Tag Archives: «انسان‌شناسی نکند

انتشار کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی»/ اثری که می‌کوشد تصویر کلیشه‌ای از انسان‌شناسان زبان‌شناختی ارائه نکند

Published by:

انتشار کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی»/ اثری که می‌کوشد تصویر کلیشه‌ای از انسان‌شناسان زبان‌شناختی ارائه نکند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی» نوشته الساندرو دورانتی با ترجمه‌ رضا مقدم‌کیا به تازگی از سوی نشر نی منتشر شده است.
 
کتاب حاضر در 10 فصل با عناوین گستره انسان‌شناسی زبان شناختی، نظریه‌های فرهنگ، گونه‌گونی زبانی، روش‌های مردم‌نگاری، گفتارنویسی: از نوشتن تا تصاویر رقمی شده، معنی در صورت‌های زبانی، سخن گفتن در حکم عمل اجتماعی، تبادلات مکالمه‌ای، واحدهای مشارکت و سخن آخر سامان یافته است.

انسان‌شناسی زبان‌شناختی در چند دهه‌ اخیر تغییر و تحول چشمگیری کرده است. در کتاب حاضر برخی از ویژگی‌های اساسی این تغییر و تحول معرفی شده است. همچنین در این اثر، مولف کوشیده‌ به جای نوشتن رساله‌ای جامع در معرفی انسان‌شناسی زبان‌شناختی و تاریخچه و سیر تحول آن، گزینشی عمل کرده و از طرح عناوین و موضوعاتی اجتناب کند که احتمالا موجب تقویت تصویر و کلیشه‌ای، از انسان‌شناسان زبان‌شناختی می‌شود. در این تصویر کلیشه‌ای، انسان‌شناس زبانشناختی متخصص توصیف‌گرای ناآشنا با نظریه‌پردازی ترسیم می‌شود که چیزهایی درباره تحلیل واجی، زبان‌شناسی تاریخ و زبان‌های «ناآشنا» می‌داند و می‌تواند این نوع مطالب را به دانشجویان انسان‌شناسی که تمایلی به گذراندن این نوع درس‌ها در گروه‌های زبان‌شناسی ندارند تدرس کند.

مولف درباره این کتاب در مقدمه می‌نویسد: «این کتاب رساله‌ای جامع برای انسان‌شناسان فرهنگی و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی نیست تا «هرچیزی ـ را‌ـ که ـ همیشه ـ مایل ـ بوده‌اید ـ درباره‌ی ـ زبان ـ بدانید ـ اما ـ از ـ پرسیدن‌‌ ـ آن ـ بیم ـ داشته‌اید» در بر بگیرد، بلکه گزارشی از پژوهش‌‌های معاصر درباره‌ی زبان و فرهنگ از منظری خاص است.»
 
تأکیدی که در این کتاب بر تاریخچه، منطق و نظام اخلاقی پژوهش می‌شود، در زبان‌شناسی نامعمول است، اما در میان انسان‌شناسان امری معمول؛ چرا که مولف مدت‌های طولانی با سیاست‌های مربوط به عرضه‌ی نتایج تحقیق و تأثیر آن بر جوامع مورد مطالعه سروکار داشته‌اند.
 
کتاب حاضر از یک نظر دیگر هم مکمل سایر کتاب‌های این مجموعه است، یعنی از نظر توجهی که به فرهنگ و روش‌های مطالعه‌ی آن نشان می‌دهد. یک فصل کامل به نظریه‌های جاری درباره‌ فرهنگ اختصاص دارد و دو فصل هم درباره‌ روش است، یک فصل درباره‌ مردم نگاری و یک فصل هم درباره‌ گفتارنویسی گفت‌وگوهای واقعی. سرانجام مولف مدل‌واره (تحلیل ساخت‌گرا، نظریه‌ی کنش‌ـ گفتار، مکالمه‌کاوی) را از منظر سهم‌شان در بسط نظریه‌ای انسان‌شناختی از زبان مورد بحث قرار داده‌ است.

کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی» برای تدریس در سطوح بالاتر دوره‌های کارشناسی و سمینارهای مقدماتی دوره‌های کارشناسی ارشد انسان‌شناسی زبان شناختی یا (آن‌گونه که اغلب گفته می‌شود) دروس «زبان و (یا در) فرهنگ» مناسب است. مدرسان علاقه‌مند به چالش می‌توانند برخی از فصل‌های مربوط به فرهنگ و ارتباطات را برای سطوح پایین‌تر دوره‌های کارشناسی تدریس کنند.

سرانجام این که فصل‌های کتاب مستقل از یکدیگر تنظیم و نوشته شده‌اند؛ از این رو، دانشجویان و پژوهشگرانِ علاقه‌مند به مسائل یا مدل‌واره‌های منفرد می‌توانند کتاب را گزینشی مطالعه کنند، بدون آن که احساس کنند چیزی را از دست داده‌اند.

کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی» با شمارگان 500 نسخه در 579 صفحه به بهای 40 هزار تومان از سوی نشر نی روانه بازار نشر شده است.

