Tag Archives: «ایرانشهر می‌شود

ماهنامه «ایرانشهر امروز» با محوریت نقد کتاب و مطالعات ایرانی منتشر می‌شود

Published by:

ماهنامه «ایرانشهر امروز» با محوریت نقد کتاب و مطالعات ایرانی منتشر می‌شود

سید علی آل داوود در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره خبر انتشار ماهنامه «ایرانشهر امروز» در فضای مجازی عنوان کرد: این ماهنامههنوز منتشر نشده و قرار است که از ابتدای هفته آینده در کیوسک‌های مطبوعاتی عرضه شود. همچنین تصویر جلدی که از این ماهنامهدر شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تصویر نهایی نیست و با تغییراتی رو به و خواهد بود.

این کتاب‌شناس و پژوهشگر نسخ خطی درباره موضوع این ماهنامهو سرفصل‌های آن توضیح داد: «ایرانشهر امروز» فصلنامه‌ای درباره نقد کتاب و مطالعات ایرانی است که با سرفصل‌های مختلف به این حوزه می‌پردازد. بخشی از این ماهنامهبه «نقد کتاب» اختصاص دارد که طیان کارشناسان و پژوهشگران این حوزه درقالب مقالات و مطالب دیگر، کتاب‌هایی را که درباره ایران و مطالعات ایرانی منتشر می‌شود را مورد نقد قرار می‌دهند.

وی افزود: بخشی از این نشریه نیز به مطالعات ایرانی قبل از اسلام و مطالعات ایرانی پس از اسلام تا دوران معاصر اختصاص دارد. همچنین ایران در فرهنگ جهان بخش دیگری از این ماهنامهرا تشکیل می‌دهد که آثار مهمی که در کشورهای مختلف درباره فرهنگ ایرانی و مطالعاتی ایرانی منتشر می‌شود را بررسی می‌کند.

آل داوود «اسناد و نسخه‌های خطی» را بخش دیگری از این نشریه عنوان کرد و گفت: در این بخش کارشناسان و پژوهشگرانی که سند و یا نسخه خطی مهمی پیدا می‌کنند، مقالات و گزارش‌های خود را درباره این گنجینه‌ها در این بخش ارائه می‌کنند. همچنین بخشی را به درگذشتگان معاصر در حوزه نقد و مطالعات ایرانی و بخش دیگری را به معرفی جدیدترین آثار در حوزه‌های مرتبط با فعالیت نشریه اختصاص داده‌ایم.

این کتاب‌شناس و پژوهشگر نسخ خطی با اشاره به حمایت دائره‌المعارف بزرگ اسلامی از این نشریه گفت: مطالب و مقالات پژوهشگران توسط شورای مشاوران عالی نشریه، متشکل از فتح‌الله مجتبایی، سید جواد طباطبایی، صادق سجادی و بنده، برای انتشار، تأیید می‌شود.

وی درباره قیمت این نشریه توضیح داد: «ایرانشهر امروز» با قیمت 15 هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت که البته قصد داریم برای شماره‌های آینده تمهیداتی فراهم کنیم که با قیمت کمتری در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار گیرد.

ماهنامه «ایرانشهر امروز» با محوریت نقد کتاب و مطالعات ایرانی منتشر می‌شود

سید علی آل داوود در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره خبر انتشار ماهنامه «ایرانشهر امروز» در فضای مجازی عنوان کرد: این ماهنامههنوز منتشر نشده و قرار است که از ابتدای هفته آینده در کیوسک‌های مطبوعاتی عرضه شود. همچنین تصویر جلدی که از این ماهنامهدر شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تصویر نهایی نیست و با تغییراتی رو به و خواهد بود.

این کتاب‌شناس و پژوهشگر نسخ خطی درباره موضوع این ماهنامهو سرفصل‌های آن توضیح داد: «ایرانشهر امروز» فصلنامه‌ای درباره نقد کتاب و مطالعات ایرانی است که با سرفصل‌های مختلف به این حوزه می‌پردازد. بخشی از این ماهنامهبه «نقد کتاب» اختصاص دارد که طیان کارشناسان و پژوهشگران این حوزه درقالب مقالات و مطالب دیگر، کتاب‌هایی را که درباره ایران و مطالعات ایرانی منتشر می‌شود را مورد نقد قرار می‌دهند.

وی افزود: بخشی از این نشریه نیز به مطالعات ایرانی قبل از اسلام و مطالعات ایرانی پس از اسلام تا دوران معاصر اختصاص دارد. همچنین ایران در فرهنگ جهان بخش دیگری از این ماهنامهرا تشکیل می‌دهد که آثار مهمی که در کشورهای مختلف درباره فرهنگ ایرانی و مطالعاتی ایرانی منتشر می‌شود را بررسی می‌کند.

آل داوود «اسناد و نسخه‌های خطی» را بخش دیگری از این نشریه عنوان کرد و گفت: در این بخش کارشناسان و پژوهشگرانی که سند و یا نسخه خطی مهمی پیدا می‌کنند، مقالات و گزارش‌های خود را درباره این گنجینه‌ها در این بخش ارائه می‌کنند. همچنین بخشی را به درگذشتگان معاصر در حوزه نقد و مطالعات ایرانی و بخش دیگری را به معرفی جدیدترین آثار در حوزه‌های مرتبط با فعالیت نشریه اختصاص داده‌ایم.

این کتاب‌شناس و پژوهشگر نسخ خطی با اشاره به حمایت دائره‌المعارف بزرگ اسلامی از این نشریه گفت: مطالب و مقالات پژوهشگران توسط شورای مشاوران عالی نشریه، متشکل از فتح‌الله مجتبایی، سید جواد طباطبایی، صادق سجادی و بنده، برای انتشار، تأیید می‌شود.

وی درباره قیمت این نشریه توضیح داد: «ایرانشهر امروز» با قیمت 15 هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت که البته قصد داریم برای شماره‌های آینده تمهیداتی فراهم کنیم که با قیمت کمتری در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار گیرد.

ماهنامه «ایرانشهر امروز» با محوریت نقد کتاب و مطالعات ایرانی منتشر می‌شود

خرید بک لینک

مرکز فیلم