کوبیدن بر در بهشت» است که به شرح حال فردی نظامی است که از کشتار خسته شده است. وی این ترانه را به بهانه قتل‌عام کودکان یک مدرسه در ایرلند سروده و توسط خود وی و با تغییراتی توسط دیگر خوانندگان گروه‌های گونه موسیقیایی «راک» اجرا شد. از آثار مشهور وی نیز می‌توان به کتاب «رطیل»  Tarantula اشاره کرد که در قالب خاطرات‌نویسی به نقد وضعیت اسف‌بار طبقه متوسط آمریکا و گسترش مواد مخدر و جنایت پرداخته است.

او یازدهمین برنده آمریکایی نوبل ادبی است و نام او در کنار نویسندگانی چون «سینکلر لوییس» (1930)، «یوجین اونیل» (1936)، «پرل باک» (1938)، «توماس الیوت» و «ویلیام فاکنر» (1949) و … قرار گرفته است.
 
«سارا دانیلز»، دبیر موقت آکادمی نوبل اعلام کرده‌ است که ممکن است این انتخاب موجب شگفتی باشد اما «اگر به 5000 سال پیش به این طرف نگاه کنید، کسانی چون هومر را خواهید دید که متون شاعرانه‌ای را برای اجرا در صحنه نوشته‌اند؛ باب دیلن نیز همین کار را انجام داده است. ما هم‌چنان آثار هومر را می‌خوانیم و لذت می‌بریم.»

پیش از این شهریار وقفی‌پور مجموعه‌ای از ترانه‌های «دیلن» را با عنوان «از هر ملوانی که خواستی، بپرس» ترجمه و منتشر کرده بود.

«باب دیلن» برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2016 شد

فانتزی

تکمیلی // «باب دیلن» برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2016 شد

Published by:

تکمیلی // «باب دیلن» برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2016 شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بنابر اعلام موسسه نوبل این جایزه به دلیل «خلق بیان شاعرانه جدید در سنت موسیقی آمریکایی» به «دیلن» 75 ساله ادهدا شده است.
 
«دیلن» در سال 1941 به دنیا آمد و حرفه موسیقی را از سال 1959 آغاز کرد. بیشتر آثار موفق او به سال‌های دهه 1960 میلادی زمانی که مربوط می‌شود.
 
برخی ترانه‌های او در جریان جنبش‌های مدنی به شعارهای ضدجنگ بدل شده است. از مشهورترین ترانه‌های او «در بهشت را بزن» است که درباره قتل‌عام کودکان یک مدرسه در ایرلند سروده و توسط خود وی و با تغییراتی توسط دیگر خوانندگان گروه‌های گونه موسیقیایی «راک» اجرا شد. از آثار مشهور وی نیز می‌توان به کتاب «رطیل» ) Tarantula اشاره کرد که در قالب خاطرات‌نویسی به نقد وضعیت اسف‌بار طبقه متوسط آمریکا و گسترش مواد مخدر و جنایت پرداخته است.

او پس از «سینکلر لوییس» (1930)، «یوجین اونیل» (1936)، «پرل باک» (1938)، «توماس الیوت» و «ویلیام فاکنر» (1949) پنجمین آمریکایی است که برنده جایزه نوبل ادبیات شده است.
 
اعضای نوبل اعلام کرده‌اند که ممکن است این انتخاب موجب شگفتی باشد اما «اگر به 5000 سال پیش به این طرف نگاه کنید، کسانی چون هومر را خواهید دید که متون شاعرانه‌ای را برای اجرا در صحنه نوشته‌اند؛ باب دیلن نیز همین کار را انجام داده است. ما هم‌چنان آثار هومر را می‌خوانیم و لذت می‌بریم.»
 

تکمیلی // «باب دیلن» برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2016 شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بنابر اعلام موسسه نوبل این جایزه به دلیل «خلق بیان شاعرانه جدید در سنت موسیقی آمریکایی» به «دیلن» 75 ساله ادهدا شده است.
 
«دیلن» در سال 1941 به دنیا آمد و حرفه موسیقی را از سال 1959 آغاز کرد. بیشتر آثار موفق او به سال‌های دهه 1960 میلادی زمانی که مربوط می‌شود.
 
برخی ترانه‌های او در جریان جنبش‌های مدنی به شعارهای ضدجنگ بدل شده است. از مشهورترین ترانه‌های او «در بهشت را بزن» است که درباره قتل‌عام کودکان یک مدرسه در ایرلند سروده و توسط خود وی و با تغییراتی توسط دیگر خوانندگان گروه‌های گونه موسیقیایی «راک» اجرا شد. از آثار مشهور وی نیز می‌توان به کتاب «رطیل» ) Tarantula اشاره کرد که در قالب خاطرات‌نویسی به نقد وضعیت اسف‌بار طبقه متوسط آمریکا و گسترش مواد مخدر و جنایت پرداخته است.

او پس از «سینکلر لوییس» (1930)، «یوجین اونیل» (1936)، «پرل باک» (1938)، «توماس الیوت» و «ویلیام فاکنر» (1949) پنجمین آمریکایی است که برنده جایزه نوبل ادبیات شده است.
 
اعضای نوبل اعلام کرده‌اند که ممکن است این انتخاب موجب شگفتی باشد اما «اگر به 5000 سال پیش به این طرف نگاه کنید، کسانی چون هومر را خواهید دید که متون شاعرانه‌ای را برای اجرا در صحنه نوشته‌اند؛ باب دیلن نیز همین کار را انجام داده است. ما هم‌چنان آثار هومر را می‌خوانیم و لذت می‌بریم.»
 

تکمیلی // «باب دیلن» برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2016 شد

ایرانی