انتشار کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی»/ اثری که می‌کوشد تصویر کلیشه‌ای از انسان‌شناسان زبان‌شناختی ارائه نکند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی» نوشته الساندرو دورانتی با ترجمه‌ رضا مقدم‌کیا به تازگی از سوی نشر نی منتشر شده است.
 
کتاب حاضر در 10 فصل با عناوین گستره انسان‌شناسی زبان شناختی، نظریه‌های فرهنگ، گونه‌گونی زبانی، روش‌های مردم‌نگاری، گفتارنویسی: از نوشتن تا تصاویر رقمی شده، معنی در صورت‌های زبانی، سخن گفتن در حکم عمل اجتماعی، تبادلات مکالمه‌ای، واحدهای مشارکت و سخن آخر سامان یافته است.

انسان‌شناسی زبان‌شناختی در چند دهه‌ اخیر تغییر و تحول چشمگیری کرده است. در کتاب حاضر برخی از ویژگی‌های اساسی این تغییر و تحول معرفی شده است. همچنین در این اثر، مولف کوشیده‌ به جای نوشتن رساله‌ای جامع در معرفی انسان‌شناسی زبان‌شناختی و تاریخچه و سیر تحول آن، گزینشی عمل کرده و از طرح عناوین و موضوعاتی اجتناب کند که احتمالا موجب تقویت تصویر و کلیشه‌ای، از انسان‌شناسان زبان‌شناختی می‌شود. در این تصویر کلیشه‌ای، انسان‌شناس زبانشناختی متخصص توصیف‌گرای ناآشنا با نظریه‌پردازی ترسیم می‌شود که چیزهایی درباره تحلیل واجی، زبان‌شناسی تاریخ و زبان‌های «ناآشنا» می‌داند و می‌تواند این نوع مطالب را به دانشجویان انسان‌شناسی که تمایلی به گذراندن این نوع درس‌ها در گروه‌های زبان‌شناسی ندارند تدرس کند.

مولف درباره این کتاب در مقدمه می‌نویسد: «این کتاب رساله‌ای جامع برای انسان‌شناسان فرهنگی و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی نیست تا «هرچیزی ـ را‌ـ که ـ همیشه ـ مایل ـ بوده‌اید ـ درباره‌ی ـ زبان ـ بدانید ـ اما ـ از ـ پرسیدن‌‌ ـ آن ـ بیم ـ داشته‌اید» در بر بگیرد، بلکه گزارشی از پژوهش‌‌های معاصر درباره‌ی زبان و فرهنگ از منظری خاص است.»
 
تأکیدی که در این کتاب بر تاریخچه، منطق و نظام اخلاقی پژوهش می‌شود، در زبان‌شناسی نامعمول است، اما در میان انسان‌شناسان امری معمول؛ چرا که مولف مدت‌های طولانی با سیاست‌های مربوط به عرضه‌ی نتایج تحقیق و تأثیر آن بر جوامع مورد مطالعه سروکار داشته‌اند.
 
کتاب حاضر از یک نظر دیگر هم مکمل سایر کتاب‌های این مجموعه است، یعنی از نظر توجهی که به فرهنگ و روش‌های مطالعه‌ی آن نشان می‌دهد. یک فصل کامل به نظریه‌های جاری درباره‌ فرهنگ اختصاص دارد و دو فصل هم درباره‌ روش است، یک فصل درباره‌ مردم نگاری و یک فصل هم درباره‌ گفتارنویسی گفت‌وگوهای واقعی. سرانجام مولف مدل‌واره (تحلیل ساخت‌گرا، نظریه‌ی کنش‌ـ گفتار، مکالمه‌کاوی) را از منظر سهم‌شان در بسط نظریه‌ای انسان‌شناختی از زبان مورد بحث قرار داده‌ است.

کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی» برای تدریس در سطوح بالاتر دوره‌های کارشناسی و سمینارهای مقدماتی دوره‌های کارشناسی ارشد انسان‌شناسی زبان شناختی یا (آن‌گونه که اغلب گفته می‌شود) دروس «زبان و (یا در) فرهنگ» مناسب است. مدرسان علاقه‌مند به چالش می‌توانند برخی از فصل‌های مربوط به فرهنگ و ارتباطات را برای سطوح پایین‌تر دوره‌های کارشناسی تدریس کنند.

سرانجام این که فصل‌های کتاب مستقل از یکدیگر تنظیم و نوشته شده‌اند؛ از این رو، دانشجویان و پژوهشگرانِ علاقه‌مند به مسائل یا مدل‌واره‌های منفرد می‌توانند کتاب را گزینشی مطالعه کنند، بدون آن که احساس کنند چیزی را از دست داده‌اند.

کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی» با شمارگان 500 نسخه در 579 صفحه به بهای 40 هزار تومان از سوی نشر نی روانه بازار نشر شده است.

انتشار کتاب «انسان‌شناسی زبان‌شناختی»/ اثری که می‌کوشد تصویر کلیشه‌ای از انسان‌شناسان زبان‌شناختی ارائه نکند

خبر دانشجویی